Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Saidheans Shòisealta

 

300 - Saidheans Shòisealta

             
  An Account of the Second Sight   Sgrìobhadair: Friseal, An t-Oll. Iain
Foillseachadh: Dun Eideann, Anndra Symson, 1820
  Faidhle.pdf
             
  Resettlement in the Highlands
A Handbook of Information for All Those Interested in the Development of the Highland Area
 

Sgrìobhadair: Inverness Local Advisory Committee.
Foillseachadh: 1919

  Faidhle pdf
             
 dealbh=   An Seol Air an Glacar
Leabhar dà-chànanach air ullachadh eisg
  Sgrìobhadair:  Lauder, Thomas Dick, Sir, 1784-1848.
Foillseachadh: Dùn Èideinn:
T. Constable, 1846
  Faidhle pdf
Faidhle doc
Faidhle txt
             
Dealbh an Leabhair   Machraichean Mòra Chanada
"Aithris air mar a dh'aiteacheadh Canada le sluagh na h-Alba.  Na cothraman a tha, and diugh, a' feitheamh air daoine na Gaidhealtachd a thig gu Canada-an-iar." 1907
  Sgrìobhadair:  Canada. Dept. of the Interior.
Foillseachadh: Ottawa :
Ard-Uachdaranachd Chanada, 1907.
  Faidhle pdf
Faidhle doc
Faidhle txt
             
Dealbh an Leabhair   The Idrigil Crofters
Òraid mu dheidhinn còraichean nan croitearan, air a toirt seachad ann an Idrigil, an t-Eilean Sgitheanach, 11mh Iuchar 1910.
  Sgrìobhadair:  Rev. Donald MacCallum
Foillseachadh:  Inverness:
The Highland News Printing and Publishing Works, 1910
  Faidhle pdf
Faidhle doc
Faidhle txt
             
Dealbh an Leabhair   Position of Bernesdale Crofters
Tha an cunntas seo a' toirt sealladh seachad air cor nan croitearan is ceist an fhearainn ann am Beàrnasdal, taobh tuath an Eilein Sgitheanaich.
  Sgrìobhadair:  MacDonald, L.
Foillseachadh:  Skaebost :
Scottish Highlander Office, 1886?
  Faidhle pdf
Faidhle doc
Faidhle txt
             
  Highland Heroes of the Land Reform Movement
Air a' sgrìobhadh le Iòsaiph MacLeòid à Gartaidhmòr  faisg air Bun Ilidh, duine a bha an sàs gu mòr ann an leasachadh an fhearainn air a' Ghaidhealtachd.
  Sgrìobhadair: MacLeod, Joseph.
Foillseachadh:  Inbhirnis :
Highland News, 1917.
  Faidhle pdf
             
Dealbh an Leabhair   Highland Patriots
Leabhar air daoine cudromach ann an Dionnasg an Fhearainn agus còraichean nan Croitearan.
  Sgrìobhadair:  Ajax. Pseudonym:   MacLeod, Joseph.
Foillseachadh:  Inverness :
Highland News, 1909.
  Faidhle pdf
Faidhle doc
Faidhle txt
             
Dealbh an Leabhair   Highland Folklore: Three Broadcast Talks
I: Cuspairean Ro-Cheilteach: cleachdaidhean, deas-ghnàth, creideamh
II: Beul-aithris Gàidhealach: tùs, nòs, susbaint
III: Manaidhean ron bhàs agus tìodhlacadh taibhseil
 
  Sgrìobhadair:  MacLeod, Donald John.
Foillseachadh:   Inverness:
[ca. 1930?]
  Faidhle pdf
Faidhle doc
Faidhle txt
             
dealbh an leabhair  

Croft Cultivation

Leabhar dà-chananach air croitearachd

  Sgrìobhadair:  MacKenzie, John
Foillseachadh:  Inverness : Printed by R. Carruthers & Sons, 1885.
  Faidhle pdf
             
Dealbh an Leabhair   An Comann Ceilteach (The Celtic Society)
Cruinneachadh de aithisgean air foillseachadh leis an Comunn
  Sgrìobhadair:
Foillseachadh: Dùn Èideann
  Faidhlichean
             
Dealbh an Leabhair   Aithisgean Àrd-sheanadh Eaglais na h-Alba
Aithisgean dèanta do Àrd-sheanadh Eaglais na h-Alba
  Sgrìobhadair:
Foillseachadh: Dùn Èideann
  Faidhle pdf (1826)
Faidhle pdf (1827)
             
Dealbh an Leabhair   The Auxiliary Society of Glasgow
8mh Aithisg bliadhnail a' chomainn, 1820
  Sgrìobhadair: The Auxiliary Society of Glasgow
Foillseachadh: Glaschu; S Hunter and Company; 1820
  Faidhle pdf
             
  The Auxiliary Society of Glasgow
10mh Aithisg bliadhnail a' chomainn, 1822
  Sgrìobhadair: The Auxiliary Society of Glasgow
Foillseachadh: Glaschu; S Hunter and Company; 1822
  Faidhle pdf
             
Dealbh an Leabhair   Aithisg Eaglais saor na h-Albann
Aithisg bliadhnail na h-eaglais, 1889
  Sgrìobhadair: n/a
Foillseachadh: n/a
  Faidhle pdf