Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Farpais Cairtean na Nollaige

Ceud taing dhan a h-uile sgoilear agus sgoiltean a chuir dealbhan gu Sabhal Mòr Ostaig airson farpais chairt na Nollaige. Cha mhòr nach d'fhuair sinn 450 dealbhan bho sgoiltean air feadh Alba agus bha sinn air ar dòigh le na fhuair sinn. Chì thu gu h-ìosal na cairtean a choisinn a' chiad duais agus an dàrna duais, agus cuideachd taghadh de dhealbhan eile bho dhiofar sgoiltean.
 

* A' chiad àite: Isla NicLeoid, Bun-sgoil Stafainn *

  * An dàrna àite:  Erin McMillan, Bun-Sgoil Condorrat *
   
       Lara Scott, Bun-sgoil Innis an Uilt       Hannah Morrison Bun-sgoil, Innis an Uilt
   
      Maya MacLean, Sgoil Gilcomstoun       Megan NicIomhair, Bun-sgoil Stafainn
   
      Anna NicNeacail, Bun-sgoil Stafainn       Ross Johnston, Bun-sgoil An Ath Leathainn
   
John Varwell, Bun-sgoil Chille Mhoire Eachann MacRae, Bun-sgoil Chille Mhoire
   
Gillies O' Hanlon, Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu Sarah, Bun-sgoil Achadh na Creige
   
Liam Byres, Bun-sgoil Achadh na Creige Ellen MacKechnie, Bun-sgoil Achadh na Creige
   
Caitidh Garvin, Bun-sgoil Achadh na Creige Iain MacInnes,  Bun-sgoil Àth-Tharracail
   
Micheal Doherty, Bun-sgoil Àth-Tharracail Megan Grant, Bun-sgoil Bhruach a' Mhuilinn
   
Kira Nicol, Bun-sgoil Bhruach a' Mhuilinn Ruaraidh Crichton, Bun-sgoil Goodlyburn
   
Seamus Buchanan, Bun-sgoil Àth-Tharracail Mìcheal Doherty, Bun-sgoil Àth-Tharracail
   
Anndra Uisdean Cuimeanach, Bun-sgoil Gheàrrloch Kirsteen Morrison, Leverhume Memorial School
   

                   Ellie Lean, Bun-sgoil Bhruach a' Mhuilinn

        Olivia Taylor,  Bun-sgoil Chondobhrait
   
      Dara Casey-McKay, Bun-sgoil Gilcomstoun       Coral MacRae, Bun-sgoil An Ath Leathainn
   
       Andrew, Bun-sgoil Bhaile a' Mhanaich       Katie, Bun-sgoil Bhaile a' Mhanaich
   
Finn Thomassan, Bun-sgoil Thobar Mhoire Jack Nelson, Bun-sgoil Thobar Mhoire
   
Seumas Monic,  Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu Emma Montgomery, Bun-sgoil Macdiarmid
   
Emma Miller, Bun-sgoil Macdiarmid Matthew MacLeod, Bun-sgoil Goodlyburn
   
Jessica Laing, Bun-sgoil Goodlyburn Lilli Mae MacAulay,  Sgoil Lacasdail
   
Lexi Proverbs, Sgoil Lacasdail Kate, Sgoil Shiabost
   
Malachi MacDonald, Sgoil Shiabost Angus McDeirmid, Bun-sgoil Goodlyburn
   
Ceinwen McClusky, Bun-sgoil Phort Rìgh Morag Bruce, Bun-sgoil Phort Rìgh
   
Culann MacKay, Bun-sgoil Ulapuil Solais MacBride, Bun-sgoil Ulapuil
   
John Chisholm MacLeod, Leverhume Memorial School Matthew MacLeod, Leverhume Memorial School
   

Jessica Hanvidge, Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis Eilidh MacPhee, Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis
   
                             
Morgen Hough, Bun-sgoil Chondobhrait  

 

 --}