Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Clasaichean Coimhearsnachd - Geamhradh 2019

 

Tha sinn toilichte fios a leigeil gum bi sinn a' tabhann clasaichean coimhearsnachd a-rithist is iad a' ruith airson 6 seachdain, gach Dimàirt bho 12 An Gearran gu 19 Am Màrt.  Mairidh na clasaichean dà uair a thìde, eadar 6.30f is 8.30f.

  • Luchd-tòiseachaidh le Eilidh NicPhàidein – Do dhuine sam bith aig a bheil corra fhacal no aig nach eil Gàidhlig sam bith
  • Clas Còmhraidh le Andrea Kluge – Tha an clas seo ag amas air daoine a tha airson na sgilean còmhraidh nàdarra aca a leasachadh, eadar-dhealaichte bho chlas gràmair foirmeil; ’s ann airson daoine a tha airson barrachd misneachd a thogail anns a’ chuid Gàidhlig aca. Ma dh’èiricheas ceist gràmair, thèid a fhreagairt, ge-tà; ’s e amas a’ chlais seo a bhith a’ togail sgilean practaigeach.Bu chòir rud beag Gàidhlig a bhith agad is comas còmhradh sìmplidh a chumail.

Thèid na clasaichean seo a chumail ann an Ionad Iain Nobail. Bidh na clasaichean a' tòiseachadh aig 6.30f le fàilteachadh/clàradh (le foirm ri lìonadh) air a' chiad oidhche.

Bidh cosgais de £45 ann airson na 6 clasaichean is gheibhear strùpag cuideachd. 

Glèidh àite an-dràsta gus am faigh sibh air a' chùrsa le bhith a' cur fòn dha Sgioba nan Cùrsaichean Goirid air 01471 888 246 no post-d gu cg.smo@uhi.ac.uk