Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Bòrd Stiùiridh an t-Sabhail

 • Proifeasair Boyd Robasdan

  An t-Oll Boyd Robasdan

  Prionnsabal na Colaiste

  barrachd...

 • Aonghas MacLeòid

  Aonghas MacLeòid

  Fios ri tighinn. barrachd...

 • Arthur Cormack

  Art MacCarmaig

  Fios ri tighinn. barrachd...

 • Cairistiona Walker

  Cairistiona Walker

  Tha Cairistiona Walker air a bhith na ball air a’ Bhòrd bho 2009. Rugadh agus thogadh i ann an eilean Leòdhais agus is i a’ Ghàidhlig a ciad cànan. Fhuair i oideachadh àrd-sgoile ann an Sgoil MhicNeacail ann an Steòrnabhagh agus chaidh i air adhart gu ceum ann an Gàidhlig barrachd...

 • Catriona Dunn

  Catriona Dunn

  Bi fios mu Catriona a' nochdadh an seo anns an àm ri teachd. barrachd...

 • Éadain Ní Mháille

  Éadain Ní Mháille

  Teisteanais-foghluim: BA Hons. (Oilthigh Nàiseanta na hEireann 1975), Diploma Nàiseanta Teagaisc (Colaisde Naomh Pàdraig 1976 ) Thill mi a dh’Alba bho chionn trì bliadhna an déidh 20 bliadhna thall thairis a’ togail cóignear chloinne le Gàidhlig mar chànan an teaghlaich. An-diugh tha Gàidhlig, Eadailtis agus Beurla aca uile gu fileanta, barrachd...

 • Iain Moireasdan

  Fios ri tighinn. barrachd...

 • Maire Ni Annchrain

  Maire Ni Annchrain

  Bi fios mu Maire a' nochdadh an seo anns an àm ri teachd. barrachd...

 • Sandy Jones

  Tha eòlas air leth aig Sandy air stiùireadh, planadh ro-innleachdail agus leasachadh buidhne, a choisinn i an cois a cuid obrach dha Amnesty International, NHS Hammersmith & Fulham, Commonwealth Secretariat agus Banca na Cruinne, am measg bhuidhnean eile. Tha ceumannan maighstir aice bho oilthighean Oxford, Harvard agus Lunnainn. Chaidh Sandy barrachd...

 • Sìne Ghilleasbuig

  Sìne Ghilleasbuig

  Rugadh Sìne ann an Leòdhas; bha a màthair à Leòdhas agus a h-athair à Ìle. Tha i air a bhith a’ fuireach san Eilean Sgitheanach airson deich air fhichead bliadhna, cuid dhiubh sin ag obair aig Eilean Iarmain do Shir Iain Nobail a chuir Sabhal Mòr Ostaig air bhonn. Tha barrachd...