Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Òraid an t-Sabhail

Chaidh ciad Òraid an t-Sabhail a thoirt seachad leis an sgrìobhadair is eòlaiche eachdraidh chliùiteach, an Dr Seumas Mac an t-Sealgair ann an 1990, a' chiad shàr òraidiche san t-sreath ionmholta seo.

Tha na h-òraidichean air leth a thug òraid seachad air tighinn bho iomadh saoghal obrach eadar-dhealaichte ann an Alba is thall thairis, agus leig seo leis a' Cholaiste an fheallsanachd aig cuid dhe na h-eòlaichean as sgileil a th' againne ann am poileataics, foghlam, an eaconamaidh is na h-ealain a chur fa chomhair an t-sluaigh airson deasbaid.

1990  An Dr Seumas Mac an t-Sealgair, Sgrìobhadair, Eòlaiche Eachdraidh is Rannsachaidh
1991  Am Morair Gus MacDhòmhnaill, Ministear ann an Oifis na h-Alba agus Roinn na Malairt is Gnìomhachais
1992  John Goodlad, Rùnaire Chomainn Iasgairean Shealtainn
1993  An Dr Una NicGillEathain, Lighiche agus Neach-Rannsachaidh Slàinte sna Coimhearsnachdan
1994  An Dr Iain Mac an Sporain, Sgrìobhadair, Sgrìobhaiche-Ciùil agus Neach-rannsachaidh Ciùil
1995  Alastair Moffat, Sgrìobhadair agus Stiùiriche STV
1996  Donaidh Rothach, Neach-ciùil, Neach-ealain agus Reachdadair ann an Oilthigh Dhùn Èideann is Institiùd OGE nam Mìle Bliadhna
1997  An Ceann-Suidhe Máire Mhic Róibín, Ceann-Suidhe Phoblachd na h-Èireann
1998  Calum MacDhòmhnaill BP, Ministear Oifis na h-Alba; Èamon Ó Cuív TD, Ministear na Gaeltachta an Èirinn
1999  Gordon Brown BP, An Seansalair
2000  Dòmhnall Mac an Deòir BPA, Prìomh Mhinistear na h-Alba
2002  An t-Àrd Oll. Mícheál Ó Súilleabháin, Neach-ciùil, Sgrìobhadair agus Stiùiriche Ionad Ceòl an t-Saoghail ann an Èirinn, Ollscoil Luimnigh
2004  Jack MacConaill BPA, Prìomh Mhinistear na h-Alba
2005  An t-Àrd-Oll. C. Duncan Rice, Ceannard agus Iar-Seansalair Oilthigh Obar Dheathain
2007  Ailig Salmond BPA, Prìomh Mhinistear na h-Alba
2009  Mìcheal Ruiseal BPA, Rùnaire a’ Chaibineit airson Foghlaim agus Ionnsachadh Fad-bheatha
2010  Anndra Dixon, Àrd-Oifigear, Alba Chruthachail
2012  Coinneach MacGuaire, Stiùiriche, BBC Alba

 

 --}