Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Naidheachdan

Tha an còmhnaidh tòrr a' dol aig a' Cholaiste agus gheibh thu cothrom cumail suas le na bha a' dol le bhith leughadh nan cuairt-litrichean, brathan-naidheachd is liosta de thachartasan againn. Tha cuideachd cothrom ann air barrachad fiosrachaidh fhaighinn mu Òraidean an t-Sabhail.

 

 • 07/2016

  Seachdain de rannsachadh drùidhteach na Gàidhlig aig Sabhal Mòr Ostaig

  ’Se co-labhairt eadar-nàiseanta air an rannsachadh as ùire agus as cudromaiche air cuspairean a tha a’ buntainn ris a’ Ghàidhlig a th’ ann an Rannsachadh na Gàidhlig. Bidh i a’ gabhail àite gach dàrna bliadhna ann an oilthigh eadar-dhealaichte, far am bi roinnean Gàidhlig agus/no Ceiltis agus chaidh a cumail...

  barrachd...

 • 06/2016

  TOSTA 2016

  Tha seachd coimhearsnachdan mhion-chànanan air costa a' Chuain Siar, Alba, A' Chuimrigh, Dùthaich nam Basgach, Frìoslann, Èirinn, Gailìsia agus A' Chòrn air tighinn còmhla airson com-pàirteachas cruthachail a dhèanamh stèidhichte air mion-chànanan na Roinn Eòrpa. Bidh Tosta, a tha na prògram anns a bheil tachartasan cultarail, a' brosnachadh iomadachd chànanan...

  barrachd...

 • 05/2016 An Ceathramh Neach-ealain air ainmeachadh airson Sgoilearachd Jon Schueler aig Sabhal Mòr Ostaig

  An Ceathramh Neach-ealain air ainmeachadh airson Sgoilearachd Jon Schueler aig Sabhal Mòr Ostaig

  ‘S i Agathe de Bailliencourt, a bhuineas do Pharis, a chaidh ainmeachadh mar an neach-ealain ùr fo Sgoilearachd Jon Schueler, a tha air a bhith ruith aig Ionad Nàiseanta airson Cànan is Cultar na Gàidhlig san Eilean Sgitheanach airson ceithir bliadhna.  ‘S i Agathe, a tha stèidhichte am Berlin, a’...

  barrachd...

 • 05/2016 Cathraiche ùr air Bòrd Stiùiridh an t-Sabhail Mhòir

  Cathraiche ùr air Bòrd Stiùiridh an t-Sabhail Mhòir

  Tha Sabhal Mòr Ostaig toilichte Éadaín Ní Mháille ainmeachadh mar Chathraiche ùr Bòrd Stiùiridh an t-Sabhail Mhòir.  Tha Éadaín a’ gabhail thairis bhon Mhorair Minginis, Ruaraidh Iain MacLeòid, a leig dheth a dhreuchd aig deireadh 2015, as dèidh seachd bliadhna fìor shoirbheachail sa chathair.  ‘S ann bho theaghlach Ghaeilge ann...

  barrachd...

 • 04/2016

  A’ gairm air Ceòladairean Gàidhlig aig am biodh ùidh ann an pròiseact eadar-nàiseanta agus saor air na deiteach gu h-ìosal.

  TOSTA - 'S e pròiseact co-obrachaidh cultarail a th' ann an Tosta stèidhichte ann an grunnan choimhearsnachdan Eòrpach air cladaichean a' Chuain Siar, a bhios na theachdaire taistealach an lùib Donostia / San Sebastian 2016 European Capital of Culture. Tha am pròiseact eadar-nàiseanta a' brosnachadh cruthachaidh sna h-ealain, iomadachd chànanan...

  barrachd...

 • 04/2016

  Gairm Neach-ealain Gàidhlig

  Tha sinn a’ sireadh neach-ealain Gàidhlig (a’ toirt obair a-mach tro mheadhan sònraichte, no thar-mheadhan, eadar an e Sgrìobhadair/Bàrd/Neach-ealain Lèirsinneach/Neach Dràma Gàidhlig/Ceòladair) a ghabhas còmhnaidh greiseag air mhuinntireas-ealain ann an Dùthaich nam Basgach eadar 5 Cèitean – 10 Ògmhios 2016 airson obair a nochdadh an lùib: TOSTA - a tha...

  barrachd...

 • 04/2016 Duais Bàrdachd MacDhòmhnaill Shlèite

  Duais Bàrdachd MacDhòmhnaill Shlèite

  Thèid an dàrna farpais bàrdachd Gàidhlig airson Duais Bàrdachd MacDhòmhnaill Shlèite a chumail am-bliadhna.  Chaidh an fharpais a chur air chois leis an Ridire Iain MacDhòmhnaill mar chuimhneachan air a nighinn, Deborah, a dh’eug a’ bhon-uiridh.   Bidh an fharpais air a ruith a-rithist le Ionad Nàiseanta na Gàidhlig, Sabhal Mòr...

  barrachd...

 • 03/2016 Bòrd na Gàidhlig a’ fastadh Ceannard Ùr

  Bòrd na Gàidhlig a’ fastadh Ceannard Ùr

  Dh’fhoillsich Bòrd na Gàidhlig an naidheachd an-diugh gur i Seona NicIllInnein an Ceannard ùr aig Bòrd na Gàidhlig, agus tòisichidh i san dreuchd air 6 Ògmhios 2016. ’S ann à Drochaid an Aonachain a tha a’ Bh-uas NicIllInnein bho thùs, agus tha i a’ tighinn chun a’ Bhùird le còrr...

  barrachd...

 • 03/2016 Òraid a’ cur aghaidh ris na dùbhlain a th’ ann do mhion-chànanan

  Òraid a’ cur aghaidh ris na dùbhlain a th’ ann do mhion-chànanan

  Bheir eòlaiche air mion-chànanan òraid an asgaidh seachad aig Sabhal Mòr Ostaig UHI air an ath-mhìos. Sgrùdaidh Conchúr Ó Giollagáin, Àrd-Ollamh Rannsachaidh na Gàidhlig aig Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean na dùbhlain ionadail is eadar-nàiseanta a th’ ann do mhion-chànanan. Bruidhnidh e mu mar a tha beatha nua-aimsireil na...

  barrachd...

 • 03/2016 E-Sgoil Ghàidhlig do dh’Alba

  E-Sgoil Ghàidhlig do dh’Alba

  Dh’fhoillsich Bòrd na Gàidhlig an naidheachd an-diugh gu bheil iad air taic-airgid a chur mu choinneamh sgoil-lìonra ùr do dh’Alba, E-Sgoil. Chaidh an naidheachd fhoillseachadh le Cathraiche Bhòrd na Gàidhlig aig an t-Seiminear mun Phlana Cànain Nàiseanta Ghàidhlig airson 2017-22 ann an Dùn Èideann a tha ga chumail gus còmhraidhean...

  barrachd...