Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Oileanaich eadar-nàiseanta

Tha àrainn oideachaidh air leth aig Sabhal Mòr Ostaig. Tha na cùrsaichean agus a' Cholaiste gu lèir gan ruith tro mheadhan na Gàidhlig - an aon cholaiste de seòrsa san t-saoghal. Tha a' Cholaiste na com-pàirtiche ann an OGE, Oilthigh na Gàidhealtachd is nan Eilean, agus tha ceanglaichean làidir againn an seo agus air feadh an t-saoghail. Tha a' Cholaiste a' tairgsinn caochladh chothroman do dh'oileanaich airson cùrsaichean a dhèanamh làn-thìde no pàirt-thìde, an seo fhèin no air astar. As bith càite bheil thu san t-saoghal tha cothrom agad air Gàidhlig ionnsachadh còmhla rinn.
 

Fo-cheum

Feumaidh tu iarrtas a chur a-steach dhan Cholaiste fhèin.  Gheibh thu foirm iarrtais bhon Oifis Chlàraidh air +44(0)1471 888304.
 

For-cheum

Bu chòir do thagraichean MA Cultar Dùthchasach is an Àrainneachd fios a chur dìreach don Cholaiste. Gheibh thu foirm iarrtais bhon Oifis Chlàraidh air +44(0)1471 888304.
 

Foghlam air astar

Bu chòir do thagraichean airson chùrsaichean air astar is pàirt-thìde fios a chur dìreach don Cholaiste. Gheibh thu foirm iarrtais bho Sgioba Foghlam Fad Beatha air +44(0)1471 888449.
 

Cùrsaichean Goirid

Bu chòir do thagraichean airson nan cùrsaichean goirid a dhol tro shiostam nan cùrsaichean. Gheibh thu tuilleadh fiosrachaidh bho Sgioba nan Cùrsaichean Goirid air +44(0)1471 888 240 no tro phost-d aig cg.smo@uhi.ac.uk.
 

Ceanglaichean feumail do dh'oileanaich eadar nàiseanta

Leabhar-làimhe do dh'oileanaich eadar-nàiseanta

UHI International Student Pages

Official UK Government website for visa services

Ag ionnsachadh anns an RA le ciorram

UKCISA

British Council

Education UK

UK Borders Agency

Scotland is the Place