Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Naidheachdan

Tha an còmhnaidh tòrr a' dol aig a' Cholaiste agus gheibh thu cothrom cumail suas le na bha a' dol le bhith leughadh nan cuairt-litrichean, brathan-naidheachd is liosta de thachartasan againn. Tha cuideachd cothrom ann air barrachad fiosrachaidh fhaighinn mu Òraidean an t-Sabhail.

 

 • 03/2020

  Corona Virus 20-03-20

  FIOS AS ÙIRE - Coronavirus COVID-19   'Se prìomhachas na Colaiste slàinte is sàbhailteachd an luchd-obrach agus oileanaich aig an àm dhùbhlannach seo. Leis gu bheil sinn air stad a chuir air teagasg aghaidh-ri-aghaidh tha sinn ag obair a dh' ionnsaigh ionnsachdh air loidhne cho luath sa ghabhas.   Tha...

  barrachd...

 • 03/2020 Fiosrachadh bho Sabhal Mòr Ostaig a thaobh Coronavirus

  Fiosrachadh bho Sabhal Mòr Ostaig a thaobh Coronavirus

  Bidh luchd-obrach is oileanaich Sabhal Mòr Ostaig ag obair bhon taigh agus ag ionnsachadh air astar bhon diugh air adhart.  Chaidh co-dhùnadh a dhèanamh ri linn stiùireadh nàiseanta Coronabhìoras. A bharrachd air sgioba bheag riatanach de luchd-obrach air an làraich, bidh càch ag obair bhon taigh.  Chaidh clasaichean a chur...

  barrachd...

 • 03/2020 Corona Virus COVID-19

  Corona Virus COVID-19

  Fiosrachadh airson Oileanaich, Luchd-obrach agus Aoighean CORONAVIRUS – FIOS AS ÙIRE Tha a’ Cholaiste, mar phàirt de aontaidhean air feadh lìonradh Oilthigh na Gàidhealtachd ‘s nan Eilean, air stad a chur air teagasg aghaidh-ri-aghaidh sa Cholaiste bho 1f an-diugh (Dimàirt 17). Tha seo a’ ciallachadh nach bi clasaichean aghaidh-ri-aghaidh a’...

  barrachd...

 • 03/2020 CD de dh’Òrain Ghàidhlig do Chloinn air Ghleus

  CD de dh’Òrain Ghàidhlig do Chloinn air Ghleus

  Tha Tobar an Dualchais (TAD), an tasglann-fuaim nàiseanta air-loidhne, air CD ùr a chur air bhog de dh’òrain agus duain Ghàidhlig freagarrach do chloinn. Airson an CD seo, ‘Seinnibh Còmhla Rinn’, tha TAD air feadhainn dhe na clàraidhean as fheàrr do chloinn a thaghadh bho làrach-lìn Tobar an Dualchais agus...

  barrachd...

 • 02/2020 Leabhar eachdraidh mu Iomairt Sgoil Ghàidhlig Dhùn Èideann air a chur air bhog

  Leabhar eachdraidh mu Iomairt Sgoil Ghàidhlig Dhùn Èideann air a chur air bhog

  Chuir Leas-Phrìomh Mhinistear na h-Alba, Iain Suaineach BPA, leabhar eachdraidh ùr air bhog Diluain a chaidh a sgrìobhadh leis an Dr Tim Armstrong, òraidiche aig Sabhal Mòr Ostaig, Ionad Nàiseanta Cànan is Cultar na Gàidhlig.  Tha an leabhar ùr seo, Às na Freumhan, a’ leantainn eachdraidh air iomairt na Sgoile...

  barrachd...

 • 02/2020 Leas-Phrìomh Mhinistear na h-Alba a’ cur air bhog leabhar eachdraidh mu Iomairt Sgoil Ghàidhlig Dhùn Èideann

  Leas-Phrìomh Mhinistear na h-Alba a’ cur air bhog leabhar eachdraidh mu Iomairt Sgoil Ghàidhlig Dhùn Èideann

  Cuiridh Leas-Phrìomh Mhinistear na h-Alba, Iain Suaineach BPA, leabhar eachdraidh ùr air bhog a chaidh a sgrìobhadh leis an Dr Tim Armstrong òraidiche aig Sabhal Mòr Ostaig, Ionad Nàiseanta Cànan is Cultar na Gàidhlig san Eilean Sgitheanach.  Tha an leabhar ùr seo, Às na Freumhan, a’ leantainn eachdraidh air iomairt...

  barrachd...

 • 02/2020 Clò à Càrlabhaigh do oileanaich an t-Sabhail

  Clò à Càrlabhaigh do oileanaich an t-Sabhail

  Fhuair oileanaich an t-Sabhail Mhòir pìos Clò Hearaich àlainn bho chionn ghoirid bho Mhuileann Chàrlabhaigh ann an Leòdhas a thèid a chleachdadh airson òrain luaidh a ghabhail. Mhìnich Decker Forrest, Stiùiriche air a’ chùrsa BA (le Urram) Gaidhlig agus Ceòl Traidiseanta, mar a thachair: “Tha seinn gu math cumanta aig...

  barrachd...

 • 02/2020 Neach-ealain à Gàidhealtachd na h-Èireann na Sgoilear Jon Schueler 2020

  Neach-ealain à Gàidhealtachd na h-Èireann na Sgoilear Jon Schueler 2020

  ’S e an neach-ealain is cùradair Èireannach, Conor O’ Grady, an Neach-ealain ùr Air Mhuinntireas aig Sabhal Mòr Ostaig fo Sgoilearachd Jon Schueler. ‘S i seo an ochdamh bliadhna den sgoilearachd chòmhnaidh a tha stèidhichte aig Ionad Nàiseanta Cànan is Cultar na Gàidhlig anns an Eilean Sgitheanach. ’S e com-pàirteachas...

  barrachd...

 • 01/2020 Oileanach SMO sa chuairt dheireannach de dh’ Fharpais Neach-ciùil Òg Traidiseanta na Bliadhna

  Oileanach SMO sa chuairt dheireannach de dh’ Fharpais Neach-ciùil Òg Traidiseanta na Bliadhna

  Tha Josie Duncan, a tha na h-oileanach aig Sabhal Mòr Ostaig, a-measg sianar neach-ciùil òg, tàlantach sa chuairt dheireannach de dh’ fharpais Neach-ciùil Òg Traidiseanta 2020 le BBC Radio Alba. Buinidh Josie do Leòdhas agus thòisich i a’ seinn aig a’ Mhòd nuair a bha i air an dàrna bliadhna...

  barrachd...

 • 11/2019

  Tosgaire Òg na Bliadhna 2019

  Choisinn Lucy Hannah, Manaidsear ionad cùram-chloinne Fàs Mòr, duais Tosgaire Òg na Bliadhna aig na Duaisean Gàidhlig 2019.   ‘S ann à Slèite san Eilean Sgitheanach a tha Lucy agus tha i air a bhith ag obair aig Fàs Mòr airson còrr is trì bliadhna a-nise.  Tha i fhèin agus...

  barrachd...