Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Cùrsaichean na Càisge 2017

 

Bidh sinn a' ruith dà sheachdain de chùrsaichean sa Ghiblein am bliadhna eadar 10 agus 21 de’n Ghiblein.  Chì sibh gu h-ìosal na bhios sinn a' tairgsinn.

 

Ma tha ùidh agaibh anns na cùrsaichean againn, tha sinn a' moladh gun clàr sibh gus ur n-àite a ghlèidheadh. Aon uair 's a tha cùrsaichean làn, thèid an clàradh a dhùnadh - ach bidh sinn toilichte ur n-ainm a chur ri liosta-feitheimh, ach gur dòcha nach fhaigh thu àite air a' chùrsa mura tarraing duine sam bith a-mach.

Bidh sinn a' co-obrachadh gu dlùth le buidhean ionadail Seall, a th' air a bhith a' brosnachadh nan ealan is ciùil traidiseanta san sgìre bho chaidh a chur air chois ann an 1991. Airson barrachd fios mu dheidhinn na cuirmean-ciùil a bhios an seo san àm ri teachd, bheiribh sùil air an clàr-ama aca an seo.

 

Cinn-là is Cùrsaichean

 

10 - 14 An Giblean 2017

**Tha na h-àitichean-fuirich a-nis làn.  Cuiridh fios thugainn gus dol air an liosta-feitheimh.**

Gàidhlig 1Tha an cùrsa seo làn a-nis; cuiribh fios thugainn airson àite fhaighinn air an liosta-feithimh.

Gàidhlig 3Tha an cùrsa seo làn a-nis; cuiribh fios thugainn airson àite fhaighinn air an liosta-feithimh.

Gàidhlig 5Tha an cùrsa seo làn a-nis; cuiribh fios thugainn airson àite fhaighinn air an liosta-feithimh.

Gàidhlig 7

Òrain Ghàidhlig le Christine Primrose

Cuisle-chiùil & Feadag le Hamish Napier

Cùrsa Còmhraidh aig Ìre Adhartach le Iain & Muriel Urchardan  ~ Tha an cùrsa seo làn a-nis; cuiribh fios thugainn airson àite fhaighinn air an liosta-feithimh.

 

17 - 21 An Giblean 2017

**Tha na h-àitichean-fuirich a-nis làn.  Cuiridh fios thugainn gus dol air an liosta-feitheimh.**

Gàidhlig 2 ~  Tha an cùrsa seo làn a-nis; cuiribh fios thugainn airson àite fhaighinn air an liosta-feithimh.

Gàidhlig 4Tha an cùrsa seo làn a-nis; cuiribh fios thugainn airson àite fhaighinn air an liosta-feithimh.

Gàidhlig 6

Gàidhlig 8

Cùrsa Fìdhlearachd le Eòghainn MacEanraig

Seallaidhean de Chultair Dùthchasach na Gàidhealtachd le Maighread Stiùbhairt ~ Tha an cùrsa seo làn a-nis; cuiribh fios thugainn airson àite fhaighinn air an liosta-feithimh.

A’ Ghàidhlig air Aghaidh na Tìre le Ruairidh MacGilleathainn ~ Tha an cùrsa seo làn a-nis; cuiribh fios thugainn airson àite fhaighinn air an liosta-feithimh.

 

Fios air gach ìre

 

Gàidhlig Ìre 1 Gàidhlig Ìre 2
Gàidhlig Ìre 3 Gàidhlig Ìre 4
Gàidhlig Ìre 5 Gàidhlig Ìre 6
Gàidhlig Ìre 7 Gàidhlig Ìre 8
Gàidhlig Ìre 9 Gàidhlig Ìre 10
Co-ionnanachd na h-ìrean

 

 

 

 

 

 

Tha fiosrachadh ri fhaotainn an seo airson dhaoine aig nach eil eòlas air an t-siostam clàraidh againn.

Tha cuideachadh leis an t-siostam OGE ri fhaotainn aig helpdesk@uhi.ac.uk neo air +44 (0) 1463 279 150.

Ma tha ceistean sam bith eile agaibh, cuir fios dhan Sgioba air +44 (0)1471 888 240/246 no air post-d sm00cg@uhi.ac.uk