Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Tachartasan is Naidheachdan

 • 05/2018 Ioma-chànanas san eanchainn

  Ioma-chànanas san eanchainn

  29/05/18 aig 1400 Seòmar Chanaigh, SMO, ACC Àrd-Ollamh Ferran Suay, Oilthigh Valencia   Tha sinn eòlach air na buannachdan an-lùib dà- no ioma-chànanas aig ìre cleachdaidh – a’ gabhail a-staigh comasan nas fheàrr le cànain ùra agus cuideachd le cuimhne agus smachd gnìomhach (executive control). Ach dè a’ bhuaidh air... barrachd...
 • 04/2018 Turas nam Misak a dh'Alba

  Turas nam Misak a dh'Alba

  Chaidh na Misak, a bhuineas do sgìre Chauca ann an Colombia, fhuadachadh às an fhearann aca agus cha mhòr nach deach iad à bith mar shluagh. Anns an dà fhichead bhliadhna a dh'fhalbh, tha iad, an aghaidh an t-srutha, air sealbh fhaighinn air an cuid fearainn, air a' chultar aca... barrachd...
 • 04/2018 Oileanaich ciùil an t-Sabhail a’ taisbeanadh an cuid thàlantan aig Fèis Pan-Cheilteach

  Oileanaich ciùil an t-Sabhail a’ taisbeanadh an cuid thàlantan aig Fèis Pan-Cheilteach

  Chaidh an 47mh Fèis eadar-nàiseanta Pan-Cheilteach a chumail am bliadhna ann an Leitir Ceanainn, Dùn nan Gall, Èirinn bhon 3–8 Giblean agus bha oileanaich bhon chùrsa BA (le Urram) Gàidhlig agus Ceòl Traidiseanta aig Sabhal Mòr Ostaig an làthair is iad a’ riochdachadh Alba ann an grunn fharpaisean is thachartasan. ... barrachd...
 • 28/03/2018 - 10/10/2018 - Ionad Iain Nobail, Sabhal Mòr Ostaig Blasad Gàidhlig

  Blasad Gàidhlig

  Blasad Gàidhlig saor an-asgaidh le Fèis an Eilein (Seall) aig Sabhal Mòr Ostaig! Gach Diciadain, 3f - 4f, gus 24mh An Dàmhair. ’S i a' Ghàidhlig canan dùthchasach an Eilein Sgitheanaich agus tha mòran daoine sa choimhearsnachd fhathast ga bruidhinn san latha an-diugh agus chithear i cuideachd air sanasan-rathaid a barrachd...
 • 03/2018 Duais Bàrdachd MacDhòmhnaill Shlèite 2018

  Duais Bàrdachd MacDhòmhnaill Shlèite 2018

  Thèid an ceathramh farpais bàrdachd Gàidhlig airson Duais Bàrdachd MacDhòmhnaill Shlèite a chumail am-bliadhna.  Chaidh an fharpais a chur air chois leis an Ridire Iain MacDhòmhnaill mar chuimhneachan air a nighinn, Deborah, a dh’ eug aig aois glè òg.   Bidh an fharpais air a ruith a-rithist le Ionad Nàiseanta na... barrachd...
 • 24/03/2018 - 24/03/2018 - Sabhal Mòr Ostaig Fèill Sabhail Mòr Ostaig

  Fèill Sabhail Mòr Ostaig

  Bidh Fèill Sabhail Mòr Ostaig a’ tachairt a-rithist am-bliadhna Disathairne 24 Màrt, agus bu toil leinn fàilte a chur air gach oileanach air astar. ’S e latha spòrsail a th’ ann le tòrr rudan a’ dol tro mheadhan na Gàidhlig, m.e. ceòl, geamaichean, co-fharpaisean, sadail làmhag, caisteal bogadaich, teanta leanna, barrachd...
 • 03/2018 Dr Gillian Rothach aig stiùir an t-Sabhail Mhòir

  Dr Gillian Rothach aig stiùir an t-Sabhail Mhòir

  Chaidh an Dr Gillian Rothach ainmeachadh an-diugh mar Phrionnsapal ùr Sabhal Mòr Ostaig.  Tha Dr Rothach an-dràsta na h-Iar Stiùiriche an Fhoghlaim agus os cionn Rannsachaidh sa Cholaiste.  ’S ann fo a stiùir-sa a shoirbhich cho math leis a’ Cholaiste tron sgeama Sàr-Rannsachaidh Nàiseanta (Research Excellence Framework) le cuid de... barrachd...
 • 02/2018 Duais Sgrìobhaidh Ùr

  Duais Sgrìobhaidh Ùr

  Tha Sabhal Mòr Ostaig a’ cur farpais sgrìobhaidh ùr air doigh, mar chuimhneachan air Niamh NicEanraig à Malaig, a dh’ eug gu h-aithghearr an-uiridh. Bha Niamh na h-oileanach air a’ chiad bliadhna aig a’ Cholaiste, à’ dèanamh Cùrsa Gàidhlig is Conaltradh.    Bidh an fharpais fosgailte do dh’ oileanaich ann... barrachd...
 • 01/2018 Iar Phrionnsapal an t-Sabhail a' leigeil dheth a dhreuchd

  Iar Phrionnsapal an t-Sabhail a' leigeil dheth a dhreuchd

  Tha Sabhal Mòr Ostaig air ainmeachadh gum bi Iain Tormod MacLeòid, Iar Phrionnsapal agus Stiùiriche Foghlaim na Colaiste, a’ leigeil dheth a dhreuchd aig deireadh an Iuchair 2018.  Tha Iain Tormod air a bhith os cionn an Fhoghlaim bho 1983, an neach-obrach as fhaide a th’air a bhith aig a... barrachd...
 • 01/2018 Urram MBE ga bhuileachadh air an Ollamh Ùisdean Cheape

  Urram MBE ga bhuileachadh air an Ollamh Ùisdean Cheape

  Chaidh MBE a bhuileachadh air an Ollamh Ùisdean Cheape aig àm na Bliadhn’ Ùire mar aithneachadh air na tha e air a dhèanamh a thaobh Foghlam Cultural na h-Alba agus Ceòl Traidiseanta.  Tha Ùisdean air a bhith stèidhichte aig Sabhal Mòr Ostaig OGE, an t-Ionad Nàiseanta airson Cànan is Cultar... barrachd...