Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Naidheachdan

Tha an còmhnaidh tòrr a' dol aig a' Cholaiste agus gheibh thu cothrom cumail suas le na bha a' dol le bhith leughadh nan cuairt-litrichean, brathan-naidheachd is liosta de thachartasan againn. Tha cuideachd cothrom ann air barrachad fiosrachaidh fhaighinn mu Òraidean an t-Sabhail.

 

 • 10/2019 Moit is urram dhan Ghàidhlig aig Ceumnachd an t-Sabhail Mhòir 2019

  Moit is urram dhan Ghàidhlig aig Ceumnachd an t-Sabhail Mhòir 2019

  Chaidh Ceumnachd Shabhal Mòr Ostaig a chumail ann an Slèite air Dihaoine 4 Dàmhair, far an robh luchd-ceumnachaidh, luchd-obrach agus aoighean an làthair ‘s iad a’ comharrachadh soirbheachas ann am pailteas. Cheumnaich 48 oileanaich bhon Ionad Nàiseanta airson Cànan is Cultar na Gàidhlig am-bliadhna agus iad a’ toirt teisteanas a-mach...

  barrachd...

 • 10/2019 Leabhar ùr aig Clò Ostaig

  Leabhar ùr aig Clò Ostaig

  Cànan is Cultar/Language and Culture: Rannsachadh na Gàidhlig 9 Air a dheasachadh le Meg Bateman agus Richard A. V. Cox ISBN 978-0-9562615-5-7, viii + 320 dd., còmhdach bog £15.99 ’S e co-chruinneachadh de dh’uilt a tha san leabhar seo, stèidhichte air òraidean air an lìbhrigeadh aig Rannsachadh na Gàidhlig 9,...

  barrachd...

 • 10/2019 Duais Bàrdachd MhicDhòmhnaill Shlèite 2019

  Duais Bàrdachd MhicDhòmhnaill Shlèite 2019

  B’ e dithis a bhuannaich Farpais Bàrdachd MhicDhòmhnaill Shlèite am-bliadhna – Flòraidh NicDhòmhnaill, a sgrìobh ‘An Duilleag’ agus Màrtainn Mac an t-Saoir leis an dàn ‘Slànachadh’.  Chaidh an fharpais, a tha air a ruith le Sabhal Mòr Ostaig ann an co-bhonn le Urras Oighreachd Chlann Dòmhnaill, a stèidheachadh leis an...

  barrachd...

 • 09/2019

  Ceannard Rannsachaidh ùr do Shabhal Mòr Ostaig

  Tha Sabhal Mòr Ostaig, an t-Ionad Nàiseanta airson Cànan is Cultar na Gàidhlig, toilichte fàilte a chur air Abigail Burnyeat mar Cheannard Rannsachaidh ùr na Colaiste.  Fhuair Abigail Burnyeat a cuid foghlaim ann an Oilthighean Chambridge agus Ghlaschu, agus bha i na h-Òraidiche ann an Ceiltis agus Eòlas na h-Alba...

  barrachd...

 • 09/2019 Fàilte mhòr air oileanaich an t-Sabhail gu bliadhna ùr acadaimigeach

  Fàilte mhòr air oileanaich an t-Sabhail gu bliadhna ùr acadaimigeach

  Chuir Sabhal Mòr Ostaig, an t-Ionad Nàiseanta airson Cànan is Cultar na Gàidhlig, fàilte bhlàth air oileanaich ùra is leantainneach bho chionn ghoirid, is bliadhna ùr air tòiseachadh aig a’ Cholaiste. Am bliadhna sa, thathas a’ cur fàilte air còrr is dà fhichead oileanach ùra, a’ mhòr chuid dhiubh sin...

  barrachd...

 • 08/2019 Neach-ealain Sgoilearachd Jon Schueler 2019 aig Sabhal Mòr Ostaig air tòiseachadh

  Neach-ealain Sgoilearachd Jon Schueler 2019 aig Sabhal Mòr Ostaig air tòiseachadh

  Tha an neach-ealain Astràilianach, Kim Anderson, air tòiseachadh mar Neach-ealain ùr Air Mhuinntireas aig Sabhal Mòr Ostaig, fo Sgoilearachd Jon Schueler a tha air a bhith ruith son seachd bliadhna aig Ionad Nàiseanta Cànan is Cultar na Gàidhlig anns an Eilean Sgitheanach. 'S e com-pàirteachas gun samhail a th' anns...

  barrachd...

 • 08/2019

  Latha Fosgailte Sabhal Mòr Ostaig 2019

    Tha sinn a' cur fàilte bhlàth ron a h-uile duine aig a bheil ùidh anns na cùrsaichean ceuma Gàidhlig againn aig ar Latha Fosgailte san Eilean Sgitheanach. Gheibh sibh blasad de chlasaichean, taisbeanaidhean le stiùirichean cùrsa, cuairt mun làraich, stiùireadh mu iarrtasan agus cothrom coinneachadh ri luchd obrach, oileanaich...

  barrachd...

 • 06/2019 Bannan ga reic gu h-eadar-nàiseanta

  Bannan ga reic gu h-eadar-nàiseanta

  Thèid Sreath 6 de Bhannan a shealltainn aig Fèis Fhilmichean Eadar-nàiseanta Dhun Èideann, Disathairne 22 an t-Ògmhìos aig 1825 far am bi Young Films air leth thoilichte an naidheachd a sgaoileadh gu bheilear air Bannan a reic gu h-eadar-nàiseanta. Thuirt Chris Young, Àrd-riochdaire airson Bannan: “’S e dùthaich air leth...

  barrachd...

 • 06/2019 Stiùiriche Ùr airson Pròiseact Dualchais Nàiseanta

  Stiùiriche Ùr airson Pròiseact Dualchais Nàiseanta

  Chaidh Flòraidh Forrest a thaghadh mar Stiùiriche ùr Tobar an Dualchais. Tha am pròiseact nàiseanta seo air a bhith a’ ruith aig Sabhal Mòr Ostaig fad 13 bliadhna ann an compàirteachas le tasglannan Sgoil Eòlais na h-Alba (Oilthigh Dhùn Èideann), Urras Nàiseanta na h-Alba agus BBC Alba. Thuirt Cathraiche a’...

  barrachd...

 • 05/2019 Taighean-tasgaidh Nàiseanta Alba a’ com-pàirteachadh le Sabhal Mòr Ostaig air Prìomh Thaisbeanadh Ùr

  Taighean-tasgaidh Nàiseanta Alba a’ com-pàirteachadh le Sabhal Mòr Ostaig air Prìomh Thaisbeanadh Ùr

  Tha Taighean-tasgaidh Nàiseanta Alba agus Sabhal Mòr Ostaig, a’ Cholaiste Ghàidhliganns an Eilean Sgitheanach a tha na com-pàirtiche ann an Oilthigh na Gàidhealtachd is nan Eilean, air co-obrachadh a thoirt gu buil air susbaint an taisbeanaidh shamhraidh, Fiadhaich Glòrmhor: Seallaidhean Romansach de dh’Alba. Bidh Fiadhaich Glòrmhor: Seallaidhean Romansach de dh’Alba...

  barrachd...