Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Òrain Ghàidhlig à Leòdhas le Cairistìona Primrose

Cinn-latha: 01/07/19 - 05/07/19
Cosgais: £260 (£180 do dh'oileanaich)
Neach-teagaisg: Christine Primrose
Maoineachadh ILA ri fhaighinn: Chan eil

Clàraich an-dràsta!


www.christineprimrose.com

Anns a’ chùrsa ùr seo, thèid ur treòrachadh leis an t-sàr-sheinneadair, Cairistiona Primrose,  tron bheartas mhòr de dh’òrain a tha muinntir Leòdhais air a thoirt dhuinn thar nam bliadhnaichean, suas chun na ficheadamh linne, agus  na sgeulachdan, an eachdraidh agus an dualchas a tha co-cheangailte riutha.  Thar na seachdain, coimheadar gu h-àraidh ris na stoidhlichean is cuspairean a leanas:

  • Puirt-a-beul
  • Tàlaidhean
  • Òrain-luaidh
  • Òrain Ghaoil
  • Gaol-dùthcha is Eilthireachd
  • Seòladh
  • Gnothaichean os-nàdarra
  • Obair Mhurchaidh MhicPhàrlain is Uilleim MhicCoinnich

Seach gur ann à Carlabhagh, taobh siar Eilean Leòdhais a tha Cairistìona Primrose is a’ Ghàidhlig aice bhon ghlùin, bidh sàr-chothrom aig na h-oileanaich ionnsachadh bho neach aig a bheil dlùth-cheangal pearsanta ris an eilean fhèin is a dhualchas. Tha Cairistìona air a bhith a’ seinn bhon a bha i na nighean bheag is i air a cuairteachadh ceithir-thimcheall le òrain thraidiseanta agus thar nam bliadhnaichean, tha i air siubhal air feadh an t-saoghail, a’ seinn is ag innse mu cànan is cultar ann an Aimeireagaidh, Canàda, Sealan Nuadh, Astràilia is iomadh diofar dhùthaich san Roinn-Eòrpa.  Bhuannaich Cairistìona Bonn Òr an t-Seann Nòis agus anns an t-Samhain 2009, choisinn i an duais ‘Seinneadair Gàidhlig na Bliadhna’ aig Duaisean Ceòl Traidiseanta na h-Alba, agus bho chionn ghoirid chaidh a toirt a-steach dhan Scottish Traditional Music Hall of Fame.  Tha Cairistìona air a bhith ag obair aig Sabhal Mòr Ostaig còrr is  deich thar fhichead bliadhna agus tha i a-nis a' teagasg air a' Chùrsa (BA) Gàidhlig is Ceòl Traidiseanta.  Chuir i an clàr aice Gràdh is Gonadh – Guth ag aithris air bhog ann an 2017. Air bharrachd chaidh MBE a bhuileachadh orra ann an 2018   airson na tha i air a dhèanamh gu nàiseanta agus gu h-eadar-nàiseanta airson cèol, cultar agus foghlam Gàidhlig.