Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Tachartasan SMO@40

 

Gheibh thu blas de na tachartasan a bhios a' gabhail àite tron bhliadhna an seo agus air an duilleag Facebook againn. Bidh fiosrachadh mu dheidhinn thachartasan a bharrachd a' nochdadh san àm ri teachd.

An t-Ògmhios

26-28 An t-Ògmhios       

Tional: Co-labhairt Celtic Neighbours

Bidh an co-labhairt, cruinneachadh is fèill eadar-nàiseanta nan ealain 's a' chultair seo a' gabhail àite aig Sabhal Mòr Ostag am bliadhna.  Le daoine a' tighinn à dùthchannan a leithid Alba, Èirinn, A’ Chuimrigh, Galicia, Na h-Eileanan Fàro, Dùthaich nam Basgach agus Fryslan, 's e cothrom a bhios ann dòighean-obrach nas èifeachdaiche agus nas fheumaile a lorg airson co-obrachadh san àm ri teachd. Barrachd fiosrachaidh agus foirm-iarrtais ri fhaighinn aig www.smo.uhi.ac.uk/gd/naidheachdan/tional

 

An t-Iuchar

01 An t-Iuchar  

Cùrsaichean Goirid an t-Samhraidh

Thèid taisbeanadh ùr a chur air bhog a’ foillseachadh eachdraidh an t-Sabhail ann an dealbhan, cuimhneachan agus bàrdachd.

 

29 An t-Iuchar- 2 An Lùnastal     

Cùrsa Chleasaidheachd: Dràma sa Ghàidhlig

Anns a' chùrsa  seo tha cothrom ann a bhith  ag obair cuide ri cleasachaidhean proifeiseanta Gàidhlig ann an sreath de bhùithtean-obrach agus sàr-chlasaichean gus na sgilean dràma, gutha agus gluasaid agad a leasachadh. barrachd fiosrachaidh aig www.smo.uhi.ac.uk/gd/cursaichean/cursaichean-goirid/acting_gaelic_drama_29_07_2013

 

An Lùnastal           

5-9 An Lùnastal

A' Teagasg Dràma tron Ghàidhlig

Anns a' chùrsa seo bithear an sàs ann an sreath de bhùithtean-obrach is chòmhraidhean cuide ri luchd-teagaisg bhon RCS, agus an cleasaiche is stiùiriche, Artair Donald. Barrachd fiosrachaidh aig www.smo.uhi.ac.uk/gd/cursaichean/cursaichean-goirid/teaching_acting_05_08_2013

 

5-9 An Lùnastal

Cùrsa rèidio aig Conservatoire Rìoghail na h-Alba      

        

An t-Sultain       

2 An t-Sultain – Òraid Chuimhneachaidh Sir Iain Noble aig 7.30f ann an Talla Dhonaidh Chaimbeil, Sabhal Mòr Ostaig

Bidh an òraid air a thoirt seachad am-bliadhna leis an Dr Urr Ruaraidh MacLeòid às an Fhùirneis ann an Earra-Ghàidheal agus ‘s e an cuspair a bhios aige, ‘Sgoiltean Gàidhlig san Eilean Sgitheanach san 19mh.  Tha an òraid bhliadhnail air a chur air dòigh leis an t-Sabhal ann an co-bhonn ri Urras an Eilein, urras a chuir Iain Noble fhèin air chois.  Tha fàilte ron a h-uile duine agus tha e an-asgaidh.  Thèid an òraid a thoirt seachad ann an Gàidhlig, ach bidh innealan eadar-theangachaidh ann do dhaoine aig nach eil Gàidhlig.  Bidh ceòl ann cuideachd agus aoigheachd às dèidh làimh.

 

10 An t-Sultain 

40 bliadhna bhon latha a thòisich a’ chiad chùrsa aig a’ Cholaiste ann an 1973

 

17 An t-Sultain – Fàilteachadh aig Pàrlamaid na h-Alba

Bidh cothrom ann do dhaoine fiosrachadh fhaighinn mun Cholaiste agus thèid pròiseactan a tha stèidhichte aig a’ Cholaiste a thaisbeanadh.

 

An t-Samhain    

09 An t-Samhain              

Sabhal Mòr Ostaig Ball, Taigh-òsta Grosvenor, Glaschu