Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Iarrtas airson a' Chùrsa Inntrigidh

Chan eil an t-sùsbaint seo ri fhaighinn sa Ghàidhlig an-dràsta, feuch riochd Bheurla dhen duilleig seo.Bu toigh leinn do chuideachadh

Tha sinn ag iarraidh cothrom a thoirt dhan a h-uile duine an cùrsa seo a dhèanamh. Ma tha thu a' smaoineachadh gum biodh e gu feum, innis gu h-ìosal ma tha ciorram no feumalachdan sònraichte sam bith agad (mar eisimpleir, trioblaidean a thaobh claisneachd, fradharc, gluasad, no eile) far am faodadh sinn atharrachadh reusanta a dhèanamh airson do chuideachadh


DÌON DÀTA & SANAS DÌOMHAIREACHD

Gleidhidh Sabhal Mòr Ostaig do chuid dàta air stòr-dàta a thathar a’ cumail gu tèarainte aig sgioba Foghlam Air Astar na Colaiste. Thèid am fiosrachadh seo a chumail fad bliadhna mus tèid a dhubhadh às gu tèarainte. Bidh sinn a’ cleachdadh an fhiosrachaidh seo airson fios a chur thugad air cothroman clàraidh sa chùrsa seo san àm ri teachd a-mhàin agus air adhbharan staitistigeil na Colaiste. A rèir cumhaichean Achd Dìon Dàta agus riaghailtean GDPR 2018, feumaidh tu aonta a thoirt seachad gu bheil thu leagte gu bheilear a’ cumail dàta san dòigh seo. Faodar an Sanas Dìomhaireachd againn fhaicinn an seo

Tapadh leibh!

Ma tha ceist sam bith agad mu dheidhinn na foirme seo, cuir fios gu:

Sgioba Cùrsaichean air Astar
Sabhal Mòr Ostaig
Slèite
An t-Eilean Sgitheanach
IV44 8RQ
Fòn: + 44 (0)1471 888 450 / 449
Facs: +44 (0)1471 888 009
Post-d

Poileasaidh Co-ionnanachd Chothroman agus Poileasaidh Ciorraim

Nì Sabhal Mòr Ostaig a dhìcheall co-ionannachd chothroman a lìbhrigeadh do gach neach a bhios a' cleachdadh sheirbheisean na Colaiste agus a bhios an conaltradh ri a luchd-obrach, a dh'aindeoin ciorraim sam bith, a' dèanamh atharrachaidhean reusanta airson chothroman agus taic, far a bheil sin a dhìth. Tha Sabhal Mòr Ostaig a' miannachadh deagh dhàimh cinnidh a bhrosnachadh eadar dhaoine bho chinnidhean diofraichte agus cur às do lethbhreith cinnidh.