Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Dr Mike Cormaig

Àrd-Òraidiche


Cuspairean rannsachaidh

Gàidhlig agus na Meadhanan, Na Meadhanan agus a' Ghàidhealtachd, Na Meadhanan Mion-Chànanach

Coileanasan

Foillseachadh

 •     2010: 'Gaelic in the New Digital Landscape', ann an Gaelic Communities Today, deas. le G. Munro (Dunedin Academic).
   
 •     2008: 'Gaelic, the Media and Scotland', ann an The Media in Scotland, deas. le N. Blain is D. Hutchison (Edinburgh University Press).
   
 •     2007: 'Minority Language Media: Concepts, Critiques and Case Studies', deas. le M. Cormack is N. Hourigan (Multilingual Matters).
   
 •     2006: 'The Media, Language Maintenance and Gaelic', ann an Revitalising Gaelic in Scotland, deas. le W. McLeod (Dunedin Academic).
   
 •     2006: 'The Pleasures of Ambiguity: Using Classical Music in Film', ann an Changing Tunes: The Use of Pre-Existing Music in Film, deas. le P. Powrie agus R. Stilwell (Ashgate).
   
 •     2005: 'The Cultural Politics of Minority Language Media', International Journal of Media and Cultural Politics, 1/1.
   
 •     2004: 'Gaelic in the Media', Scottish Affairs, 46.
   
 •     2003: 'Programming for a Gaelic Digital Television Channel: Problems and Possibilities' agus 'The Case for a Gaelic Weekly Newspaper', an dà chuid ann an Towards Our Goals: Minority Languages in Northern Ireland, the Republic of Ireland and Scotland, deas. le J.M. Kirk is D.P. O Baoill (Queens University Press).
   
 •     2001: 'The Reassessment of Ideology' ann am Formations: A 21st Century Media StudiesTextbook', deas. le D. Fleming (Manchester University Press).
   
 •     2000: 'Minority Languages, Nationalism and Broadcasting: The British and Irish Examples', Nations and Nationalism, 6/3.
   
 •     2000: 'Minority Language Media in a Global Age', Mercator Media Forum, 4.
   
 •     1999: 'United Kingdom: Political Devolution and TV Decentralization' ann an Television on Your Doorstep: Decentralization Experiences in the European Union', deas. le Miquel de Moragas Spà,
  Carmelo Garitaonandía is Bernat López (John Libbey/University of Luton Press).
   
 •     1999: 'Minority Languages and Television Programming Policy', International Journal of Cultural Policy, 5/2.
   
 •     1998: 'Minority Language Media in Western Europe: Preliminary Considerations', European Journal of Communication, 13/1.
   
 •     1997: 'Spoken Scots in the Media', Scottish Affairs, 21.
   
 •     1997: 'The Media and the Use of Scotland's Past', Journal of Scottish Education: Occasional Papers, 1.
   
 •     1995: 'United Kingdom: More Centralisation than Meets the Eye' ann an Decentralisation in the Global Era: Television in the Regions, Nationalities and Small Countries of the European Union, deas. le Miquel de Moragas Spà is Carmelo Garitaonandía (John Libbey).
   
 •     1995: 'Broadcasting and the Politics of Cultural Diversity: The Gaelic Television Debate in Scotland', European Journal of Cultural Policy, 2/1.
   
 •     1995: 'The Use of Gaelic in Scottish Newspapers', Journal of Multilingual and Multicultural Development, 16/4.
   
 •     1994: 'Programming for Cultural Defence: The Expansion of Gaelic Television', Scottish Affairs, 6.
   
 •     1994: Ideology and Cinematographic Style in Hollywood, 1930-39 (Macmillan/St. martin's Press).
   
 •     1993: 'Problems of Minority Language Broadcasting: Gaelic in Scotland', European Journal of Communication, 8/1.
   
 •     1992: Ideology (Batsford/University of Michigan).