Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Cùrsaichean na Càisge 2020

Bidh sinn a' ruith dà sheachdain de chùrsaichean san t-earrach am bliadhna eadar 30 Màrt agus 10 de’n Ghiblein.  Chì sibh gu h-ìosal na bhios sinn a' tairgsinn agus gur dòcha gun tèid cùrsa no dhà a chur ris a' chlàr seo fhathast.

Ma tha ùidh agaibh anns na cùrsaichean againn, tha sinn a' moladh gun clàr sibh gus ur n-àite a ghlèidheadh. Aon uair 's a tha cùrsaichean làn, thèid an clàradh a dhùnadh - ach bidh sinn toilichte ur n-ainm a chur ri liosta-feitheimh, ach gur dòcha nach fhaigh thu àite air a' chùrsa mura tarraing duine sam bith a-mach.

Ma tha ceistean sam bith eile agaibh, cuir fios dhan Sgioba air +44 (0)1471 888 240/246 no air post-d.

Bidh sinn a' co-obrachadh gu dlùth le buidhean ionadail Seall, a th' air a bhith a' brosnachadh nan ealan is ciùil traidiseanta san sgìre bho chaidh a chur air chois ann an 1991. Airson barrachd fios mu dheidhinn na cuirmean-ciùil a bhios an seo san àm ri teachd, bheiribh sùil air an clàr-ama aca an seo.

Cuir fios thugainn ma tha cairt Young Scot agaibh, gheibh thu 30% dheth an cùrsa agaibh!!

 

Cinn-là is Cùrsaichean

 

30 Am Màrt - 03 An Giblean 2020

Gàidhlig 1 - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Nach faighnichibh mun liosta-feitheimh againn.

Gàidhlig 3

Gàidhlig 5

Gàidhlig 7

Òrain Ghàidhlig le Christine Primrose

Ceòl-Taice don Phiàno le Ingrid NicEunraig

Cùrsa Fìdhlearachd nan Garbh-chrìochan le Iain MacPhàrlain

Clas Còmhraidh (eadar-meadhanach ìseal)

 

06 - 10 An Giblean 2020

Gàidhlig 2 - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Nach faighnichibh mun liosta-feitheimh againn.

Gàidhlig 4 

Gàidhlig 6

Gàidhlig 8

Duiseal & Fìdeag le Hamish Napier

A’ Ghàidhlig air Aghaidh na Tìre le Ruairidh MacGilleathainn - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Nach faighnichibh mun liosta-feitheimh againn.

Cùrsa Còmhraidh (Adhartach) - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Nach faighnichibh mun liosta-feitheimh againn.

Giotàr le Ross Martin

 

Fios air gach ìre

Gàidhlig Ìre 1 Gàidhlig Ìre 2
Gàidhlig Ìre 3 Gàidhlig Ìre 4
Gàidhlig Ìre 5 Gàidhlig Ìre 6
Gàidhlig Ìre 7 Gàidhlig Ìre 8
Gàidhlig Ìre 9 Gàidhlig Ìre 10
Co-ionnanachd na h-ìrean

 

 

 

 

 

 

Tha fiosrachadh ri fhaotainn an seo airson dhaoine aig nach eil eòlas air an t-siostam clàraidh againn.

Tha cuideachadh leis an t-siostam OGE ri fhaotainn aig helpdesk@uhi.ac.uk neo air +44 (0) 1463 279 150.

Ma tha ceistean sam bith eile agaibh, cuir fios dhan Sgioba air +44 (0)1471 888 240/246 no air post-d sm00cg@uhi.ac.uk