Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Dr Meg Bateman

Àrd-Òraidiche


Teisteanasan

MA le Urram (Obar Dheathain) is PhD (Obar Dheathain)

Tuairisgeul pearsanta

'S ann à Dùn Èideann a tha Meg Bateman. Dh'ionnsaich i a' Ghàidhlig ann an Uibhist a Deas na banaltram-chuideachaidh agus aig Oilthigh Obair Dheadhain far an tug i a-mach ceum ann an Eòlas Ceilteis agus PhD ann am Bàrdachd Chlasaigeach Spioradail. Sgrìobh i cùrsaichean air astar do Cholaiste Thelford airson Gàidhlig aig ire 'O' agus 'H' agus thòisich i air teagasg pàirt-thìde aig Oilthigh Dhùn Èideann. Ann an 1991 thill i a dh'Obar Dheadhain far an robh i a' teagasg litreachas, beul-aithris is teangeòlas ann an Roinn na Ceiltis. Thòisich i aig Sabhal Mòr Ostaig ann an 1998 le cùrsaichean caran diofraichte - Cànan, Cultar is Cinnidheachd; Feallsanachd, Sgoilearachd is Eilthireachd; agus Tuigse nan Ceilteach - a bharrachd air litreachas, agus cùrsaichean do Cultural Studies agus MLitt ann an Litreachas na Gàidhealtachd. Taobh a-muigh an teagaisg, tha i an sàs ann an obair stiùiridh for-cheumannan, ann an deasachadh agus eadar-theangachadh, agus ann an rannsachadh litreachais agus ealain na Gàidhealtachd. Tha i air grunn artaigealan agus leabhraichean fhoillseachadh, nam measg, trì cruinneachaidhean den bhàrdachd aice fhèin.

Cuspairean rannsachaidh

Litreachas (sgrùdadh, deasachadh is eadar-theangachadh), Gàidhlig Chlasaigeach, atharrachadh ann an Gàidhlig an latha an-diugh, ìomhaighean ann am mac-meanmna nan Gàidheal is feallsanachd

Coileanasan

 •     The Gaelic section (pp 12-113) in Catherine Kerrigan, An Anthology of Scottish Women Poets, EUP 1991
   
 •     Colm Ó Baoill and Meg Bateman, Gàir nan Clàrsach, An Anthology of 17th Century Gaelic Poetry, Birlinn 1994
   
 •     'Women's Writing in Scottish Gaelic since 1750' in Douglas Gifford, and Dorothy McMillan, Scottish Women' Writing, EUP 1997
   
 •     Contributor to Peter Davidson, etc, Poetry and Revolution: An Anthology of British and Irish Verse 1625-1660, Clarendon 1998
   
 •     Meg Bateman, Robert Crawford, Jim McGonigle and, An Anthology of Scottish Religious Verse, St Andrew Press 2000
   
 •     Contribution to Gaelic material for Stevenson and Davidson, Early Modern Women Poets, Oxford 2001
   
 •     'Beanntan ann am Bàrdachd Ghàidhlig' in Cruth na Tìre, Coiscéim Dublin2003
   
 •     'The Autobiography in Scottish Gaelic' in the Edinburgh History of Scottish Literature 2006, EUP
   
 •     'Skye and Raasay as Symbol in the Poetry of Sorley MacLean', in Angus Farquhar, Storr: Unfolding Landscape 2005, Edinburgh, Luath Press
   
 •     McLeod and Meg Bateman, "Duanaire na Sracaire/The Song-book of the Pillagers, An Anthology of Poetry from Scotland pre 1600", Edinburgh Birlinn 2007
   
 •     'The Boat in the Gaelic Imagination' in Caindel Alban, Festschrift for Donald Meek, Scottish Gaelic Studies XXIV, Aberdeen University Press, Aberdeen2008
   
 •     'The environmentalism of Donnchadh Bàn: pragmatic or mythic?' in Crossing the Highland Line: Cross-Currents in Eighteenth-Century Scottish Writing (Selected Papers form the 2005ASLS       Annual Conference), edited by Christopher MacLachlan, Association for Scottish Literary Studies, Occasional Papers: Number 14, Glasgow, 2009 (pp. 123-136)
   
 •     'A' Chrannghail: A Poem' in Journal of the Scottish Society for Art History, Vol 13 Highlands, volume 13 2008-9, pp. 62-65
   
 •     'The Landscape of the Gaelic Imagination,' International Journal of Heritage Studies, Volume 15, Number 2-3, March -May 2009, pp. 142-152Routledge, Taylor and Francis Group
   
 •     'Cruth na Tìre ann am Mac-meanmna nan Gàidheal' ann an Dualchas is an Àrainneachd, Clò Ostaig 2009
   
 •     'Gàidhlig Ùr' ann an Rannsachadh na Gàidhlig 2006, eds Gillian Munro and Richard Cox, Scottish Academic Press (ri teachd 2009)
   
 •     'Iain Mac a' Ghobhainn agus Kierkegaard' an Sùil air an t-Saoghal: Co-Theagsaichean Ùra airson Litreachas na Gàidhlig, deasaichte le Peter Mackay agus Niall O'€™Gallagher, (ri teachd 2009)