Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Oileanaich eadar-nàiseanta

Tha àrainn oideachaidh air leth aig Sabhal Mòr Ostaig. Tha na cùrsaichean agus a' Cholaiste gu lèir gan ruith tro mheadhan na Gàidhlig - an aon cholaiste de seòrsa san t-saoghal. Tha a' Cholaiste na com-pàirtiche ann an OGE, Oilthigh na Gàidhealtachd is nan Eilean, agus tha ceanglaichean làidir againn an seo agus air feadh an t-saoghail. Tha a' Cholaiste a' tairgsinn caochladh chothroman do dh'oileanaich airson cùrsaichean a dhèanamh làn-thìde no pàirt-thìde, an seo fhèin no air astar. As bith càite bheil thu san t-saoghal tha cothrom agad air Gàidhlig ionnsachadh còmhla rinn.
 

Fo-cheum

Feumaidh tu iarrtas a chur a-steach dhan Cholaiste fhèin.  Gheibh thu foirm iarrtais bhon Oifis Chlàraidh air +44(0)1471 888304.
 

For-cheum

Bu chòir do thagraichean MA Cultar Dùthchasach is an Àrainneachd fios a chur dìreach don Cholaiste. Gheibh thu foirm iarrtais bhon Oifis Chlàraidh air +44(0)1471 888304.
 

Foghlam air astar

Bu chòir do thagraichean airson chùrsaichean air astar is pàirt-thìde fios a chur dìreach don Cholaiste. Gheibh thu foirm iarrtais bho Sgioba Foghlam Fad Beatha air +44(0)1471 888449.
 

Cùrsaichean Goirid

Bu chòir do thagraichean airson nan cùrsaichean goirid a dhol tro shiostam nan cùrsaichean. Gheibh thu tuilleadh fiosrachaidh bho Sgioba nan Cùrsaichean Goirid air +44(0)1471 888 240 no tro phost-d aig cg.smo@uhi.ac.uk.
 

Ceanglaichean feumail do dh'oileanaich eadar nàiseanta

Leabhar-làimhe do dh'oileanaich eadar-nàiseanta

UHI International Student Pages

Official UK Government website for visa services

UKCISA

British Council

Education UK

UK Borders Agency

Scotland is the Place