Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Cùrsaichean Samhraidh 2019

Bidh sinn a' ruith cùrsaichean an t-samhraidh bho thoiseach an Iuchair gu deireadh an Lùnastail 2019.  Chì sibh gu h-ìosal na bhios sinn a' tairgsinn agus is dòcha gun tèid cùrsa no dhà a chur ris a' chlàr seo fhathast.

Ma tha ùidh agaibh anns na cùrsaichean againn, tha sinn a' moladh gun clàraich sibh gus ur n-àite a ghleidheadh.  Aon uair 's a tha cùrsaichean làn, thèid an clàradh a dhùnadh - ach bidh sinn toilichte ur n-ainm a chur ri liosta-feitheimh.

Ma tha ceistean sam bith eile agaibh, cuiribh fios dhan Sgioba air +44 (0)1471 888 240/246 no air post-d.

Bidh sinn a' co-obrachadh gu dlùth le buidheann ionadail Seall, a th' air a bhith a' brosnachadh nan ealan is ciùil traidiseanta san sgìre bho chaidh a chur air chois ann an 1991. Airson barrachd fios mu dheidhinn nan cuirmean-ciùil a bhios an seo san àm ri teachd, thoiribh sùil air a' chlàr-ama aca an seo.

 

Cinn-là is Cùrsaichean

 

01 - 02 an t-Ògmhios - "Blasad Samhraidh"

 

John Carmichael - Bogsa-Ciùil

Katherine NicLeòid - Cùrsa Seinn Albais agus Gàidhlig

Ailean Dòmhnallach - Pìobaireachd

Ailig ‘Bhaltos’ Dòmhnallach - Clas Còmhraidh Gàidhlig

 

01 - 05 An t-Iuchar

***Tha na h-àitichean-fuirich againn a-nis làn an seachdainsa.  Nach faighnich mun liosta-feitheimh againn.***

Òrain Ghàidhlig: Sùil air Eilean Leòdhais  le Cairistìona Primrose

Gàidhlig 1 - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Nach faighnichibh mun liosta-feitheimh againn.

Gàidhlig 2

Còmhradh sa Ghàidhlig  (Eadar-mheadhanch Ìosal) le Muriel Fisher - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Nach faighnichibh mun liosta-feitheimh againn.

Am Bogsa Piana le Addie Harper Jr agus Brandon Mac a' Phì - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Nach faighnichibh mun liosta-feitheimh againn.

Am Bogsa Pùtain le Robert Nairn & Fergie MacDonald

Gàidhlig dha Luchd-labhairt na Gaeilge (Luchd-tòiseachdaidh) - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Nach faighnichibh mun liosta-feitheimh againn.

Còmhradh is Cainnt (Ìre Adhartach) le Ailig 'Bhaltos' Dòmhnallach  - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Nach faighnichibh mun liosta-feitheimh againn.

Cùrsa Fìdhlearachd le Eòghann MacEanraig  - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Nach faighnichibh mun liosta-feitheimh againn.

 

08 - 12 An t-Iuchar

***Tha na h-àitichean-fuirich againn a-nis làn an seachdainsa.  Nach faighnich mun liosta-feitheimh againn.***

Sgilean Stiùidio - Riochdachadh Cruthachail le Hector MacInnes

Pìobaireachd & Drumaichean le Iain MacPhàidean & Anndra Mac a' Phearsain

Seachdain nan Teaghlach (fiosrachadh ri thighinn tro na Bun-sgoiltean)

 

15 - 19 An t-Iuchar

Ionnsachadh tro Chultar Beò ann am Flòdaigearraidh

 

20 - 26 An t-Iuchar

Fìdhlearachd le Alasdair Friseal

Beus-fìdhle le Natalie Haas

 

22 - 26 An t-Iuchar

Eòlas mun Eilean (Gàidhlig do Luchd-tòiseachaidh) le Muriel Fisher - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Nach faighnichibh mun liosta-feitheimh againn

 

29 An t-Iuchar - 2 An Lùnastal

***Tha na h-àitichean-fuirich againn a-nis làn an seachdainsa.  Nach faighnich mun liosta-feitheimh againn.***

Gàidhlig 1 - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Nach faighnichibh mun liosta-feitheimh againn.

