Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Clàrsach le Ingrid Henderson & Aoigh

Cinn-latha: 06/08/18 - 10/08/18
Cosgais: £260 (£180 do dh'oileanaich)
Neach-teagaisg: Ingrid Henderson
Maoineachadh ILA ri fhaighinn: Chan eil

Clàraich an-dràsta!


***Neach-oide a bharrachd ri ainmeachadh fhathast ***

Air a’ chùrsa seo, bidh sibh ag ionnsachadh ceòl Gàidhealach agus ceòl traidiseanta eile, dòighean òrdachaidh agus com-pàirt airson na clàrsaich.  Tha Ingrid NicEanraig à Loch Abar air a bhith a’ teagasg na clàrsaich airson còrr is fichead bliadhna a-nis agus nam measg measg an obair sin tha i na tìdsear aig Sgoil Chiùil na Gàidhealtachd agus air a’ chùrsa làn ùine aig a’ Cholaiste, BA Gàidhlig is Ceòl. Traidiseanta.

Tha Ingrid air a’ bhith air an àrd-ùrlar air feadh an t-saoghail a’ cluich leatha fhèin agus le còmhlain diofraichte à Alba, a leithid “Cliar”.  Bhuannaich Ingrid duais sa cho-fharpais cèol traidiseanta airson òigridh aig BBC Radio 2 nuair a bha i na b’ òige cuideachd.  Mar phàirt den chùrsa, bidh cothrom ag obair ann an com-pàirt ri òrain leis a’ chùrsa 'Seallaidhean Mara air Òrain Ghàidhlig - An dàrna Tarraing' aig an t-seinneadair chliùiteach, Maighread Stiùbhart, a tha a’ gabhail pàirt aig a’ Cholaiste air an aon sheachdain.

Tha sinn air leth toilichte a ràdh gu bheil neach-oide a bharrachd gu bhith cuide ri Ingrid ann an 2018, agus tha seo a’ fàgail gu bheil fàilte romhaibh a dhol air a’ chùrsa ge brith ur comais air a’ chlàrach, co-dhiù tha sibh air ìre adhartach a ruigsinn air neo tha sibh dìreach air ùr thighinn dhan ionnsramaid.

Feumaidh sibh an ionnsramaid agaibh fhèin a thoirt leibh airson pàirt a ghabhail sa chùrsa.