Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Tachartasan is Naidheachdan

 • 08/2021

  Neach-ealain air Mhuinntireas aig Tobar an Dualchais

  Tha an neach-ealain Gàidhlig Màiri NicIllÌosa air tòiseachadh mar Neach-ealain air Mhuinntireas aig Tobar an Dualchais (TAD) agus i gu bhith a’ rannsachadh agus a’ cruthachadh phìosan obrach ceangailte ri clàraidhean de bheul-aithris a tha ri chluinntinn air làrach-lìn TAD. ’S e seo an dàrna bliadhna a tha TAD air... barrachd...
 • 07/2021

  Alumni SMO air an ainmeachadh mar preasantairean iomairt ionnsachaidh SpeakGaelic

  ’S iad Alumni SMO, preasantairean BBC agus na rionnagan meadhanan sòisealta Joy Dunlop agus Calum MacIlleathain a bhios aig cridhe iomairt ionnsachaidh ùr, SpeakGaelic, a tha ag amas air daoine a thàladh chun a’ chànain. Tha na goireasan ionnsachaidh ùra Gàidhlig SpeakGaelic inntinneach agus àrd-amasach a’ tabhann frèam-obrach farsaing airson na... barrachd...
 • 06/2021

  Tobar an Dualchais/Kist o Riches a’ cur air bhog làrach-lìn ùr

  Tha an goireas cultarail nàiseanta, Tobar an Dualchais/Kist o Riches (TAD), air làrach-lìn ùr a chur air bhog a tha ag amas air barrachd dhaoine a thàladh agus a nì cinnteach gum bi susbaint na làraich-lìn ri fhaotainn san àm ri teachd. Chaidh a’ chiad làrach-lìn a chur air bhog... barrachd...
 • 03/2021

  Lìonra Oifigearan Coimhearsnachd Gàidhlig

  Tha Bòrd na Gàidhlig air leth toilichte gu bheil lìonra taice proifeasanta airson oifigearan coimhearsnachd Gàidhlig gu bhith a’ tòiseachadh. Thèid a chur an gnìomh tro chom-pàirticheas eadar Sabhal Mòr Ostaig, Oilthigh Obar Dheathain is Comunn na Gàidhlig. Tha barrachd is barrachd bhuidhnean san treas roinn a’ fastadh oifigearan Gàidhlig... barrachd...
 • 10/2020

  Neach-ealain ùr Sgoilearachd Jon Schueler air tòiseachadh aig Sabhal Mòr Ostaig

  Tha an neach-ealain is cùradair Èireannach, Conor O’ Grady, air tòiseachadh mar Neach-ealain ùr Air Mhuinntireas aig Sabhal Mòr Ostaig, fo Sgoilearachd Jon Schueler a tha air a bhith ruith a-nis son ochd bliadhna aig Ionad Nàiseanta Cànan is Cultar na Gàidhlig anns an Eilean Sgitheanach. ’S e com-pàirteachas gun... barrachd...
 • 09/2020

  Pròiseact co-obrachaidh a’ cur gu mòr ris a’ Ghàidhlig

  Tha pròiseact co-obrachaidh eadar Faclair na Gàidhlig agus Tobar an Dualchais (TAD) a’ cur gu mòr ri corpas Faclair na Gàidhlig. Thòisich an dà bhuidheann ag obair còmhla air pròiseact dearbhaidh ann an 2018 agus lorg iad 1,200 facal is abairt Gàidhlig àraid bho chlàraidhean-fuaim a tha ri fhaotainn air... barrachd...
 • 06/2020

  Farpais Bàrdachd

  An Dàrna Duais Bhliadhnail ann am Bàrdachd an Ainm na Peathar, Mairead NicDhòmhnaill Tha Roinn na Ceiltis aig Oilthigh Naoimh Fransaidh Xavier, còmhla ri Urras Chlann Dòmhnaill,* airson an dàrna farpais bàrdachd a chur air bhonn an ainm na Peathar, Mairead NicDhòmhnaill. Rugadh is thogadh a’ Phiuthar NicDhòmhnaill leis a’... barrachd...
 • 05/2020

  Taic-Maoineachaidh bho Riaghaltas na h-Alba airson Streap: Teisteanas For-Cheum ann am Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig

  Tha Sabhal Mòr Ostaig air leth toilichte £65,000 de dh’airgead taic-maoineachaidh fhaighinn bho  Riaghaltas na h-Alba airson a’ phrògraim Streap a ruith anns an ath bhliadhna acadaimigeach. ’S e teisteanas for-cheum ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig aig ìre Mhaighstireachd a tha ann an Streap.  Tha am prògram ag... barrachd...
 • 05/2020 Prògram de ghnìomhan beò air-loidhne tron Ghàidhlig - #cleachdiaigantaigh

  Prògram de ghnìomhan beò air-loidhne tron Ghàidhlig - #cleachdiaigantaigh

  Bidh am prògram air-loidhne air a chumail air làrach-lìn Bhòrd na Gàidhlig le ceangal ri farsaingeachd de ghoireasan eadar-obrach agus de thachartasan às dèidh sgoile airson òigridh.  Bheir seo cothrom do chloinn an cuid Gàidhlig a chleachdadh ann an suidheachd na dachaigh. Tha am Bòrd air a bhith ag obair... barrachd...
 • 04/2020

  Puirt bhon Dachaigh

  Christine Primrose leis an òran ‘Àite Mo Ghaoil’ le Rob Calum MacLeòid às na Gearranan, Eilean Leòdhais. ’S ann a Càrlabhagh a tha Christine agus tha i na Ceannard Òrain Ghàidhlig aig Sabhal Mòr Ostaig is na neach-oide air a’ chùrsa BA Gàidhlig agus Ceòl Traidiseanta: http://bit.ly/GàidhligIsCeòl     Seo... barrachd...