Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Tachartasan is Naidheachdan

 • 12/2017

  An Cuan Sgìth

  An Cuan Sgìth – 13 Faoilleach – 24 Gearran 2018 Gailearaidh 1 & 2 Fosgladh agus Cèilidh Teaghlaich. 12 Faoilleach, 7-9f aig Taigh Chearsabhagh.   Cuideachd aig Sabhal Mòr Ostaig – 11 Cèitean – 23 Ògmhios 2018 ’S e pròiseact ealain lèirsinneach dà bhliadhna a th’ anns A’ Chuan Sgìth, le... barrachd...
 • 12/2017 Ceòl an t-Sabhail Mhòir ga thaisbeanadh aig fèis Chatalanach ann am Mallorca

  Ceòl an t-Sabhail Mhòir ga thaisbeanadh aig fèis Chatalanach ann am Mallorca

  Bha seann oileanaich a cheumnaich on chùrsa BA Gàidhlig is Ceòl Traidiseanta ann an cuideachd Stiùiriche a' Chùrsa, Dr. Decker Forrest, agus oileanaich is luchd-obrach Shabhal Mòr Ostaig airson cuirm-chiùil ann am Mallorca aig deireadh an Dàmhair. Chaidh a' chuirm a chumail mar phàirt de ‘Festival de Mùsica de Bunyola’,... barrachd...
 • 10/2017 Ban-Ameireaganach a’ buannachd farpais bàrdachd MhicDhòmhnaill Shlèite

  Ban-Ameireaganach a’ buannachd farpais bàrdachd MhicDhòmhnaill Shlèite

  B’ i Deborah Moffat, às Na Stàitean Aonaichte, a bhuannaich farpais bàrdachd MhicDhòmhnaill Shlèite am-bliadhna.  Seo an dàrna bliadhna às dèidh a chèile a tha i air an duais a chosnadh. Rugadh Deborah ann am Vermont ach tha i nis a’ tàmh ann am Fìobha. B’ ann an 2013 a... barrachd...
 • 10/2017 Còmhraidhean Ùra mu Ealainean Gàidhlig

  Còmhraidhean Ùra mu Ealainean Gàidhlig

  Tha Glaschu Beò ro thoilichte a bhith a’ toirt Ro-innleachd airson nan Ealain Gàidhlig do Ghlaschu (2018- 22) am follais mar earrann de Phlana Gàidhlig Comhairle Baile Ghlaschu (2012-17). Bheirear seo am follais an co-bhuinn le Conservatoire Rìoghail na h-Alba, Sabhal Mòr Ostaig agus Theatar Nàiseanta na h-Alba le taic... barrachd...
 • 09/2017 Julie Fowlis a’ beachdachadh air cànan, ceòl agus cruth na tìre ann an Òraid an t-Sabhail

  Julie Fowlis a’ beachdachadh air cànan, ceòl agus cruth na tìre ann an Òraid an t-Sabhail

  ’S i a’ bhana-sheinneadair is neach-ciùil ainmeil, Julie Fowlis à Uibhist a Tuath, a thug seachad Òraid an t-Sabhail am-bliadhna leis an tiotal, ‘Ceòl na h-Iarmailt’. Thug Julie a h-òraid seachad, an 21mh Òraid an t-Sabhail, air Diardaoin 14 Sultain aig Sabhal Mòr Ostaig, an t-Ionad Nàiseanta airson Cànan is... barrachd...
 • 08/2017 Òraid airson forfhais a bheil a leithid ann is lèirsinn Ghàidhealach

  Òraid airson forfhais a bheil a leithid ann is lèirsinn Ghàidhealach

  Bidh sàr sgoilear Gàidhlig a’ toirt seachad òraid an-asgaidh san Eilean Sgitheanach an ath mhìos mar phàirt den t-sreath de dh’òraidean poblach aig Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean. Bidh an t-Àrd-ollamh Meg Bateman, àrd-òraidiche aig Sabhal Mòr Ostaig UHI, a’ beachdachadh air a’ cheist a bheil a leithid ann... barrachd...
 • 07/2017 Neach-ealain Jon Schueler 2017 air Mhuinntireas aig Sabhal Mòr Ostaig

  Neach-ealain Jon Schueler 2017 air Mhuinntireas aig Sabhal Mòr Ostaig

  Chaidh an neach-ealain lèirsinneach David Lemm ainmeachadh mar an Neach-ealain Air Mhuinntireas aig Sabhal Mòr Ostaig OGE fo Sgeama Còmhnaidh Jon Schueler, a tha air a bhith an sàs fad còig bliadhna aig an Ionad Nàiseanta airson na Gàidhlig is a Cultair anns an Eilean Sgitheanach. Thathar a' sìneadh a'... barrachd...
 • 06/2017 Rèidio Eadar-ghnìomhach Europeana

  Rèidio Eadar-ghnìomhach Europeana

  Duilich, chan eil am brath seo ach ann am beurla a-mhàin an dràsta.... barrachd...
 • 04/2017 Duais Bàrdachd MacDhòmhnaill Shlèite 2017

  Duais Bàrdachd MacDhòmhnaill Shlèite 2017

  Thèid an treas farpais bàrdachd Gàidhlig airson Duais Bàrdachd MacDhòmhnaill Shlèite a chumail am-bliadhna.  Chaidh an fharpais a chur air chois leis an Ridire Iain MacDhòmhnaill mar chuimhneachan air a nighinn, Deborah, a dh’eug trì bliadhna air ais.   Bidh an fharpais air a ruith a-rithist le Ionad Nàiseanta na Gàidhlig,... barrachd...
 • 04/2017 Iris ùr Ghàidhlig - Tuath

  Iris ùr Ghàidhlig - Tuath

  Thèid iris ùr Ghàidhlig Tuath a chur air bhog feasgar Diciadain 12 Giblean 4f san Atrium aig Àrainn Chaluim Chille, Sabhal Mòr Ostaig le leughaidhean bho Mhaoilios Caimbeul agus bho Choinneach Lindsay. Bidh leughaidhean ann cuideachd bho Bhoyd Robasdan, Iain Urchardan, Jo NicDhòmhnaill agus bho Mhaoilios Caimbeul mar chuimhneachan air... barrachd...