Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Cursaichean Goirid Air Loidhne

 

Tha sinn fìor thoilichte gu bheil Cùrsaichean Goirid an t-Sabhail Mhòir rim faighinn air-loidhne a-nis. Tha Covid 19 air buaidh mhòr a thoirt air ar choimhearsnachdan gu lèir, agus ged nach urrainn dhuibh tighinn dhan Cholaiste fhèin aig an àm seo, tha e fhathast comasach dhuibh ur slighe ionnsachaidh a leantainn air loidhne. Às bith càite bheil sibh, ’s urrainn dhuibh cùrsaichean ann an cànan, ceòl is cultar a dhèanamh còmhla rinn! Tha sinn a’ gabhail ri iarrtasan airson Cùrsaichean Goirid an t-Samhraidh gu h-ìosal. Tha na cùrsaichean a leanas ri fhaighinn air Zoom a-nis. Ruithidh iad thairis air trì làtha, seach còig mar as àbhaist, air Diluain, Dimàirt 's Diciadain gach seachdain, le trì clasaichean airson gach cùrsa gach làtha aig 09.30 – 10.45, 11.15 – 12.30 agus 13.30 – 15.00.

 

Cinn-là is Cùrsaichean - Cinn-latha ùra san Lùnastal a-nis!

Cuiridh sinn barrachd chùrsaichean ris an liosta seo tro na bliadhna, 's mar sin, mura h-eil sibh a' faicinn cùrsa a bu toigh leibh, nach till sibh thugainn! Ma tha an cùrsa làn mar-thà, nach cuir sibh fios thugainn agus nì sinn ar dìcheall airson cùrsa a lorg dhuibh.

 

29 An t-Ògmhios - 03 An t-Iuchar

Gàidhlig 1 - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Faighnich mun liosta feitheimh againn

Gàidhlig 3 - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Faighnich mun liosta feitheimh againn

Gàidhlig 5 - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Faighnich mun liosta feitheimh againn

Gàidhlig 7 - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Faighnich mun liosta feitheimh againn

Clas Còmhraidh Adhartaich le Ailig (Bhaltos) Domhnallach - Aon Latha  Diciadain 01/07 - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Faighnich mun liosta feitheimh againn

Clas Còmhraidh Eadar-mheadhanach ìosal le Muriel Fisher - Aon Latha Dihaoine 03/07- Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Faighnich mun liosta feitheimh againn

Gàidhlig air Cruth na Tìre - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Faighnich mun liosta feitheimh againn

Yoga sa Ghàidhlig - Dihaoine 03/07/20

 

06 - 10 An t-Iuchar

Gàidhlig 2 - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Faighnich mun liosta feitheimh againn

Gàidhlig 4 - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Faighnich mun liosta feitheimh againn

Gàidhlig 6 - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Faighnich mun liosta feitheimh againn

Clas Còmhraidh Eadar-mheadhanach ìosal le Muriel Fisher - Aon Latha Dihaoine 10/07 - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Faighnich mun liosta feitheimh againn

Cùrsa Fìdhlearachd nan Garbh-chrìochan le Iain MacPhàrlain Air Loidhne

Webinar Yoga Duolingo air Zoom -  AN-ASGAIGH - Dihaoine 10/07/20

 

13 - 17 An t-Iuchar

Gàidhlig 1 - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Faighnich mun liosta feitheimh againn

Gàidhlig 3 - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Faighnich mun liosta feitheimh againn

Gàidhlig 5 - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Faighnich mun liosta feitheimh againn

Gàidhlig 7 - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Faighnich mun liosta feitheimh againn

Clas Còmhraidh Eadar-mheadhanach ìosal le Muriel Fisher - Aon Latha Dihaoine 17/07 - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Faighnich mun liosta feitheimh againn

Clàrsach Air Loidhne le Ingrid NicEanraig

Bogsa air Loidhne le Addie Harper Air Loidhne

Webinar Yoga Duolingo air Zoom -  AN-ASGAIGH - Dihaoine 17/07/20

 

20 - 24 An t-Iuchar

Gàidhlig 2 - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Faighnich mun liosta feitheimh againn

