Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Cùrsaichean For-cheum

Tha Sabhal Mòr Ostaig a’ tairgsinn Ceum Maighstireachd ann an Cultar Dùthchasach agus Eachdraidh na Gàidhealtachd nach eil a shamhail ann. Tron chùrsa, gheibh sibh seallaidhean ùr-nodha air dualchas, eaconamaidh, agus coluadar nan Gàidheal, cho math ri eachdraidh na Gàidhealtachd, le bhith a’ sgrùdadh cultar dùthchasach, cruth-tìre, agus àrainneachd na dùthcha – agus seo uile tro mheadhan cànan nan daoine fhèin.

Tha an MSc ga theagasg leis an Ollamh Ùisdean Cheape, aig a bheil cliù eadar-nàiseanta mar eitneòlaiche agus fear-eachdraidh Gàidhealtachd na h-Alba, agus mar phìobaire barraichte; agus leis an Dr Domhnall Uilleam Stiùbhart, aithnichte airson a chuid obrach air eachdraidh, litreachas, agus beul-aithris nan Gàidheal. Mairidh an cùrsa pàirt-ùine seo trì bliadhna, a’ toirt cothrom do dh’oileanaich ionnsachadh tro fhoghlam aig astar.

 

Tha Sabhal Mòr Ostaig cuideachd a’ tabhann chùrsaichean rannsachaidh aig ìre for-cheum. Faodaidh tu ceum MPhil tro Rannsachadh, no PhD tro Rannsachadh, a dhèanamh.

Is iad seo na prìomh chuspairean rannsachaidh aig SMO:

  • Nua litreachas Gàidhlig is litreachas eile
  • Na Meadhanan agus Mion-Chànain
  • Poileasaidh is Planadh Cànain
  • Cànanachas
  • Ceòl Traidiseanta
  • Beul-Aithris agus Cultar Dùthchasach
  • Foghlam is Dòighean Ionnsachaidh
  • Leasachadh Coimhearsnachd
  • Na h-Ealain.

Airson tuilleadh fhaighinn a-mach mu na cothroman seo, bruidhnibh sa chiad dol a-mach ri: Eilidh Ghrannd, iarrtas@smo.uhi.ac.uk