Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Naidheachdan

Tha an còmhnaidh tòrr a' dol aig a' Cholaiste agus gheibh thu cothrom cumail suas le na bha a' dol le bhith leughadh nan cuairt-litrichean, brathan-naidheachd is liosta de thachartasan againn. Tha cuideachd cothrom ann air barrachad fiosrachaidh fhaighinn mu Òraidean an t-Sabhail.

 

 • 02/2018 Duais Sgrìobhaidh Ùr

  Duais Sgrìobhaidh Ùr

  Tha Sabhal Mòr Ostaig a’ cur farpais sgrìobhaidh ùr air doigh, mar chuimhneachan air Niamh NicEanraig à Malaig, a dh’ eug gu h-aithghearr an-uiridh. Bha Niamh na h-oileanach air a’ chiad bliadhna aig a’ Cholaiste, à’ dèanamh Cùrsa Gàidhlig is Conaltradh.    Bidh an fharpais fosgailte do dh’ oileanaich ann...

  barrachd...

 • 02/2018

  Lana Pheutan a’ bruidhinn mu a film goirid Gàidhlig a tha a’ dèiligeadh le gnothaichean tar-ghnèitheach.

  B’ e oidhche air leth soirbheachail, aig na Duaisean FilmG, a bh’ aig Lana Pheutan às an Eilean Sgitheanach. Rinn Lana an cùrsa Gàidhlig is Conaltradh aig Sabhal Mòr Ostaig o chionn beagan bhliadhnaichean is a tha a-nise na h-oileanach aig Oilthigh Napier Dhùn Èideann.  Bhuannaich i dà dhuais –...

  barrachd...

 • 02/2018

  Taisbeanadh aig Sabhal Mòr Ostaig agus Sgoilearachd Jon Schueler 2018

  Tha Sabhal Mòr Ostaig, Ionad Nàiseanta airson Cànan is Cultar na Gàidhlig, air an neach-ealain ainmeachadh a tha air greis-chòmhnaidh Sgoilearachd Jon Schueler a chosnadh am-bliadhna agus cuideachd taisbeanadh ùr leis an neach-ealain David Lemm, air an deach an sgoilearachd a bhuileachadh an-uiridh. 'S e com-pàirteachadh eadar-nàiseanta air leth a...

  barrachd...

 • 02/2018

  Oileanaich an t-Sabhail am measg an luchd-buannachaidh aig Duaisean FilmG 2018

  Chaidh cuirm duaisean FilmG a chumail ann an Glaschu Dihaoine sa chaidh agus iad a’ comharrachadh deich bliadhna bhon a thòisich an fharpais filmichean goirid Gàidhlig aig MG ALBA. Tha an fharpais air a ruith leis a’ chompanaidh Cànan a tha stèidhichte aig Sabhal Mòr Ostaig san Eilean Sgitheanach.  Bha...

  barrachd...

 • 01/2018 Iar Phrionnsapal an t-Sabhail a' leigeil dheth a dhreuchd

  Iar Phrionnsapal an t-Sabhail a' leigeil dheth a dhreuchd

  Tha Sabhal Mòr Ostaig air ainmeachadh gum bi Iain Tormod MacLeòid, Iar Phrionnsapal agus Stiùiriche Foghlaim na Colaiste, a’ leigeil dheth a dhreuchd aig deireadh an Iuchair 2018.  Tha Iain Tormod air a bhith os cionn an Fhoghlaim bho 1983, an neach-obrach as fhaide a th’air a bhith aig a...

  barrachd...

 • 01/2018 Urram MBE ga bhuileachadh air an Ollamh Ùisdean Cheape

  Urram MBE ga bhuileachadh air an Ollamh Ùisdean Cheape

  Chaidh MBE a bhuileachadh air an Ollamh Ùisdean Cheape aig àm na Bliadhn’ Ùire mar aithneachadh air na tha e air a dhèanamh a thaobh Foghlam Cultural na h-Alba agus Ceòl Traidiseanta.  Tha Ùisdean air a bhith stèidhichte aig Sabhal Mòr Ostaig OGE, an t-Ionad Nàiseanta airson Cànan is Cultar...

  barrachd...

 • 12/2017 Plana Cànain a’ cur ri inbhe na Gàidhlig aig Colaiste Ghàidhlig na h-Alba

  Plana Cànain a’ cur ri inbhe na Gàidhlig aig Colaiste Ghàidhlig na h-Alba

  Chaidh dàrna Plana Cànain Sabhal Mòr Ostaig fhoillseachadh an-diugh (13 Dùbhlachd), plana a chuireas ri inbhe na Gàidhlig aig an Ionad Nàiseanta airson Cànan is Cultar na Gàidhlig anns gach raon de dh’obair na colaiste. ’S e seo an dàrna Plana Gàidhlig aig a’ Cholaiste a chaidh a dheasachadh fo...

  barrachd...

 • 12/2017

  An Cuan Sgìth

  An Cuan Sgìth – 13 Faoilleach – 24 Gearran 2018 Gailearaidh 1 & 2 Fosgladh agus Cèilidh Teaghlaich. 12 Faoilleach, 7-9f aig Taigh Chearsabhagh.   Cuideachd aig Sabhal Mòr Ostaig – 11 Cèitean – 23 Ògmhios 2018 ’S e pròiseact ealain lèirsinneach dà bhliadhna a th’ anns A’ Chuan Sgìth, le...

  barrachd...

 • 12/2017 Ceòl an t-Sabhail Mhòir ga thaisbeanadh aig fèis Chatalanach ann am Mallorca

  Ceòl an t-Sabhail Mhòir ga thaisbeanadh aig fèis Chatalanach ann am Mallorca

  Bha seann oileanaich a cheumnaich on chùrsa BA Gàidhlig is Ceòl Traidiseanta ann an cuideachd Stiùiriche a' Chùrsa, Dr. Decker Forrest, agus oileanaich is luchd-obrach Shabhal Mòr Ostaig airson cuirm-chiùil ann am Mallorca aig deireadh an Dàmhair. Chaidh a' chuirm a chumail mar phàirt de ‘Festival de Mùsica de Bunyola’,...

  barrachd...

 • 11/2017 Òraid Chuimhneachaidh Shir Iain Noble & Neach Òg na Bliadhna

  Òraid Chuimhneachaidh Shir Iain Noble & Neach Òg na Bliadhna

  Chaidh an t-siathamh Òraid Chuimhneachaidh air Sir Iain Nobail a thoirt seachad leis a’ Mhorair Mhinginis, Ruaraidh Iain MacLeòid, aig Sabhal Mòr Ostaig air Dimàirt 14 Samhain agus b’ e an cuspair a bh’ aige, “Smuaintean air Eachdraidh Lagh an Fhearainn”. Chaidh an òraid a stèidheachadh le Sabhal Mòr Ostaig...

  barrachd...