Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Clasaichean Coimhearsnachd - Foghar/Geamhradh 2017

 

Tha sinn toilichte fios a leigeil gu bheil sinn a' tabhann clasaichean coimhearsnachd a-rithist is iad a' ruith airson sia seachdain, gach oidhche Mhàirt bho 31 An Dàmhair gu 5mh An Dùbhlachd. Mairidh na clasaichean dà uair a thìde, eadar 6.30f is 8.30f.

Bidh 4 clasaichean ann:

  • Fìor luchd-tòiseachaidh le Rachel Kellow – Do dhuine sam bith aig a bheil corra fhacal no aig nach eil Gàidhlig sam bith
  • Luchd-tòiseachaidh leantainneach le Andrea Kluge – Do dhuine sam bith a rinn na cùrsa luchd-tòiseachaidh mar tha
  • Ìre eadar-mheadhanach le Janni Diez – Do dhuine sam bith aig a bheil beagan Ghàidhlig is comas còmhradh sìmplidh a chumail
  • Òrain Ghàidhlig le Christine Primrose – 'S ann do dhaoine aig a bheil ùidh ann an Òrain Ghàidhlig is seinn a tha an cùrsa seo.  Freagarrach do luchd-tòiseachaidh cuideachd.

Thèid na clasaichean seo a chumail ann an Ionad Iain Nobail. Bidh na clasaichean a' tòiseachadh aig 6.30f le fàilteachadh/clàradh (le foirm ri lìonadh) air a' chiad oidhche.

Bidh cosgais de £45 ann airson na sia clasaichean is gheibhear srùbag ann cuideachd. 

Glèidh àite an-dràsta gus am faigh sibh air a' chùrsa le bhith a' cur fòn dha Sgioba nan Cùrsaichean Goirid air 01471 888 240/246 no post-d gu cg.smo@uhi.ac.uk