Gàidhlig 3 - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Nach faighnichibh mun liosta-feitheimh againn.

Gàidhlig 5

Gàidhlig 7

Gàidhlig dha Luchd-labhairt na Gaeilge (Luchd-adhartaich)

Clàrsach (Luchd-tòiseachaidh gu Ìre Adhartach) le Ingrid Henderson is Deirdre Ghreumach

Gaeilge airson luchd-labhairt na Gaelic

Òrain & Sgeulachdan mu Nithean Òs-Nàdarra le Maighread Stiùbhart

 

05 - 09 An Lùnastal

***Tha na h-àitichean-fuirich againn a-nis làn an seachdainsa.  Nach faighnich mun liosta-feitheimh againn.***

Gàidhlig 2 - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Nach faighnichibh mun liosta-feitheimh againn

Gàidhlig 4

Gàidhlig 6

Gàidhlig 8

Cùrsa Còmhraidh (Eadar-mheadhanach ìosal) Le Muriel Fisher - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Nach faighnichibh mun liosta-feitheimh againn

Cùrsa Fìdhlearachd còmhla ri Charlie McKerron - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Nach faighnichibh mun liosta-feitheimh againn

Beul-Aithris is Dualchas còmhla ri Màiri Sìne Chaimbeul

Ukulele le Finlay Allison

 

12 - 16 An Lùnastal

***Tha na h-àitichean-fuirich againn a-nis làn an seachdainsa.  Nach faighnich mun liosta-feitheimh againn.***

Gàidhlig 1 - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Nach faighnichibh mun liosta-feitheimh againn.

Gàidhlig 3 - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Nach faighnichibh mun liosta-feitheimh againn.

Gàidhlig 5 - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Nach faighnichibh mun liosta-feitheimh againn

Gàidhlig 7

Gàidhlig 9

Òrain Earra-Ghàidheal le Joy Dunlop

Dealbhadaireachd Didseatach le Cailean MacGilleathain - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Nach faighnichibh mun liosta-feitheimh againn

Ensemble Ciùil Thraidiseanta le Innes Watson

 

19 - 23 An Lùnastal

***Tha na h-àitichean-fuirich againn a-nis làn an seachdainsa.  Nach faighnich mun liosta-feitheimh againn.***

Gàidhlig 2 - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Nach faighnichibh mun liosta-feitheimh againn

Gàidhlig 4 - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Nach faighnichibh mun liosta-feitheimh againn

Gàidhlig 6

Gàidhlig 8

Gàidhlig 10

Gàidhlig dha Luchd-labhairt na Gaeilge (Luchd-tòiseachdaidh) - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Nach faighnichibh mun liosta-feitheimh againn.

Cùrsa Còmhraidh (Eadar-mheadhanach nas àirde) le Joy Dunlop  - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Nach faighnichibh mun liosta-feitheimh againn.

Sgoil Fhidhlearachd Adam Sutherland

Ionnsachadh tro Chultar Beò ann am Flòdaigearraidh

 

 

Airson fios mu shusbaint gach ìre de Ghàidhlig, brùth air na ceanglaichean gu h-ìosal.

Gàidhlig Ìre 1 Gàidhlig Ìre 2
Gàidhlig Ìre 3 Gàidhlig Ìre 4
Gàidhlig Ìre 5 Gàidhlig Ìre 6
Gàidhlig Ìre 7 Gàidhlig Ìre 8
Gàidhlig Ìre 9 Gàidhlig Ìre 10
Fios Co-ionnanachd nan Cùrsaichean

 

Tha fiosrachadh ri fhaighinn an seo airson daoine aig nach eòlas air an t-siostam clàraidh againn.

Tha cuideachadh leis an t-siostam OGE ri fhaotainn aig helpdesk@uhi.ac.uk neo air +44 (0) 1463 279 150.

Ma tha ceistean sam bith eile agaibh, cuiribh fios dhan Sgioba air +44 (0)1471 888 240 no air post-d sm00cg@uhi.ac.uk.