Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Naidheachdan

Tha an còmhnaidh tòrr a' dol aig a' Cholaiste agus gheibh thu cothrom cumail suas le na bha a' dol le bhith leughadh nan cuairt-litrichean, brathan-naidheachd is liosta de thachartasan againn. Tha cuideachd cothrom ann air barrachad fiosrachaidh fhaighinn mu Òraidean an t-Sabhail.

 

 • 07/2018 A 'Bhana-phrionnsa Rìoghail a' frithealadh seirbheis ceumnachaidh

  A 'Bhana-phrionnsa Rìoghail a' frithealadh seirbheis ceumnachaidh

  Thadhail a Mòrachd Rìoghail a 'Bhana-phrionnsa Rìoghail air Inbhir Pheofharain an-diugh airson a bhith os cionn seirbheis ceumnachaidh Colaiste Dhiadhachd na Gaidhealtachd UHI ann an Inbhir Pheofharain agus Eaglais Shaor Srath Pheofhair. Na dreuchd mar Sheansalair Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean, thug HRH teisteanasan do na ceumnaichean agus rinn...

  barrachd...

 • 07/2018 Tabhartas prìseil de phàipearan rannsachaidh agus cruinneachadh mòr de leabhraichean ciùil gan toirt seachad do Leabharlann SMO

  Tabhartas prìseil de phàipearan rannsachaidh agus cruinneachadh mòr de leabhraichean ciùil gan toirt seachad do Leabharlann SMO

  Tha teaghlach an sgoileir phìobaireachd chliùitich, am Proifeasair Roderick Cannon, air na pàipearan rannsachaidh, làmh-sgrìobhainnean agus an cruinneachadh mòr de leabhraichean ciùil aige a thoirt do Leabharlann Shabhal Mòr Ostaig; tabhartas air leth prìseil a chuireas gu mòr ri goireasan rannsachaidh na Colaiste. A’ buntainn sa mhòr-chuid ris a’ phìob...

  barrachd...

 • 06/2018 Iar-Phrionnsapal aig Sabhal Mòr Ostaig

  Iar-Phrionnsapal aig Sabhal Mòr Ostaig

  Chaidh Dr. Marsaili NicLeòid ainmeachadh mar Iar-Phrionnsapal & Stiùiriche Foghlaim ùr an t -Sabhail Mhòir. Tha Marsaili an-dràsta na h-Òraidiche ann an Eòlas Gàidhlig aig Oilthigh Obar Dheathain. Rinn i PhD tro Obar Dheathain cuideachd air ‘The meaning of Work in the Gaelic Labour Market in the Highlands and Islands...

  barrachd...

 • 06/2018 Rathad ùr Baile na Cille Bige air ainmeachadh as dèidh seann Chathraiche an t-Sabhail Mhòir

  Rathad ùr Baile na Cille Bige air ainmeachadh as dèidh seann Chathraiche an t-Sabhail Mhòir

  Chuir Bòrd Stiùiridh, Prionnsapal agus Sgioba Stiùiridh Sabhal Mòr Ostaig fàilte mhòr an-diugh air ainmeachadh oifigeil a’ chiad rathaid ùir ann an Leasachadh Baile na Cille Bige.  Tha Rathad MhicGuaire air an làrach ri taobh Ionad Iain Nobail, a chaidh fhosgladh ann an 2015, agus a tha air ainmeachadh air...

  barrachd...

 • 06/2018

  Seachdain nan Gaisgeach ann an Slèite: Sabhal Mòr Ostaig a’ cur fàilte air Ulidia Finn 2018

  An t-seachdain seo, airson a’ chiad uair bidh Sabhal Mòr Ostaig, an co-bhuinn ris na roinnean Ceilteach eile ann an oilthighean na h-Alba, Dùn Èideann, Glaschu, agus Obar Dheathain, a’ cumail co-labhairt mhòr eadar-nàiseanta coisrigte dha na h-òrain, na sgeulachdan, agus an dualchas mu bhlàir agus mu euchdan nan seann...

  barrachd...

 • 06/2018

  Àrd-ollamh bho Oilthigh Minnesota gu bhith a toirt seachad òraid aig an t-Sabhal.

  Bidh an t-Ollamh Diane J. Tedick, bho Oilthigh Minnesota anns na Stàitean Aonaichte, a toirt seachad òraid aig Sabhal Mòr Ostaig a mhios seo air a’ chuspair Meòrachadh air Ullachadh is Leasachadh Proifeiseanta an Neach-teagaisg Bogadh Cànain. Bheir an taisbeanadh seo mìneachadh seachad air prògram ullachaidh ùr do thidsearan bun-sgoile aig ìre ro-sheirbheis is...

  barrachd...

 • 05/2018 Urram airson Iar-phrionnsapal an t-Sabhail

  Urram airson Iar-phrionnsapal an t-Sabhail

  Chaidh an t-seirbhis aig Iain Tormod MacLeòid, Iar-phrionnsapal Shabhal Mòr Ostaig, do dh’fhoghlam Gàidhlig aithneachadh le Comhaltachd Urramach air a thoirt dha le Comann Litreachais na h-Alba (ASLS) aig cuirm ann an Dùn Èideann Dihaoine 27 Giblean.  Buinidh Iain Tormod do Stafainn san Eilean Sgitheanach, agus chaidh a theagasg aig...

  barrachd...

 • 05/2018 Leabhran ùr mu Fhoghlam Gàidhlig

  Leabhran ùr mu Fhoghlam Gàidhlig

  Chaidh leabhran fiosrachaidh ùr mu Fhoghlam Gàidhlig fhoillseachadh o chionn ghoirid anns an Òlaind. Chaidh an leabhran no dossier a dheasachadh leis an Ollamh Boyd Robasdan, Prionnsapal, Sabhal Mòr Ostaig, agus tha e mar phàirt de shreath de leabhrain fiosrachaidh mu mhion-chànanan air feadh na Roinn Eòrpa. ‘S e an...

  barrachd...

 • 05/2018 Pròiseact ealain na bun-sgoile ga thaisbeanadh aig Sabhal Mòr Ostaig

  Pròiseact ealain na bun-sgoile ga thaisbeanadh aig Sabhal Mòr Ostaig

  Thèid a’ phròiseact ealain lèirsinneach, An Cuan Sgìth / The Little Minch, a thaisbeanadh aig Sabhal Mòr Ostaig bhon 14 Chèitean.  Tha a’ phròiseact air a bhith a’ ruith airson dà bhliadhna, le iomlaid eadar clann Bun-sgoil Shlèite san Eilean Sgitheanach, agus clann Bun-sgoil Bhaile a’ Mhanaich, Beinn na Faoghla. ...

  barrachd...

 • 05/2018 Seiseanan an t-Sabhail

  Seiseanan an t-Sabhail

  Tha sinn a' sireadh na leanas: luchd-ciùil òg, seinneadairean, còmhlanan-ciùil, riochdairean, DJan, luchd-ealain fuaime, pod-chraoladairean, luchd-film agus sgrìobhadairean-ciùil! Ciamar a chòrdadh trì làithean an asgaidh riut is tu ag obair ann an stiùidio clàraidh cuide ri einnseanair fuaime no riochdaire proifeiseanta? Nan còrdadh, nach cuir thu do bheachd-smuain dha Seiseanan...

  barrachd...