Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Naidheachdan

Tha an còmhnaidh tòrr a' dol aig a' Cholaiste agus gheibh thu cothrom cumail suas le na bha a' dol le bhith leughadh nan cuairt-litrichean, brathan-naidheachd is liosta de thachartasan againn. Tha cuideachd cothrom ann air barrachad fiosrachaidh fhaighinn mu Òraidean an t-Sabhail.

 

 • 08/2021

  Neach-ealain air Mhuinntireas aig Tobar an Dualchais

  Tha an neach-ealain Gàidhlig Màiri NicIllÌosa air tòiseachadh mar Neach-ealain air Mhuinntireas aig Tobar an Dualchais (TAD) agus i gu bhith a’ rannsachadh agus a’ cruthachadh phìosan obrach ceangailte ri clàraidhean de bheul-aithris a tha ri chluinntinn air làrach-lìn TAD. ’S e seo an dàrna bliadhna a tha TAD air...

  barrachd...

 • 07/2021

  Alumni SMO air an ainmeachadh mar preasantairean iomairt ionnsachaidh SpeakGaelic

  ’S iad Alumni SMO, preasantairean BBC agus na rionnagan meadhanan sòisealta Joy Dunlop agus Calum MacIlleathain a bhios aig cridhe iomairt ionnsachaidh ùr, SpeakGaelic, a tha ag amas air daoine a thàladh chun a’ chànain. Tha na goireasan ionnsachaidh ùra Gàidhlig SpeakGaelic inntinneach agus àrd-amasach a’ tabhann frèam-obrach farsaing airson na...

  barrachd...

 • 06/2021

  Tobar an Dualchais/Kist o Riches a’ cur air bhog làrach-lìn ùr

  Tha an goireas cultarail nàiseanta, Tobar an Dualchais/Kist o Riches (TAD), air làrach-lìn ùr a chur air bhog a tha ag amas air barrachd dhaoine a thàladh agus a nì cinnteach gum bi susbaint na làraich-lìn ri fhaotainn san àm ri teachd. Chaidh a’ chiad làrach-lìn a chur air bhog...

  barrachd...

 • 06/2021

  An t-Àrd-Ollamh Coinneach MacFhionghain

  Tha sinn a’ dèanamh luaidh air an Àrd-Ollamh Coinneach MacFhionghain a chaochail o chionn ghoirid.  Bha an Àrd-Ollamh MacFhionghain, a bha na fhìor sgoilear agus eòlaiche ann an rannsachadh na Gàidhlig, gu math taiceil dha Sabhal Mòr Ostaig thar nam bliadhnaichean agus bha e na dheagh charaid do Leabharlann an...

  barrachd...

 • 05/2021

  Pròiseact co-obrachaidh Gàidhlig air clach-mhìle ùr a ruigsinn

  Tha Faclair na Gàidhlig agus Tobar an Dualchais (TAD) air crìoch a chur air an dàrna pàirt den phròiseact co-obrachaidh aca, a chuir gu mòr ri corpas Faclair na Gàidhlig. Aig an ìre seo, tha an dà sgioba air rannsachadh a dhèanamh air na faclan a chaidh a thaghadh mar...

  barrachd...

 • 03/2021

  Lìonra Oifigearan Coimhearsnachd Gàidhlig

  Tha Bòrd na Gàidhlig air leth toilichte gu bheil lìonra taice proifeasanta airson oifigearan coimhearsnachd Gàidhlig gu bhith a’ tòiseachadh. Thèid a chur an gnìomh tro chom-pàirticheas eadar Sabhal Mòr Ostaig, Oilthigh Obar Dheathain is Comunn na Gàidhlig. Tha barrachd is barrachd bhuidhnean san treas roinn a’ fastadh oifigearan Gàidhlig...

  barrachd...

 • 03/2021

  Duaisean nan Sgrìobhadairean Ùra

  Chaidh dithis sgrìobhadairean Gàidhlig ainmeachadh a-measg na shoirbhich ann an Duais nan Sgrìobhadairean Ùra bho chionn ghoirid, agus b’ e fear dhiubh Ruairidh Nethercut a tha na neach-oide aig Sabhal Mòr Ostaig. Tha Ruairidh a’ teagasg air diofar chùrsaichean air astar an-dràsta, agus e fhèin na Neach-ceuma bhon t-Sabhal, agus...

  barrachd...

 • 02/2021

  Pròiseact Ùr Àrd-amasach gus taic a chur ri Ionnsachadh na Gàidhlig

  Tha fios mu iomairt ionnsachaidh, ùr, farsaing agus ioma-fhillte air ainmeachadh, a’ tabhann mheadhan cho iomlan ’s a th’ air a bhith ann fad ginealach airson Gàidhlig ionnsachadh. Thèid SpeakGaelic a chur air bhog anns an t-Sultain 2021 le cùrsa, làrach-lìn sònraichte agus prògramadh air ùrlaran BBC ALBA, a’ gabhail...

  barrachd...

 • 01/2021

  THA SINN FOSGAILTE, AGUS AG OBAIR AIR-LOIDHNE!

  THA SINN FOSGAILTE, AGUS AG OBAIR AIR-LOIDHNE!   Tha làrach na Colaiste dùinte ri linn riaghailtean Covid-19 aig Riaghaltas na h-Alba.  Tha sinn an dùil gum bi i dùinte fad na mìos agus ’s dòcha tron Ghearran cuideachd.  Ach tha sinn fhathast fosgailte agus ag obair: tha na cùrsaichean, ionnsachadh,...

  barrachd...

 • 12/2020

  Ceann-là Sònraichte do Làrach-lìn Tobar an Dualchais

  An t-seachdain seo tha Tobar an Dualchais (TAD) a’ comharrachadh 10 bliadhna bho chaidh an làrach-lìn a chur air bhog. Bha 10,000 clàr ri fhaotainn air-loidhne nuair a chaidh an làrach a chur air bhog gu h-oifigeil ann an Dùn Èideann air 8 An Dùbhlachd 2010 agus an-diugh tha an...

  barrachd...