Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Cùrsaichean Goirid

 

Fàilte gu Cùrsaichean Goirid

**Gu mì-fhortanach chan eil an siostam fòn againn ag obair gu ceart an-dràsta.  Nach cuir sibh fios le post-d gu cg.smo@uhi.ac.uk **

O chionn iomadh bliadhna tha sinn air fàite a chur air oileanaich bho air feadh an t-saoghail don Cholaiste seo san Eilean Sgitheanach aig àm na Càisge ’s tron t-samhradh.  Tha na cùrsaichean seo gu sònraichte do luchd-ionnsachaidh aig a bheil ùidh sa chànan agus sa chultar, ach nach eil airson teisteanas foirmeil fhaighinn – daoine a tha ag ionnsachadh dìreach airson tlachd. Bidh sinn a’ tabhainn an dà chuid cùrsaichean air an làraich agus air astar le Zoom.  Tha sinne den bheachd gum bu chòir do dh’ionnsachadh a bhith tlachmhor ’s sporsail, agus nuair a bhios oileanaich air an làraich cha bhi iad ag ionnsachadh san t-seòmar-teagaisg a-mhàin, ach bidh tachartasan is dibhearsan ann às dèidh chlasaichean cuideachd airson gum bi ur n-ùine còmhla rinn tlachdmhor is gum fan e nur cuimhne.

Mòran taing dhuibh uile a rinn cùrsa am bliadhna còmhla ruinn.  Tillidh sinn a dh'aithghearr le fios mu Chlasaichean Oidhche tron Gheamhradh, Cùrsaichean na Càisge 2022, agus Cùrsaichean an t-Samhraidh 2022.

An dòchas gum faic sinn a dh’aithghearr sibh, ach faodaidh sibh fios a chur thugainn an seo.

Nach cuir sibh ur ainm air liosta-phuist an seo gus faigh sibh fios mu chùrsaichean 's tachartasan a bhios gan cumail san àm ri teachd.

 

Sgioba nan Cùrsaichean Goirid
Sabhal Mòr Ostaig
Slèite
An t-Eilean Sgitheanach
IV44 8RQ
Alba

Fòn: +44 (0)1471 888 246
Post-d:
sm00cg@uhi.ac.uk