Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Cosgaisean 2019-20

Bidh na h-àiteachan-fuirich agus biadh a’ cosg £4,615 airson na bliadhna Acadaimigich 2019/20.

Bidh agaibh ris a’ chiad suim de £575 a phàigheadh mus tig sibh dhan a’ Cholaiste – feumar seo a pàigheadh airson an seòmar a ghlèidheadh agus faodaidh sibh airgead a thoirt dhuinn (ma tha sibh air an làraich) no a pàigheadh le seic no cairt.

Bidh agaibh cuideachd ri airgead-èarlais de £200 a phàigheadh mar phàirt den chùmhnant agaibh le Roinn nan Goireasan.  Thèid an t-suim seo a thilleadh, an dèidh chìsean airson cron, easbhaidh no fhiachan, ro dheireadh an Iuchair an dèidh na bliadhna colaiste anns an do thòisich an t-oileanach a' fuireach ann.

Faodar taghadh a dhèanamh à trì sgeamaichean pàighidh a bhios ann am-bliadhna:

 

1.  Faodar an t-suim air fad a phàigheadh chun na Colaiste sa chiad seachdain (às aonais an £575 a dh’fheumar pàigheadh an toiseach).

2.  Faodar an còir dhen t-suim (an dèidh a’ chiad £575) a phàigheadh ann an dà phàirt - £2,020 sa Dàmhair 2019 agus £2,020 sa Ghearran 2020.

3. Faodar an còir dhen t-suim (an dèidh a’ chiad £575) a phàigheadh gach mìos - £505 gach mìos bhon Dàmhair 2019 –  an Cèitean 2020.


Ge-bith de roghainn a thaghas sibh bidh agaibh ri £575 a’ phàigheadh an toiseach, mus tig sibh.  Ma tha seo dol a’ thogail trioblaidean dhuibh, innis dhuinn cho luath sa ghabhas.

Ma tha thu ag iarraidh fuireach taobh a-muigh na Colaiste, bu chòir dhut buidseat a chur air dòigh le gu leòr airson cosgaisean a phàigheadh a h-uile mìos a' toirt a-steach màl, dealain, cìsean na Comhairle, cunntas-fòn,  biadh is mar sin air adhart.