Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Naidheachdan

Tha an còmhnaidh tòrr a' dol aig a' Cholaiste agus gheibh thu cothrom cumail suas le na bha a' dol le bhith leughadh nan cuairt-litrichean, brathan-naidheachd is liosta de thachartasan againn. Tha cuideachd cothrom ann air barrachad fiosrachaidh fhaighinn mu Òraidean an t-Sabhail.

 

 • 06/2020

  Farpais Bàrdachd

  An Dàrna Duais Bhliadhnail ann am Bàrdachd an Ainm na Peathar, Mairead NicDhòmhnaill Tha Roinn na Ceiltis aig Oilthigh Naoimh Fransaidh Xavier, còmhla ri Urras Chlann Dòmhnaill,* airson an dàrna farpais bàrdachd a chur air bhonn an ainm na Peathar, Mairead NicDhòmhnaill. Rugadh is thogadh a’ Phiuthar NicDhòmhnaill leis a’...

  barrachd...

 • 05/2020

  Sùim mhòr ga thogail do charthannais an Eilein aig Cèilidh Mhòr an t-Sabhail air-loidhne

  Bha oidhche air leth soirbheachail aig Sabhal Mòr Ostaig Dihaoine nuair a chùm iad an tachartas bhliadhnail – a’ Chèilidh Mhòr – air-loidhne airson a’ chiad turas le faisg air 7000 neach ga choimhead. Gu h-àbhaisteach, tha a’ Chèilidh Mhòr a’ cur crìoch air a’ bhliadhna acadaimigeach agus a’ toirt...

  barrachd...

 • 05/2020

  Taic-Maoineachaidh bho Riaghaltas na h-Alba airson Streap: Teisteanas For-Cheum ann am Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig

  Tha Sabhal Mòr Ostaig air leth toilichte £65,000 de dh’airgead taic-maoineachaidh fhaighinn bho  Riaghaltas na h-Alba airson a’ phrògraim Streap a ruith anns an ath bhliadhna acadaimigeach. ’S e teisteanas for-cheum ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig aig ìre Mhaighstireachd a tha ann an Streap.  Tha am prògram ag...

  barrachd...

 • 05/2020 Prògram de ghnìomhan beò air-loidhne tron Ghàidhlig - #cleachdiaigantaigh

  Prògram de ghnìomhan beò air-loidhne tron Ghàidhlig - #cleachdiaigantaigh

  Bidh am prògram air-loidhne air a chumail air làrach-lìn Bhòrd na Gàidhlig le ceangal ri farsaingeachd de ghoireasan eadar-obrach agus de thachartasan às dèidh sgoile airson òigridh.  Bheir seo cothrom do chloinn an cuid Gàidhlig a chleachdadh ann an suidheachd na dachaigh. Tha am Bòrd air a bhith ag obair...

  barrachd...

 • 04/2020

  Puirt bhon Dachaigh

  Christine Primrose leis an òran ‘Àite Mo Ghaoil’ le Rob Calum MacLeòid às na Gearranan, Eilean Leòdhais. ’S ann a Càrlabhagh a tha Christine agus tha i na Ceannard Òrain Ghàidhlig aig Sabhal Mòr Ostaig is na neach-oide air a’ chùrsa BA Gàidhlig agus Ceòl Traidiseanta: http://bit.ly/GàidhligIsCeòl     Seo...

  barrachd...

 • 04/2020 Coronavirus COVID-19 – Fios as ùire

  Coronavirus COVID-19 – Fios as ùire

    A chàirdean còire Tha sinn an dòchas gu bheil sibh a’ cumail slàn is sàbhailte aig an taigh aig an àm dhùbhlanach seo, is am bhìoras Covid-19 a’ sgapadh san dùthaich againn. Aig Sabhal Mòr Ostaig, bha sinn airson fios a chur thugaibh air na tha sinn fhìn a’...

  barrachd...

 • 04/2020

  COVID-19 – Fios as ùire

    A chàirdean còire Tha sinn an dòchas gu bheil sibh a’ cumail slàn is sàbhailte aig an taigh aig an àm dhùbhlanach seo, is am bhìoras Covid-19 a’ sgapadh san dùthaich againn. Aig Sabhal Mòr Ostaig, bha sinn airson fios a chur thugaibh air na tha sinn fhìn a’...

  barrachd...

 • 03/2020

  Corona Virus 24-03-2020

  Mar a bhios sibh uile air faicinn is cluinntinn, dh’atharraich an stiùireadh nàiseanta a-rithist an-raoir agus cùisean a fàs teann dhuinn uile.  Tha am Prìomhaire agus Prìomh Mhinistear na h-Alba, le chèile, air mìneachadh a thoirt dhuinn air na h-adhbharan a bhith a’ dol a-mach às an dachaigh agus ‘s...

  barrachd...

 • 03/2020

  Corona Virus 20-03-20

  FIOS AS ÙIRE - Coronavirus COVID-19   'Se prìomhachas na Colaiste slàinte is sàbhailteachd an luchd-obrach agus oileanaich aig an àm dhùbhlannach seo. Leis gu bheil sinn air stad a chuir air teagasg aghaidh-ri-aghaidh tha sinn ag obair a dh' ionnsaigh ionnsachdh air loidhne cho luath sa ghabhas.   Tha...

  barrachd...

 • 03/2020 Fiosrachadh bho Sabhal Mòr Ostaig a thaobh Coronavirus

  Fiosrachadh bho Sabhal Mòr Ostaig a thaobh Coronavirus

  Bidh luchd-obrach is oileanaich Sabhal Mòr Ostaig ag obair bhon taigh agus ag ionnsachadh air astar bhon diugh air adhart.  Chaidh co-dhùnadh a dhèanamh ri linn stiùireadh nàiseanta Coronabhìoras. A bharrachd air sgioba bheag riatanach de luchd-obrach air an làraich, bidh càch ag obair bhon taigh.  Chaidh clasaichean a chur...

  barrachd...