Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Tachartasan is Naidheachdan

 • 02/2018 Duais Sgrìobhaidh Ùr

  Duais Sgrìobhaidh Ùr

  Tha Sabhal Mòr Ostaig a’ cur farpais sgrìobhaidh ùr air doigh, mar chuimhneachan air Niamh NicEanraig à Malaig, a dh’ eug gu h-aithghearr an-uiridh. Bha Niamh na h-oileanach air a’ chiad bliadhna aig a’ Cholaiste, à’ dèanamh Cùrsa Gàidhlig is Conaltradh.    Bidh an fharpais fosgailte do dh’ oileanaich ann... barrachd...
 • 01/2018 Iar Phrionnsapal an t-Sabhail a' leigeil dheth a dhreuchd

  Iar Phrionnsapal an t-Sabhail a' leigeil dheth a dhreuchd

  Tha Sabhal Mòr Ostaig air ainmeachadh gum bi Iain Tormod MacLeòid, Iar Phrionnsapal agus Stiùiriche Foghlaim na Colaiste, a’ leigeil dheth a dhreuchd aig deireadh an Iuchair 2018.  Tha Iain Tormod air a bhith os cionn an Fhoghlaim bho 1983, an neach-obrach as fhaide a th’air a bhith aig a... barrachd...
 • 01/2018 Urram MBE ga bhuileachadh air an Ollamh Ùisdean Cheape

  Urram MBE ga bhuileachadh air an Ollamh Ùisdean Cheape

  Chaidh MBE a bhuileachadh air an Ollamh Ùisdean Cheape aig àm na Bliadhn’ Ùire mar aithneachadh air na tha e air a dhèanamh a thaobh Foghlam Cultural na h-Alba agus Ceòl Traidiseanta.  Tha Ùisdean air a bhith stèidhichte aig Sabhal Mòr Ostaig OGE, an t-Ionad Nàiseanta airson Cànan is Cultar... barrachd...
 • 12/2017 Plana Cànain a’ cur ri inbhe na Gàidhlig aig Colaiste Ghàidhlig na h-Alba

  Plana Cànain a’ cur ri inbhe na Gàidhlig aig Colaiste Ghàidhlig na h-Alba

  Chaidh dàrna Plana Cànain Sabhal Mòr Ostaig fhoillseachadh an-diugh (13 Dùbhlachd), plana a chuireas ri inbhe na Gàidhlig aig an Ionad Nàiseanta airson Cànan is Cultar na Gàidhlig anns gach raon de dh’obair na colaiste. ’S e seo an dàrna Plana Gàidhlig aig a’ Cholaiste a chaidh a dheasachadh fo... barrachd...
 • 12/2017

  An Cuan Sgìth

  An Cuan Sgìth – 13 Faoilleach – 24 Gearran 2018 Gailearaidh 1 & 2 Fosgladh agus Cèilidh Teaghlaich. 12 Faoilleach, 7-9f aig Taigh Chearsabhagh.   Cuideachd aig Sabhal Mòr Ostaig – 11 Cèitean – 23 Ògmhios 2018 ’S e pròiseact ealain lèirsinneach dà bhliadhna a th’ anns A’ Chuan Sgìth, le... barrachd...
 • 12/2017 Ceòl an t-Sabhail Mhòir ga thaisbeanadh aig fèis Chatalanach ann am Mallorca

  Ceòl an t-Sabhail Mhòir ga thaisbeanadh aig fèis Chatalanach ann am Mallorca

  Bha seann oileanaich a cheumnaich on chùrsa BA Gàidhlig is Ceòl Traidiseanta ann an cuideachd Stiùiriche a' Chùrsa, Dr. Decker Forrest, agus oileanaich is luchd-obrach Shabhal Mòr Ostaig airson cuirm-chiùil ann am Mallorca aig deireadh an Dàmhair. Chaidh a' chuirm a chumail mar phàirt de ‘Festival de Mùsica de Bunyola’,... barrachd...
 • 10/2017 Ban-Ameireaganach a’ buannachd farpais bàrdachd MhicDhòmhnaill Shlèite

  Ban-Ameireaganach a’ buannachd farpais bàrdachd MhicDhòmhnaill Shlèite

  B’ i Deborah Moffat, às Na Stàitean Aonaichte, a bhuannaich farpais bàrdachd MhicDhòmhnaill Shlèite am-bliadhna.  Seo an dàrna bliadhna às dèidh a chèile a tha i air an duais a chosnadh. Rugadh Deborah ann am Vermont ach tha i nis a’ tàmh ann am Fìobha. B’ ann an 2013 a... barrachd...
 • 10/2017 Còmhraidhean Ùra mu Ealainean Gàidhlig

  Còmhraidhean Ùra mu Ealainean Gàidhlig

  Tha Glaschu Beò ro thoilichte a bhith a’ toirt Ro-innleachd airson nan Ealain Gàidhlig do Ghlaschu (2018- 22) am follais mar earrann de Phlana Gàidhlig Comhairle Baile Ghlaschu (2012-17). Bheirear seo am follais an co-bhuinn le Conservatoire Rìoghail na h-Alba, Sabhal Mòr Ostaig agus Theatar Nàiseanta na h-Alba le taic... barrachd...
 • 09/2017 Julie Fowlis a’ beachdachadh air cànan, ceòl agus cruth na tìre ann an Òraid an t-Sabhail

  Julie Fowlis a’ beachdachadh air cànan, ceòl agus cruth na tìre ann an Òraid an t-Sabhail

  ’S i a’ bhana-sheinneadair is neach-ciùil ainmeil, Julie Fowlis à Uibhist a Tuath, a thug seachad Òraid an t-Sabhail am-bliadhna leis an tiotal, ‘Ceòl na h-Iarmailt’. Thug Julie a h-òraid seachad, an 21mh Òraid an t-Sabhail, air Diardaoin 14 Sultain aig Sabhal Mòr Ostaig, an t-Ionad Nàiseanta airson Cànan is... barrachd...
 • 08/2017 Òraid airson forfhais a bheil a leithid ann is lèirsinn Ghàidhealach

  Òraid airson forfhais a bheil a leithid ann is lèirsinn Ghàidhealach

  Bidh sàr sgoilear Gàidhlig a’ toirt seachad òraid an-asgaidh san Eilean Sgitheanach an ath mhìos mar phàirt den t-sreath de dh’òraidean poblach aig Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean. Bidh an t-Àrd-ollamh Meg Bateman, àrd-òraidiche aig Sabhal Mòr Ostaig UHI, a’ beachdachadh air a’ cheist a bheil a leithid ann... barrachd...