Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Cùrsaichean Goirid

 

 

Tha sinn uabhasach duilich ach tha sinn air co-dhùnadh a dhèanamh Cùrsaichean Goirid na Càisge a chur dheth. Bidh a’ Cholaiste a’ stad teagasg aghaidh-ri-aghaidh bho Dihaoine agus mar sin bhiodh e glic leantainn le sin airson nan cùrsaichean eile cuideachd.  Tha sinn den bheachd gur e seo an slighe as glice airson ar n-oileanaich, luchd-obrach, luchd-tadhail agus a’ choimhearsnachd fhèin a dhìon ann an suidheachadh a tha ag atharrachadh cha mhòr gach uair a thìde an-dràsta.

Bithibh mothachail nach b' urrainn dhuinn fòn a fhreagairt aig an àm seo, ach bidh sinn fhathast comasach post-d a chleachdadh.

Aig an ìre seo tha sinn an dùil gun ruith cùrsaichean an t-samhraidh mar 's àbhaist, ach bu dòcha gun atharraich an t-suidheachadh na b' fhàisg air an àm sin.

 

 

Fàilte gu Cùrsaichean Goirid an t-Sabhail

 

A bheil thu airson rudeigin ùr fheuchainn am-bliadhna? A bheil ùidh agad ann a bhith ag ionnsachadh, a’ coinneachadh ri daoine agus a’ leasachadh sgilean ùra?

Bidh Sabhal Mòr Ostaig a’ tarraing dhaoine bho gach ceàrnaidh den t-saoghal airson pàirt a ghabhail anns na cùrsaichean againn. Tha Gàidhlig, òrain, fìdhlearachd, dealbhadaireachd, am bogsa-ciùil is grunn chùrsaichean sònraichte eile am measg na tha sinn a’ tabhann.  Tha àrainn na Colaiste an dà chuid beòthail agus càirdeil agus gheibhear fàilte chridheil bho mhuinntir na Colaiste. Fhad ’s a tha sibh air ur bogadh ann an cultar na Gàidhlig bidh sibh cuideachd air ur bogadh ann an cultaran eile an t-saoghail!

Gheibhear an cothrom ur cuid eòlas a leasachadh agus sgilean ùra ionnsachadh leis na h-oidean cliùiteach againn, ann an àrainneachd far a bheil cultar agus cànan aig cridhe na Colaiste.

Tha sinn an dòchas gun tig sibh a’ chèilidh oirnn am-bliadhna co-dhiù a tha sibh a' tilleadh, a' tighinn airson a' chiad uair no a' tòiseachadh às ùr!  Nach leanaibh sibh na ceanglaichean air ur làimh clì airson barrachd fiosrachaidh.

 

Sgioba nan Cùrsaichean Goirid

 

Sabhal Mòr Ostaig
Slèite
An t-Eilean Sgitheanach
IV44 8RQ
Alba

Fòn: +44 (0)1471 888 246 / 240
Post-d:
cg.smo@uhi.ac.uk

Cùrsaichean na Càisge

Cùrsaichean an t-Samhraidh