Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Cosgaisean 2015-16

Bidh na h-àiteachan-fuirich agus biadh a’ cosg £4,150 airson na bliadhna Acadaimigich – mu £138.33 gach seachdain.

Bidh agaibh ris a’ chiad suim de £550 a phàigheadh mus tig sibh dhan a’ Cholaiste – feumar seo a pàigheadh airson an seòmar a ghlèidheadh agus faodaidh sibh airgead a thoirt dhuinn (ma tha sibh air an làraich) no a pàigheadh le seic no cairt.

Bidh agaibh cuideachd ri airgead-èarlais de £200 a phàigheadh mar phàirt den chùmhnant agaibh le Roinn nan Goireasan.  Thèid an t-suim seo a thilleadh, an dèidh chìsean airson cron, easbhaidh no fhiachan, ro dheireadh an Iuchair an dèidh na bliadhna colaiste anns an do thòisich an t-oileanach a' fuireach ann.

Faodar taghadh a dhèanamh à trì sgeamaichean pàighidh a bhios ann am-bliadhna:

 

1.  Faodar an t-suim air fad a phàigheadh chun na Colaiste sa chiad seachdain (às aonais an £550 a dh’fheumar pàigheadh an toiseach).

2.  Faodar an còir dhen t-suim (an dèidh a’ chiad £550) a phàigheadh ann an dà phàirt - £1800 air 8 an Dàmhair 2015 agus £1800 air 8 an Gearran 2016.

3. Faodar an còir dhen t-suim (an dèidh a’ chiad £550) a phàigheadh gach mìos - £450 gach mìos bho 8 an Dàmhair 2015 – 8 an Cèitean 2016.


Ge-bith de roghainn a thaghas sibh bidh agaibh ri £550 a’ phàigheadh an toiseach, mus tig sibh.  Ma tha seo dol a’ thogail trioblaidean dhuibh, innis dhuinn cho luath sa ghabhas.

Ma tha thu ag iarraidh fuireach taobh a-muigh na Colaiste, bu chòir dhut buidseat a chur air dòigh le gu leòr airson cosgaisean a phàigheadh a h-uile mìos, a' tòiseachadh le mu £200-£250 gach mìos airson màl a-mhàin - sin cosgais mìosa airson aon neach; bidh taigh, mar as trice a' cosg barrachd. Bidh rudan eile ri phàigheadh cuideachd ma tha thu a' fuireach far àrainn na Colaiste, leithid cunntasan-dealain, cìsean na Comhairle, cunntas-fòn is mar sin air adhart.