Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Deireadh-Seachdain Dannsa Ceum agus Fìdhlearachd

Thugainn chun t-Eilean Sgitheanach airson deireadh-sheachdain air leth, làn ceòl agus craic!

Tha Sabhal Mòr Ostaig fìor thoilichte deireadh-seachdain le dannsa ceum agus fìdhlearachd a thabhainn am bliadhna le grunn oidean cliùiteach agus buadhmhor ann airson gur teagasg.

Am measg tha Ronan Màrtainn agus Mike Vass air an fhìdhle, Sophie NicSteaphain le dannsa-ceum agus Màiri Chaimbeul agus Hannah NicRàth a’ cluich airson dannsa.

Airson barrachd fios fhaighinn air na cùrsaichean agus gus iarrtas a chur a-steach, brùthaibh air na cùrsaichean gu h-ìosal –

 

Fìdhlearachd

 

Dannsa Ceum