Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Cùrsaichean Fo-cheum

'S e Sabhal Mòr Ostaig an aon cholaiste ann an Alba far am faodar cùrsaichean ceuma air fad a dhèanamh tro mheadhan na Gàidhlig. Tha a' Cholaiste na com-pàirtiche ann an Oilthigh na Gàidhealtachd is nan Eilean, agus 's i a tha a' treòrachadh càich ann an Sgeama Gàidhlig is Chuspairean Co-cheangailte.

Chan ann dìreach gum bi cothrom air leth agad air piseach a thoirt air do chuid Gàidhlig air na cùrsaichean, togaidh tu sgilean prataigeach is sòisealta a bhios nam buannachd dhut gu bràth.

Tha na cùrsaichean sa chiad agus san dàrna bliadhna a' toirt làn chothrom do dh'oileanaich a bhith a' fàs fileanta sa Ghàidhlig agus tha dùil, le brosnachadh, gum bi oileanaich a' bruidhinn agus a' cleachdadh na Gàidhlig bho latha gu latha. Faodaidh tu modalan a thogail sna bliadhnaichean às dèidh sin is a dhol air adhart gu ceumannan ann an Cànan is Cultar na Gàidhlig, Gàidhlig agus Leasachadh, Na Meadhanan Gàidhlig, Gàidhlig agus Foghlam agus Gàidhlig agus Ceòl Traidiseanta.

* Chan eil sinn a' tabhainn am BA (le Urram) Gàidhlig agus na Meadhanan.  Airson duine le ùidh anns na meadhanan, thoiribh sùil air an Dip HE anns na Meadhanan Gàidhlig. *