Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Naidheachdan

Tha an còmhnaidh tòrr a' dol aig a' Cholaiste agus gheibh thu cothrom cumail suas le na bha a' dol le bhith leughadh nan cuairt-litrichean, brathan-naidheachd is liosta de thachartasan againn. Tha cuideachd cothrom ann air barrachad fiosrachaidh fhaighinn mu Òraidean an t-Sabhail.

 

 • 04/2020 Coronavirus COVID-19 – Fios as ùire

  Coronavirus COVID-19 – Fios as ùire

    A chàirdean còire Tha sinn an dòchas gu bheil sibh a’ cumail slàn is sàbhailte aig an taigh aig an àm dhùbhlanach seo, is am bhìoras Covid-19 a’ sgapadh san dùthaich againn. Aig Sabhal Mòr Ostaig, bha sinn airson fios a chur thugaibh air na tha sinn fhìn a’...

  barrachd...

 • 04/2020

  COVID-19 – Fios as ùire

    A chàirdean còire Tha sinn an dòchas gu bheil sibh a’ cumail slàn is sàbhailte aig an taigh aig an àm dhùbhlanach seo, is am bhìoras Covid-19 a’ sgapadh san dùthaich againn. Aig Sabhal Mòr Ostaig, bha sinn airson fios a chur thugaibh air na tha sinn fhìn a’...

  barrachd...

 • 03/2020

  Corona Virus 24-03-2020

  Mar a bhios sibh uile air faicinn is cluinntinn, dh’atharraich an stiùireadh nàiseanta a-rithist an-raoir agus cùisean a fàs teann dhuinn uile.  Tha am Prìomhaire agus Prìomh Mhinistear na h-Alba, le chèile, air mìneachadh a thoirt dhuinn air na h-adhbharan a bhith a’ dol a-mach às an dachaigh agus ‘s...

  barrachd...

 • 03/2020

  Corona Virus 20-03-20

  FIOS AS ÙIRE - Coronavirus COVID-19   'Se prìomhachas na Colaiste slàinte is sàbhailteachd an luchd-obrach agus oileanaich aig an àm dhùbhlannach seo. Leis gu bheil sinn air stad a chuir air teagasg aghaidh-ri-aghaidh tha sinn ag obair a dh' ionnsaigh ionnsachdh air loidhne cho luath sa ghabhas.   Tha...

  barrachd...

 • 03/2020 Fiosrachadh bho Sabhal Mòr Ostaig a thaobh Coronavirus

  Fiosrachadh bho Sabhal Mòr Ostaig a thaobh Coronavirus

  Bidh luchd-obrach is oileanaich Sabhal Mòr Ostaig ag obair bhon taigh agus ag ionnsachadh air astar bhon diugh air adhart.  Chaidh co-dhùnadh a dhèanamh ri linn stiùireadh nàiseanta Coronabhìoras. A bharrachd air sgioba bheag riatanach de luchd-obrach air an làraich, bidh càch ag obair bhon taigh.  Chaidh clasaichean a chur...

  barrachd...

 • 03/2020 Corona Virus COVID-19

  Corona Virus COVID-19

  Fiosrachadh airson Oileanaich, Luchd-obrach agus Aoighean CORONAVIRUS – FIOS AS ÙIRE Tha a’ Cholaiste, mar phàirt de aontaidhean air feadh lìonradh Oilthigh na Gàidhealtachd ‘s nan Eilean, air stad a chur air teagasg aghaidh-ri-aghaidh sa Cholaiste bho 1f an-diugh (Dimàirt 17). Tha seo a’ ciallachadh nach bi clasaichean aghaidh-ri-aghaidh a’...

  barrachd...

 • 03/2020 CD de dh’Òrain Ghàidhlig do Chloinn air Ghleus

  CD de dh’Òrain Ghàidhlig do Chloinn air Ghleus

  Tha Tobar an Dualchais (TAD), an tasglann-fuaim nàiseanta air-loidhne, air CD ùr a chur air bhog de dh’òrain agus duain Ghàidhlig freagarrach do chloinn. Airson an CD seo, ‘Seinnibh Còmhla Rinn’, tha TAD air feadhainn dhe na clàraidhean as fheàrr do chloinn a thaghadh bho làrach-lìn Tobar an Dualchais agus...

  barrachd...

 • 02/2020 Leabhar eachdraidh mu Iomairt Sgoil Ghàidhlig Dhùn Èideann air a chur air bhog

  Leabhar eachdraidh mu Iomairt Sgoil Ghàidhlig Dhùn Èideann air a chur air bhog

  Chuir Leas-Phrìomh Mhinistear na h-Alba, Iain Suaineach BPA, leabhar eachdraidh ùr air bhog Diluain a chaidh a sgrìobhadh leis an Dr Tim Armstrong, òraidiche aig Sabhal Mòr Ostaig, Ionad Nàiseanta Cànan is Cultar na Gàidhlig.  Tha an leabhar ùr seo, Às na Freumhan, a’ leantainn eachdraidh air iomairt na Sgoile...

  barrachd...

 • 02/2020 Leas-Phrìomh Mhinistear na h-Alba a’ cur air bhog leabhar eachdraidh mu Iomairt Sgoil Ghàidhlig Dhùn Èideann

  Leas-Phrìomh Mhinistear na h-Alba a’ cur air bhog leabhar eachdraidh mu Iomairt Sgoil Ghàidhlig Dhùn Èideann

  Cuiridh Leas-Phrìomh Mhinistear na h-Alba, Iain Suaineach BPA, leabhar eachdraidh ùr air bhog a chaidh a sgrìobhadh leis an Dr Tim Armstrong òraidiche aig Sabhal Mòr Ostaig, Ionad Nàiseanta Cànan is Cultar na Gàidhlig san Eilean Sgitheanach.  Tha an leabhar ùr seo, Às na Freumhan, a’ leantainn eachdraidh air iomairt...

  barrachd...

 • 02/2020 Clò à Càrlabhaigh do oileanaich an t-Sabhail

  Clò à Càrlabhaigh do oileanaich an t-Sabhail

  Fhuair oileanaich an t-Sabhail Mhòir pìos Clò Hearaich àlainn bho chionn ghoirid bho Mhuileann Chàrlabhaigh ann an Leòdhas a thèid a chleachdadh airson òrain luaidh a ghabhail. Mhìnich Decker Forrest, Stiùiriche air a’ chùrsa BA (le Urram) Gaidhlig agus Ceòl Traidiseanta, mar a thachair: “Tha seinn gu math cumanta aig...

  barrachd...