Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Tachartasan is Naidheachdan

 • 12/2018 Griogair Labhruidh agus Kalifa Kone aig Sabhal Mòr Ostaig

  Griogair Labhruidh agus Kalifa Kone aig Sabhal Mòr Ostaig

  Thadhail Griogair Labhruidh, Neach-oide airson a’ chùrsa BA Gàidhlig Agus Ceòl Traidiseanta aig SMO, agus an sàr cheòladair, Kalifa Kone, air a’ Cholaiste o chionn ghoirid is thug iad seachad bùth-obrach is blasad chiùil den chlàr ùr aig Griogair, air a bheil iad air a bhith cò-obrachadh, is a bhios... barrachd...
 • 11/2018 Ceannard Òrain Ghàidhlig aig Sabhal Mòr Ostaig a dhèanamh taisbeanaidh aig Oilthigh Harvard

  Ceannard Òrain Ghàidhlig aig Sabhal Mòr Ostaig a dhèanamh taisbeanaidh aig Oilthigh Harvard

  Bidh Christine Primrose, a tha na Ceannard Òrain Ghàidhlig aig Sabhal Mòr Ostaig, a' siubhal gu Boston an t-seachdain sa an dèidh dhi cuireadh fhaighinn a dhèanamh bhùithtean-obrach agus taisbeanaidh air Òrain Ghàidhlig aig Oilthigh Harvard. Thèid agallamh a dhèanamh leatha cuideachd air ‘The World’, prògram aithriseach ainmeil air rèidio... barrachd...
 • 10/2018

  Duais Bàrdachd MhicDhòmhnaill Shlèite 2018

  B’ e Torcuil MacLeòid a bhuannaich farpais bàrdachd MhicDhòmhnaill Shlèite am-bliadhna.  ‘S ann à sgìre nan Loch ann an Leòdhas a tha Torcuil, ach e an-diugh a’ fuireach ann an Steòrnabhagh. Chaidh an fharpais, a tha air a ruith le Sabhal Mòr Ostaig, a stèidheachadh leis an Ridire Iain MacDhòmhnaill... barrachd...
 • 09/2018

  Neach-oide Ciùil ùr – Griogair Labhruidh

  Tha SMO fìor thoilichte ainmeachadh gur e an ceòladair is seinneadair Gàidhlig, Griogair Labhraidh, Neach-oide ùr airson a’ chùrsa BA (le Urram) Gàidhlig agus Ceòl Traidiseanta.   Thuirt an Stiùiriche Cùrsa, Dr Decker Forrest: “’S e prògram air leth a th’ anns a’ chùrsa BA (le Urram) Gàidhlig agus Ceòl... barrachd...
 • 08/2018 Leabhraichean Shomhairle MhicGill-Eain ann an Leabharlann an t-Sabhail Mhòir

  Leabhraichean Shomhairle MhicGill-Eain ann an Leabharlann an t-Sabhail Mhòir

  Fhuair Leabharlann an t-Sabhail Mhòir o chionn ghoirid cruinneachadh sònraichte de leabhraichean a bhuineadh don bhàrd ainmeil Somhairle MacGill-Eain. Tha cha mhòr 1,800 tiotal anns a’ chruinneachadh, a’ gabhail a-staigh seann leabhraichean a bha leis an teaghlach, leabhraichean a ghlèidh Somhairle mar dhuaisean anns an sgoil, agus tiodhlacan bho ùghdaran... barrachd...
 • 06/2018

  Seachdain nan Gaisgeach ann an Slèite: Sabhal Mòr Ostaig a’ cur fàilte air Ulidia Finn 2018

  An t-seachdain seo, airson a’ chiad uair bidh Sabhal Mòr Ostaig, an co-bhuinn ris na roinnean Ceilteach eile ann an oilthighean na h-Alba, Dùn Èideann, Glaschu, agus Obar Dheathain, a’ cumail co-labhairt mhòr eadar-nàiseanta coisrigte dha na h-òrain, na sgeulachdan, agus an dualchas mu bhlàir agus mu euchdan nan seann... barrachd...
 • 05/2018 Pròiseact ealain na bun-sgoile ga thaisbeanadh aig Sabhal Mòr Ostaig

  Pròiseact ealain na bun-sgoile ga thaisbeanadh aig Sabhal Mòr Ostaig

  Thèid a’ phròiseact ealain lèirsinneach, An Cuan Sgìth / The Little Minch, a thaisbeanadh aig Sabhal Mòr Ostaig bhon 14 Chèitean.  Tha a’ phròiseact air a bhith a’ ruith airson dà bhliadhna, le iomlaid eadar clann Bun-sgoil Shlèite san Eilean Sgitheanach, agus clann Bun-sgoil Bhaile a’ Mhanaich, Beinn na Faoghla. ... barrachd...
 • 05/2018 Ioma-chànanas san eanchainn

  Ioma-chànanas san eanchainn

  29/05/18 aig 1400 Seòmar Chanaigh, SMO, ACC Àrd-Ollamh Ferran Suay, Oilthigh Valencia   Tha sinn eòlach air na buannachdan an-lùib dà- no ioma-chànanas aig ìre cleachdaidh – a’ gabhail a-staigh comasan nas fheàrr le cànain ùra agus cuideachd le cuimhne agus smachd gnìomhach (executive control). Ach dè a’ bhuaidh air... barrachd...
 • 04/2018 Turas nam Misak a dh'Alba

  Turas nam Misak a dh'Alba

  Chaidh na Misak, a bhuineas do sgìre Chauca ann an Colombia, fhuadachadh às an fhearann aca agus cha mhòr nach deach iad à bith mar shluagh. Anns an dà fhichead bhliadhna a dh'fhalbh, tha iad, an aghaidh an t-srutha, air sealbh fhaighinn air an cuid fearainn, air a' chultar aca... barrachd...
 • 04/2018 Oileanaich ciùil an t-Sabhail a’ taisbeanadh an cuid thàlantan aig Fèis Pan-Cheilteach

  Oileanaich ciùil an t-Sabhail a’ taisbeanadh an cuid thàlantan aig Fèis Pan-Cheilteach

  Chaidh an 47mh Fèis eadar-nàiseanta Pan-Cheilteach a chumail am bliadhna ann an Leitir Ceanainn, Dùn nan Gall, Èirinn bhon 3–8 Giblean agus bha oileanaich bhon chùrsa BA (le Urram) Gàidhlig agus Ceòl Traidiseanta aig Sabhal Mòr Ostaig an làthair is iad a’ riochdachadh Alba ann an grunn fharpaisean is thachartasan. ... barrachd...