Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Taic le Iarrtasan

Airson fios mun chùrsa, cosgaisean is eile, bruth air ainm a' chùrsa.

Chan uarrainn ach aona chùrsa a' dhèanamh tron seachdain.

Airson iarrtas a dhèanamh airson a’ chùrsa, bruth air ‘Clàraich an-dràsta’.  Lean am fios gu h-ìosal:

Daoine ùra: Mura h-eil sibh air siostam clàraidh OGE a chleachdadh roimhe, bidh agaibh ri cùnntas a chruthachadh le bhith a’ bruthadh air a’ phutan ‘Create Account’ - lìon an t-iarrtas gus an tig sibh dhan deireadh, agus bruth air ‘Submit’. Ma tha an seòladh post-d ceart san t-siostam, gheibhear post-d air ais sa bhad ag ràdh gun deach an t-iarrtas troimhe.  Cuiridh cuideigin bhon Sgioba fios thugaibh an ceann 2 sheachdaine, a’ dearbhadh gu bheil àite agaibh air a’ chùrsa is àite-fuirich (mas iomchaidh) agus mar a dh’fhaodas sibh na cìsean agaibh a’ phàigheadh. 

Daoine leantainneach:  Ma tha cuimhne agaibh air ur n-ainm-clàraichte is facal-fàire bho seann iarrtais, lion na bocsaichean iomchaidh is bruth air ‘Login’.  Bu chòir gum bi ur cuid fiosrachaidh ann, dèan cinnteach gu bheil e uile ceart is lìon an iarrtas gus an tig sibh chun an deireadh is bruth air ‘Submit’.   Ma the seòladh post-d ceart san t-siostam, gheibhear post-d air ais sa bhad ag ràdh gun deach an t-iarrtas troimhe.  Cuiridh cuideigin bhon Sgioba fios thugaibh an ceann 2 sheachdaine, a’ dearbhadh gu bheil àite agaibh air a’ chùrsa is àite-fuirich (ma bhios iomchaidh) agus mar a dh’fhaodar na cìsean agaibh a’ phàigheadh. 

Airson duilgheadasan le clàradh dhan t-siostam, air neo le facail-faire, cuir fios dhan Helpdesk OGE air +44 (0)1463 279 150 no seòladh puist-d helpdesk@uhi.ac.uk

Ma tha ceistean sam bith agad nach eil ceangailte leis an t-siostam, cuir fios dhan Sgioba air +44 (0)1471 888 240 no air post-d  sm00cg@uhi.ac.uk