Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Cùrsaichean For-cheum

Tha Sabhal Mòr Ostaig a' tabhann cùrsa for-cheum ann an Cultar Dùthchasach agus Eachdraidh na Gàidhealtachd, a' toirt cothrom do dh'oileanaich tuigse fhaighinn air beatha agus suidheachadh sòisealta agus eaconomach na Gàidhealtachd agus nan Eilean tro sgrùdadh air cultar dùthchasach agus àrainneachd na sgìre.

Tha Proifeasair Uisdean Cheape na Stiùiriche air a' chùrsa, is e ainmeil mar eòlaiche eachdraidh na Gàidhlig agus mar shàr chluicheadair na pìoba, cuide ri luchd-teagaisg eile, Dr Dòmhnall Uilleam Stiùbhart agus Gabhan Mac a' Phearsain. 'S e cùrsa pàirt-thìde a th' ann, is goireasan-ionnsachaidh a' chùrsa air-loidhne.

 

Tha Sabhal Mòr Ostaig cuideachd a’ tabhann chùrsaichean rannsachaidh aig ìre for-cheum. Faodaidh tu ceum MPhil tro Rannsachadh, no PhD tro Rannsachadh, a dhèanamh.

Is iad seo na prìomh chuspairean rannsachaidh aig SMO:

  • Nua litreachas Gàidhlig is litreachas eile
  • Na Meadhanan agus Mion-Chànain
  • Poileasaidh is Planadh Cànain
  • Cànanachas
  • Ceòl Traidiseanta
  • Beul-Aithris agus Cultar Dùthchasach
  • Foghlam is Dòighean Ionnsachaidh
  • Leasachadh Coimhearsnachd
  • Na h-Ealain.

Airson tuilleadh fhaighinn a-mach mu na cothroman seo, bruidhnibh sa chiad dol a-mach ri: Eilidh Ghrannd, iarrtas@smo.uhi.ac.uk