Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Cùrsaichean Goirid

Fàilte gu Cùrsaichean Goirid an t-Sabhail 2015-16

Fàilte gu Roinn nan Cùrsaichean Goirid.  Tha na cùrsaichean goirid a tha a’ Cholaiste a’ tabhann a’ fàs gach bliadhna agus ann an 2016, bidh barrachd chùrsaichean againn na tha air a bhith ann a-riamh.  Thòisich cùrsaichean goirid aig a’ Cholaiste ann an ionnsachadh Gàidhlig agus ceòl traidiseanta ann an 1973 agus a-nis, tha faisg air mìle dhaoine a’ dèanamh cùrsa goirid SMO gach bliadhna.

A bharrachd air cùrsaichean ciùil is Gàidhlig, bidh cùrsaichean ciùil, eachdraidheil agus cultarail againn am bliadhna.  Bidh a’ mhòr chuid de na cùrsaichean stèidhichte aig SMO ach cuideachd, bidh sinn a’ ruith chùrsaichean ann am bailtean air feadh Alba.  Gheibh sibh clàr de chuid de na cùrsaichean a th’ againn an seo ach cuiribh fios thugainn nam biodh ùidh agaibh ann an cùrsaichean eile nach eil a’ nochdadh an seo air neo nam biodh ùidh agaibh ann an cùrsaichean faisg oirbh.

Tha sinn an dòchas gun tig sibh air cùrsa am bliadhna agus gun còrd e ribh gu mòr!


Leis gach deagh dhùrachd,                                                                  
Sgioba nan Cùrsaichean Goirid

Sabhal Mòr Ostaig
Slèite
An t-Eilean Sgitheanach
IV44 8RQ
(Alba)

Fòn: 01471 888 240
Post-d:
sm00cg@uhi.ac.uk