Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Àite-fuirich 2019

 

Tha seòmraichean en-suite ri fhaighinn ann an Àrainn Chaluim Chille agus Àrainn Ostaig. Tha tubhailtean is anart-leapa agus goireasan tì is cofaidh anns gach seòmar, agus tha frids, sinc, microwave, cupannan, truinnsearan, sgeanan is forcaichean anns na seòmraichean no anns na cidsinean, ach chan eil cucaran ann (ach sa Phenthouse), agus faodar biadh a cheannach ann an taigh-bìdh na Colaiste . Faodar innealan-nigheadaireachd a chleachdadh an dèidh 4.00f.

Bracaist Albannach an cois nan cìsean (ach Penthouse, far a bheil goiresan còcaireachd)

Seòmraichean Singilte
Cìs do dh'Inbhich (16 bliadhna a dh'aois is nas sine)
£210 fad 5 oidhcheannan
Oidhcheannan a bharrachd -  £45 gach oidhche

Cìs do Chloinn (0-15)/Oileanaich
£170 fad 5 oidhcheannan
Oidhcheannan a bharrachd -  £36 gach oidhche
 
Seòmar le Dà Leabaidh
Cìs do dh'Inbhich
£335 fad 5 oidhcheannan
Oidhcheannan a bharrachd - £78 gach oidhche

Cìs do dh'Oileanaich
£285 fad 5 oidhcheannan
Oidhcheannan a bharrachd - £60 gach oidhche

Clann (0 - 15)/Oileanach agus Inbheach
£300 fad 5 oidhcheannan
Oidhcheannan a bharrachd - £67 gach oidhche

Seòmar Teaghlaich
Chan eil ach 2 Sheòmar Teaghlaich ri fhaighinn (3 anns gach seòmar, aon leabaidh airson dithis, aon airson aonair) air £90 gach oidhche.

Bidh cìsean Seòmar Dà Leabaidh ann ma bhios na h-àiteachan-fuirich làn agus £90 air gach oidhche a bharrachd.

Mullach an Tùir
1 Seòmar Dùbailte is 1 Seòmar Dà Leabaidh £210 gach oidhche

Ciorram

Tha seòmraichean dha daoine ciorramach ri fhaotainn.

Àite-fuirich san sgìre

Tha taighean-òsta, leabaidh is bracaist is àiteachan-fuirich fèin-fhrithealaidh ri fhaotainn san sgìre, mas fheàrr leat no ma bhios a' Cholaiste làn - gheibhear liosta dhiubh gu h-ìosal:

B&B 2019 no rach gu Visit Scotland no Visit Sleat.

Campadh aig a' Cholaiste

Chan e àite-campa oifigeil a th’ ann an Sabhal Mòr Ostaig, ged a tha e ceadaichte teanta no carbad-comhnaidh a thoirt dhan làraich.

Faodar an stiùireadh às ùire againn fhaicinn an seo.  

Ma tha an tuilleadh fiosrachaidh a dhìth, nach cuir thu fios gu Roinn Aoigheachd air +44 (0)1471 888 000 no air goireasan@smo.uhi.ac.uk