Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Tachartasan is Naidheachdan

 • 04/2019

  Ceòl Mòr Ostaig

  Disathairne 27mh An Giblean Glaschu Bidh oileanaich, alumni agus luchd-teagaisg bhon chùrsa BA (le Urram) Gàidhlig is Ceòl Traidiseanta aig Sabhal Mòr Ostaig a’ cluich aig Ceòl Mòr Ostaig, air a chur air dòigh le Ceòl is Craic, aig an CCA ann an Glaschu air Disathairne 27mh An Giblean. Ron a’... barrachd...
 • 04/2019

  BBC Radio nan Gàidheal a craoladh beò bho SMO

  Airson a’ chiad uair riamh bidh BBC Radio nan Gàidheal a’ dèanamh latha craolaidh beò bhon Cholaiste Diardaoin 18mh den Ghiblean! Bidh 4 prògraman a’ dol a-mach beò gu lèir, Program Choinnich le Coinneach MacÌomhair, Feasgar le Cathy NicDhòmhnaill, Siubhal gu Seachd le Derek Pluto Moireach agus Rapal le Emma... barrachd...
 • 04/2019 Pod-Chraoladh Ùr Gàidhlig

  Pod-Chraoladh Ùr Gàidhlig

  ‘S e pod-chraoladh ùr a th’ anns “A’ Chrannag” air an cluinnear sgeulachdan goirid ùr sa Ghàidhlig le sgrìobhadairean ùr is aithnichte. Bheir Ruairidh Greumach sgeulachd ùr dhuinn anns a’ chiad sreath gach dàrna Didòmhnaich. Bidh na sgeulachdan rin cluinntinn aig www.crannag.org, agus air iTunes is na dòighean pod-chraolaidh eile. ‘S... barrachd...
 • 02/2019

  Farpais sgrìobhaidh 2019 mar chuimhneachan air Niamh NicEanraig

  Tha Sabhal Mòr Ostaig a’ cumail farpais sgrìobhaidh gach bliadhna, mar chuimhneachan air Niamh NicEanraig à Malaig, a dh’ eug gu h-aithghearr ann an 2017. Bha Niamh na h-oileanach air a’ chiad bliadhna aig a’ Cholaiste, a’ dèanamh Cùrsa Gàidhlig is Conaltradh. Tha an fharpais fosgailte do dh’ oileanaich ann... barrachd...
 • 02/2019 Oifigear Gàidhlig Mheadhanan is Thachartasan Cruthachail - Taigh Chearsabhagh

  Oifigear Gàidhlig Mheadhanan is Thachartasan Cruthachail - Taigh Chearsabhagh

  Tha Taigh Chearsabhagh ag iarraidh Oifigear Gàidhlig Mheadhanan is Thachartasan Cruthachail fhastadh los gum bi ar conaltraidhean uile anns a’ Ghàidhlig, agus airson sreathan thachartasan Gàidhlig a chur air dòigh le beum sònraichte air ceòl agus litreachas. Bidh an dreuchd seo làn-ùine agus bidh an tuarastal air sgèile tuarastail eadar... barrachd...
 • 12/2018

  Sabhal Mòr Ostaig A' Gairm Neach-ealain Sgoilearachd Jon Schueler 2019

  Chaidh an neach-ealain Astràilianach, Kim Anderson, ainmeachadh mar an Neach-ealain ùr Air Mhuinntireas aig Sabhal Mòr Ostaig fo Sgoilearachd Jon Schueler. 'S e seo seachdamh bliadhna na sgoilearachd còmhnaidh a tha stèidhichte aig Ionad Nàiseanta Cànan is Cultar na Gàidhlig anns an Eilean Sgitheanach. 'S e com-pàirteachas gun samhail a... barrachd...
 • 12/2018 Griogair Labhruidh agus Kalifa Kone aig Sabhal Mòr Ostaig

  Griogair Labhruidh agus Kalifa Kone aig Sabhal Mòr Ostaig

  Thadhail Griogair Labhruidh, Neach-oide airson a’ chùrsa BA Gàidhlig Agus Ceòl Traidiseanta aig SMO, agus an sàr cheòladair, Kalifa Kone, air a’ Cholaiste o chionn ghoirid is thug iad seachad bùth-obrach is blasad chiùil den chlàr ùr aig Griogair, air a bheil iad air a bhith cò-obrachadh, is a bhios... barrachd...
 • 11/2018 Ceannard Òrain Ghàidhlig aig Sabhal Mòr Ostaig a dhèanamh taisbeanaidh aig Oilthigh Harvard

  Ceannard Òrain Ghàidhlig aig Sabhal Mòr Ostaig a dhèanamh taisbeanaidh aig Oilthigh Harvard

  Bidh Christine Primrose, a tha na Ceannard Òrain Ghàidhlig aig Sabhal Mòr Ostaig, a' siubhal gu Boston an t-seachdain sa an dèidh dhi cuireadh fhaighinn a dhèanamh bhùithtean-obrach agus taisbeanaidh air Òrain Ghàidhlig aig Oilthigh Harvard. Thèid agallamh a dhèanamh leatha cuideachd air ‘The World’, prògram aithriseach ainmeil air rèidio... barrachd...
 • 10/2018

  Duais Bàrdachd MhicDhòmhnaill Shlèite 2018

  B’ e Torcuil MacLeòid a bhuannaich farpais bàrdachd MhicDhòmhnaill Shlèite am-bliadhna.  ‘S ann à sgìre nan Loch ann an Leòdhas a tha Torcuil, ach e an-diugh a’ fuireach ann an Steòrnabhagh. Chaidh an fharpais, a tha air a ruith le Sabhal Mòr Ostaig, a stèidheachadh leis an Ridire Iain MacDhòmhnaill... barrachd...
 • 09/2018

  Neach-oide Ciùil ùr – Griogair Labhruidh

  Tha SMO fìor thoilichte ainmeachadh gur e an ceòladair is seinneadair Gàidhlig, Griogair Labhraidh, Neach-oide ùr airson a’ chùrsa BA (le Urram) Gàidhlig agus Ceòl Traidiseanta.   Thuirt an Stiùiriche Cùrsa, Dr Decker Forrest: “’S e prògram air leth a th’ anns a’ chùrsa BA (le Urram) Gàidhlig agus Ceòl... barrachd...