Gàidhlig 4 - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Faighnich mun liosta feitheimh againn

Gàidhlig 6 - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Faighnich mun liosta feitheimh againn

Clas Còmhraidh Eadar-mheadhanach ìosal le Muriel Fisher - Aon Latha Dihaoine 24/07 - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Faighnich mun liosta feitheimh againn

Tobar an Dualchais: Ceanglaichean Cruthachail - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Faighnich mun liosta feitheimh againn

Webinar Yoga Duolingo air Zoom -  AN-ASGAIGH - Dihaoine 24/07/20

Òrain Ghàidhlig le Christine Primrose airson Luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Faighnich mun liosta feitheimh againn

 

27 - 31 An t-Iuchar

Gàidhlig 1 - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Faighnich mun liosta feitheimh againn

Gàidhlig 3 - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Faighnich mun liosta feitheimh againn

Gàidhlig 5 - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Faighnich mun liosta feitheimh againn

Gàidhlig 7 - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Faighnich mun liosta feitheimh againn

Cùrsa Inntrigidh Ainm-eòlas - Aon Latha Diciadain 29/07 - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Faighnich mun liosta feitheimh againn

Clas Còmhraidh Eadar-mheadhanach ìosal le Muriel Fisher - Aon Latha Dihaoine 31/07 - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Faighnich mun liosta feitheimh againn

Òrain Ghàidhlig le Christine Primrose airson Luchd-labhairt na Gàidhlig - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Faighnich mun liosta feitheimh againn

 

 

03 - 08 An Lùnastal

Gàidhlig 2 - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Faighnich mun liosta feitheimh againn

Gàidhlig 4

Gàidhlig 6 - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Faighnich mun liosta feitheimh againn

Gàidhlig 8 - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Faighnich mun liosta feitheimh againn

Clas Còmhraidh Eadar-mheadhanach ìosal le Muriel Fisher - CEITHIR SEACHDAINEAN - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Faighnich mun liosta feitheimh againn

Ukulele air Loidhne le Finlay Allison

 

10 - 14 An Lùnastal

Gàidhlig 1 - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Faighnich mun liosta feitheimh againn

Gàidhlig 3 - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Faighnich mun liosta feitheimh againn

Gàidhlig 5

Gàidhlig 7

Gàidhlig 9 - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Faighnich mun liosta feitheimh againn

Cùrsa Fìdhlearachd le Charlie McKerron

Ceòl-taice don Phiàno air Loidhne

Duiseal & Fìdeag (Adhartaich) Air Loidhne le Hamish Napier 12/08 - trì làithean

 

17 - 21 an Lùnastal

Gàidhlig 2

Gàidhlig 4

Gàidhlig 6

Gàidhlig 8 - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Faighnich mun liosta feitheimh againn

Gàidhlig 10

Cùrsa Fìdhlearachd le Ewen Henderson

Duiseal & Fìdeag Air Loidhne le Hamish Napier 19/07 - trì làithean, feasgar

 

Airson fios mu shusbaint gach ìre de Ghàidhlig, brùth air na ceanglaichean gu h-ìosal.

Gàidhlig Ìre 1 Gàidhlig Ìre 2
Gàidhlig Ìre 3 Gàidhlig Ìre 4
Gàidhlig Ìre 5 Gàidhlig Ìre 6
Gàidhlig Ìre 7 Gàidhlig Ìre 8
Gàidhlig Ìre 9 Gàidhlig Ìre 10
Fios Co-ionnanachd nan Cùrsaichean


Ma tha sibh airson fios mu chùrsaichean is naidheachdan an t-Sabhail fhaighinn bhuainn san àm ri teachd, nach clàraich sibh airson ar cuairt-litir.

 

Tha fiosrachadh ri fhaighinn an seo airson daoine aig nach eòlas air an t-siostam clàraidh againn.

Tha cuideachadh leis an t-siostam OGE ri fhaotainn aig helpdesk@uhi.ac.uk neo air +44 (0) 1463 279 150.

Ma tha ceistean sam bith eile agaibh, cuiribh fios dhan Sgioba air post-d sm00cg@uhi.ac.uk.

 

-->