Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Tachartasan is Naidheachdan

 • 08/2015 Ionnsachadh Cànain mar thrèanadh cognatach:

  Ionnsachadh Cànain mar thrèanadh cognatach:

  Na tha sin a’ ciallachadh don eanchainn, don inntinn agus don cho-luadar. leis an Dr Thomas Bak Bidh an Dr Thomas Bak bho Oilthigh Dhùn Èideann a’ toirt seachad òraid air a’ chuspair ‘Ionnsachadh cànain mar thrèanadh cognatach: na tha sin a’ ciallachadh don eanchainn, don inntinn agus don cho-luadar’... barrachd...
 • 07/2015 Guthan on Chladh Beag

  Guthan on Chladh Beag

  Geàrr-chunntas air Guthan on Chladh Bheag  B’ e bàs truagh nam mìltean de naoidheanan a thiodhlaiceadh gun fhios, a dh’oidhche, ann an talamh neo-choisrigte, agus am briseadh-cridhe a lean an cleachdadh seo (a mhair ann an Èirinn gu meadhan an 20mh linn), a dh’adhbhraich am phròiseact, Glórtha ón gCillín/Guthan on... barrachd...
 • 06/2015 Mapadh na h-Alba - Garbh Chrìochan

  Mapadh na h-Alba - Garbh Chrìochan

  Dh'fhoillsich Dualchas Nàdarra na h-Alba mapa ann an 2013 air an robh 'The Core Areas of Wild Land'. Ged nach robh mòran fiosrachaidh ri fhaicinn sna meadhanan mun dealbh ùr seo den àrainneachd air a bheil sinn eòlach, 's ma dh'fhaoidte gum bi e air leth cudromach fhathast do mhuinntir na... barrachd...
 • 04/2015 Neach-ealain ùr-nòsach air ainmeachadh airson Sgoilearachd Jon Schueler aig Sabhal Mòr Ostaig

  Neach-ealain ùr-nòsach air ainmeachadh airson Sgoilearachd Jon Schueler aig Sabhal Mòr Ostaig

  Chaidh Oliver Mezger ainmeachadh mar an neach-ealain ùr a bhios a’ tighinn gu Sabhal Mòr Ostaig fo Sgoilearachd Jon Schueler. Tha ainm aig Oliver mar neach-ealain ùr-nòsach is innealta a bhios a’ cleachdadh mheadhanan leithid film is cleasachd agus na meadhanan didseatach. Tha Oliver stèidhichte ann an Alba agus tha... barrachd...
 • 04/2015 Com-pàirtichean iomairt ag innse mu luchd-buannachaidh dhuaisean.

  Com-pàirtichean iomairt ag innse mu luchd-buannachaidh dhuaisean.

  Tha measgachadh farsaing de sheòrsaichean ealain air an riochdachadh anns an dàrna cuairt de bhursaraidhean a chaidh a thoirt seachad do naoinear neach-ealain tàlantach às an Eilean Sgitheanach ’s Loch Aillse Tha an dàrna cuairt seo air còrr is £19,000 a roinn gus taic agus cuideachadh a thoirt do thàlant... barrachd...
 • 03/2015 Sabhal Mòr Ostaig agus Ionad Chaluim Chille Ìle a’ faighinn aithne airson na h-obrach a tha iad a’ dèanamh don Ghàidhlig

  Sabhal Mòr Ostaig agus Ionad Chaluim Chille Ìle a’ faighinn aithne airson na h-obrach a tha iad a’ dèanamh don Ghàidhlig

  Chaidh cuirm shònraichte a chumail aig Taigh Dover ann an Lunnainn, air aoigheachd Rùnaire na Stàite airson Alba, am Fìor Urramach Alistair MacIlleMhìcheil BP, an-dè (18 Màrt) mar urram don dà ionad-foghlaim chom-pàirteach Sabhal Mòr Ostaig san Eilean Sgitheanach agus Ionad Chaluim Chille Ìle. Chaidh an tachartas a chur air... barrachd...
 • 03/2015

  Taisbeanadh “pop-up” aon latha!

  Cymylau Tystion Taisbeanadh “pop-up” aon latha!  Diardaoin 5mh Am Màrt 6f-7f An Atrium, ACC, Sabhal Mòr Ostaig FÀILTE AIR A H-UILE DUINE 'S e neach-ealain didseatach is fuaime a th' ann an Naomi Heath à Llanafan, Ceredigion, anns a' Chuimrigh; 's ann à Contae Ciarraí ann an Èirinn a tha... barrachd...
 • 02/2015

  Taigh-tasgaidh Geàrrloch a’ co-obrachadh le Sabhal Mòr Ostaig

  Chan eil am brath seo ach ann am beurla a-mhàin an dràsta.... barrachd...
 • 02/2015 BBC Scottish Symphony Orchestra a' tadhal air an t-Sabhail Mhòr

  BBC Scottish Symphony Orchestra a' tadhal air an t-Sabhail Mhòr

  Thadhail luchd-ciùil bho BBC Scottish Symphony Orchestra air oileanaich a' chùrsa Gàidhlig is Ceòl Traidiseanta aig Sabhal Mòr Ostaig, Diardaoin 12 An Gearran, airson oidhche làn ciùil is càirdeis. Bha an tachartas mar phàirt den turas obrach aig an Orchestra fad trì làithean san Eilean Sgitheanach, anns an robh consartan,... barrachd...
 • 02/2015

  Cuireadh gus na h-ealain a leasachadh

  Tha tagraidhean gan sireadh o luchd-ealain de gach seòrsa: luchd-ealain lèirsinneach, luchd-ciùil, sgrìobhadairean, dannsairean, cluicheadairean, luchd-film agus proifeiseantaich ealain   Tha na duaisean seo ann gus cothroman leasachaidh proifeiseanta a thoirt do luchd-ealain a rèir ’s mar a tha na feuman aig an neach-ealain ag atharrachadh tron dreuchd aca, eadar... barrachd...