Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Cruinneachadh Didseatach

Tha na nithean air an duilleig seo gan òrdachadh a rèir cuspair a rèir Seòrsachadh Dewey mar a leanas:-

Cuspairean

     

000-099

  Measgachadh
m.e. Leabhraichean Mòr-eòlais, Liostaichean Leabhraichean, Làmh-sgrìobhainnean
     

100-199

  Feallsanachd
     

200-299

  Creideamh
     

300-399

  Saidheans Sòisealta
m.e. Eaconomaidh, Criotearachd, Cùisean Fearainn, Foghlam, Lagh, Poileataics, Gnìomhachas, Craoladh, Beul-aithris, Seanfhaclan
     

400-499

  Cànan
m.e. Faclairean, Leabhraichean Gràmair, Stuth ionnsachadh cànain, Mion-chànain eile, Cànanachas
     

500-599

  Saidheans Fìor-ghlan
     

600-699

  Teicneolas & Saidheans An Gnìomh
m.e. Rianachd, Margaideachd, Cunntasachd, Teicneolas fiosrachaidh
     

700-799

  Na h-Ealain
m.e. Cleasachd, Deilbh-chluich, Ceòl, Òrain, Ailtearachd
     

800-899

  Litreachas
m.e. Rosg, Bàrdachd, Dràma
     

900-999

  Cruinn-eòlas, Eachdraidh agus Eachdraidh-beatha
     

 

IRISEAN

             
Dealbh an Leabhair   Mac Talla
B' e Mac-Talla an t-ainm a bh' air pàipear-naidheachd/iris Gàidhlig a chaidh fhoilseachadh gach seachdain - gach dàrna seachdain na b' anmoichea - ann an Sidni, Alba Nuadh, eadar 28 An Cèitean, 1892, agus an 24 An t-Ògmhios, 1904, timcheall air 540 iris uile gu lèir.
   Sgrìobhadair:  MacKinnon, Jonathan G. 1869-1944 ed.
Foillseachadh:  Sidni, C.B.
   Faidhlichean
             
Dealbh an Leabhair   An Sgeulaiche
Dàin, òrain agus sgeulachdan sa Ghàidhlig
  Sgrìobhadair:  Nicolson, Alexander Editor.
Mac Neacail, Alasdair Niall Editor.
Erskine, Roderick, of Mar. Owner.
Foillseachadh:  Glasgow :
A. MacLaren, 1909-1911.
  Faidhlichean
             
picture of the item   Guth na Bliadhna
Measgachadh de sgeulachdan agus aistean co-cheangailte ri Alba.
  Sgrìobhadair:
Published:  Stirling :
Eneas Mackay ; Glasgow : Alasdair MacLabhrainn, 1904-1925.
  Faidhlichean
             
Picture of the item   The Jacobite
Iris bho Sealainn Nuadh le artagailean mu eachdraidh na Stìubhartaich agus Seumasaich.
  Sgrìobhadair:  C C Bagnall & C A Rowall
Published:  Gladstone, New Zealand:
The Property Bay Herald Co Ltd, 1919-1933
  Faidhlichean