Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Naidheachdan

Tha an còmhnaidh tòrr a' dol aig a' Cholaiste agus gheibh thu cothrom cumail suas le na bha a' dol le bhith leughadh nan cuairt-litrichean, brathan-naidheachd is liosta de thachartasan againn. Tha cuideachd cothrom ann air barrachad fiosrachaidh fhaighinn mu Òraidean an t-Sabhail.

 

 • 01/2018 Urram MBE ga bhuileachadh air an Ollamh Ùisdean Cheape

  Urram MBE ga bhuileachadh air an Ollamh Ùisdean Cheape

  Chaidh MBE a bhuileachadh air an Ollamh Ùisdean Cheape aig àm na Bliadhn’ Ùire mar aithneachadh air na tha e air a dhèanamh a thaobh Foghlam Cultural na h-Alba agus Ceòl Traidiseanta.  Tha Ùisdean air a bhith stèidhichte aig Sabhal Mòr Ostaig OGE, an t-Ionad Nàiseanta airson Cànan is Cultar...

  barrachd...

 • 12/2017 Plana Cànain a’ cur ri inbhe na Gàidhlig aig Colaiste Ghàidhlig na h-Alba

  Plana Cànain a’ cur ri inbhe na Gàidhlig aig Colaiste Ghàidhlig na h-Alba

  Chaidh dàrna Plana Cànain Sabhal Mòr Ostaig fhoillseachadh an-diugh (13 Dùbhlachd), plana a chuireas ri inbhe na Gàidhlig aig an Ionad Nàiseanta airson Cànan is Cultar na Gàidhlig anns gach raon de dh’obair na colaiste. ’S e seo an dàrna Plana Gàidhlig aig a’ Cholaiste a chaidh a dheasachadh fo...

  barrachd...

 • 12/2017

  An Cuan Sgìth

  An Cuan Sgìth – 13 Faoilleach – 24 Gearran 2018 Gailearaidh 1 & 2 Fosgladh agus Cèilidh Teaghlaich. 12 Faoilleach, 7-9f aig Taigh Chearsabhagh.   Cuideachd aig Sabhal Mòr Ostaig – 11 Cèitean – 23 Ògmhios 2018 ’S e pròiseact ealain lèirsinneach dà bhliadhna a th’ anns A’ Chuan Sgìth, le...

  barrachd...

 • 12/2017 Ceòl an t-Sabhail Mhòir ga thaisbeanadh aig fèis Chatalanach ann am Mallorca

  Ceòl an t-Sabhail Mhòir ga thaisbeanadh aig fèis Chatalanach ann am Mallorca

  Bha seann oileanaich a cheumnaich on chùrsa BA Gàidhlig is Ceòl Traidiseanta ann an cuideachd Stiùiriche a' Chùrsa, Dr. Decker Forrest, agus oileanaich is luchd-obrach Shabhal Mòr Ostaig airson cuirm-chiùil ann am Mallorca aig deireadh an Dàmhair. Chaidh a' chuirm a chumail mar phàirt de ‘Festival de Mùsica de Bunyola’,...

  barrachd...

 • 11/2017 Òraid Chuimhneachaidh Shir Iain Noble & Neach Òg na Bliadhna

  Òraid Chuimhneachaidh Shir Iain Noble & Neach Òg na Bliadhna

  Chaidh an t-siathamh Òraid Chuimhneachaidh air Sir Iain Nobail a thoirt seachad leis a’ Mhorair Mhinginis, Ruaraidh Iain MacLeòid, aig Sabhal Mòr Ostaig air Dimàirt 14 Samhain agus b’ e an cuspair a bh’ aige, “Smuaintean air Eachdraidh Lagh an Fhearainn”. Chaidh an òraid a stèidheachadh le Sabhal Mòr Ostaig...

  barrachd...

 • 10/2017 Ban-Ameireaganach a’ buannachd farpais bàrdachd MhicDhòmhnaill Shlèite

  Ban-Ameireaganach a’ buannachd farpais bàrdachd MhicDhòmhnaill Shlèite

  B’ i Deborah Moffat, às Na Stàitean Aonaichte, a bhuannaich farpais bàrdachd MhicDhòmhnaill Shlèite am-bliadhna.  Seo an dàrna bliadhna às dèidh a chèile a tha i air an duais a chosnadh. Rugadh Deborah ann am Vermont ach tha i nis a’ tàmh ann am Fìobha. B’ ann an 2013 a...

  barrachd...

 • 10/2017 Bòrd na Gàidhlig agus Riaghaltas na h-Alba a’ cur taic ri Buidhnean Thràth-bhliadhnaichean

  Bòrd na Gàidhlig agus Riaghaltas na h-Alba a’ cur taic ri Buidhnean Thràth-bhliadhnaichean

  Tha Bòrd na Gàidhlig, a’ phrìomh bhuidheann ann an Alba air a bheil dleastanas gus leasachaidhean Gàidhlig a chur air adhart, agus Riaghaltas na h-Alba air taic ionmhais do Bhuidhnean Thràth-bhliadhnaichean fhoillseachadh an-diugh (Diluain 16 Dàmhair) aig a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail ann an Loch Abar. Thèid £107,911 gu 40 buidheann airson...

  barrachd...

 • 10/2017 Ceumnaiche Gàidhlig sònraichte a’ buannachadh tiotal Oileanach na Bliadhna

  Ceumnaiche Gàidhlig sònraichte a’ buannachadh tiotal Oileanach na Bliadhna

  Tha ceumnaiche a chuir crìoch air ceum le urram a dh’aindeoin a bhith a’ fulang le droch shuidheachadh meidigeach, air a h-ainmeachadh mar Oileanach na Bliadhna 2017 aig Oilthigh na Gàidhealtachd ’s nan Eilean. Choisinn Hannah NicDhiarmaid (22) ceum BA (le Urram) ann an cànan is cultar na Gàidhlig agus...

  barrachd...

 • 10/2017

  Còrr is 1,000 oileanach air ceumnachadh bhon t-Sabhal Mhòr

  Le ceumnachd na bliadhna sa tha Sabhal Mòr Ostaig OGE, an t-Ionad Nàiseanta airson Cànan is Cultar na Gàidhlig, air clach-mhìle shònraichte a chomharrachadh agus còrr is 1,000 oileanach a-nis air teisteanas no ceum a thoirt a-mach bho thòisich iad a’ ceumnachadh ann an 1985. Cheumnaich 67 oileanaich Dihaoine sa...

  barrachd...

 • 10/2017 Còmhraidhean Ùra mu Ealainean Gàidhlig

  Còmhraidhean Ùra mu Ealainean Gàidhlig

  Tha Glaschu Beò ro thoilichte a bhith a’ toirt Ro-innleachd airson nan Ealain Gàidhlig do Ghlaschu (2018- 22) am follais mar earrann de Phlana Gàidhlig Comhairle Baile Ghlaschu (2012-17). Bheirear seo am follais an co-bhuinn le Conservatoire Rìoghail na h-Alba, Sabhal Mòr Ostaig agus Theatar Nàiseanta na h-Alba le taic...

  barrachd...