Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Òraid an t-Sabhail

Chaidh a' chiad Òraid an t-Sabhail a thoirt seachad leis an sgrìobhadair is eòlaiche eachdraidh chliùiteach, an Dr Seumas Mac an t-Sealgair ann an 1990, a' chiad shàr òraidiche san t-sreath ionmholta seo.

Tha na h-òraidichean air leth a thug òraid seachad air tighinn bho iomadh saoghal obrach eadar-dhealaichte ann an Alba is thall thairis, agus leig seo leis a' Cholaiste an fheallsanachd aig cuid dhe na h-eòlaichean as sgileil a th' againne ann am poileataics, foghlam, an eaconamaidh is na h-ealain a chur fa chomhair an t-sluaigh airson deasbaid.

1990 
An Dr Seumas Mac an t-Sealgair, Sgrìobhadair, Eòlaiche Eachdraidh is Rannsachaidh

1991 
Am Morair Gus MacDhòmhnaill, Ministear ann an Oifis na h-Alba agus Roinn na Malairt is Gnìomhachais

1992 
John Goodlad, Rùnaire Chomainn Iasgairean Shealtainn

1993 
An Dr Una NicGillEathain, Lighiche agus Neach-Rannsachaidh Slàinte sna Coimhearsnachdan

1994 
An Dr Iain Mac an Sporain, Sgrìobhadair, Sgrìobhaiche-Ciùil agus Neach-rannsachaidh Ciùil

1995 
Alastair Moffat, Sgrìobhadair agus Stiùiriche STV

1996 
Donaidh Rothach, Neach-ciùil, Neach-ealain & Reachdadair ann an Oilthigh Dhùn Èideann is Institiùd OGE nam Mìle Bliadhna

1997 
An Ceann-Suidhe Máire Mhic Róibín, Ceann-Suidhe Phoblachd na h-Èireann

1998 
Calum MacDhòmhnaill BP, Ministear Oifis na h-Alba; Èamon Ó Cuív TD, Ministear na Gaeltachta an Èirinn

1999 
Gordon Brown BP, An Seansalair

2000 
Dòmhnall Mac an Deòir BPA, Prìomh Mhinistear na h-Alba

2002 
An t-Àrd Oll. Mícheál Ó Súilleabháin, Neach-ciùil, Sgrìobhadair & Stiùiriche Ionad Ceòl an t-Saoghail ann an Èirinn, Ollscoil Luimnigh

2004 
Jack MacConaill BPA, Prìomh Mhinistear na h-Alba

2005 
An t-Àrd-Oll. C. Duncan Rice, Ceannard agus Iar-Seansalair Oilthigh Obar Dheathain

2007 
Ailig Salmond BPA, Prìomh Mhinistear na h-Alba

2009 
Mìcheal Ruiseal BPA, Rùnaire a’ Chaibineit airson Foghlaim agus Ionnsachadh Fad-bheatha

2010 
Anndra Dixon, Àrd-Oifigear, Alba Chruthachail

2012 
Coinneach MacGuaire, Stiùiriche, BBC Alba

2014
Rita Izsák, Rapporteur Sònraichte an UN air Cùisean Mhion-shlògh
 

2016
Nicola Sturgeon BPA, Prìomh Mhinistear na h-Alba
 

2017
Julie Fowlis, Bana-sheinneadair is neach-ciùil chliùiteach
 

2018
Ceit Fhoirbeis, BPA