Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Iain Mac an Tàilleir

Òraidiche


Teisteanasan

M.A. le Urram (Oilthigh Obar Dheathain)

Cuspairean rannsachaidh

Ainm-eòlas, Crìonadh Cànain, Dealbhadh Cànain, Poileasaidh Cànain, agus Poileataigs Cànain

Coileanasan

Foillseachadh

 •     1981, Ainmean Àiteachan. Clò Ostaig
   
 •     1993, Robertson, B & Taylor, I. Teach Yourself Gaelic. Lunnainn: Hodder & Stoughton
   
 •     2003, Simulation as a Language Learning Tactic. Leonardo II Project
   
 •     2006, "Lèirmheas air Cruth na Tìre", Gath
   
 •     2007, "Lèirmheas air The Place-names of Fife", Gath
   
 •     2007, "Where do people speak Gaelic? - Skye and the Western Isles?", ann an Crossing the Minch: Exploring the Links Between Skye and the Outer Hebrides. The Islands Book Trust
   
 •     2009 (ri fhoillseachadh), "Lèirmheas air JSNS 2", Scottish Gaelic Studies
   
 •     2009 (ri fhoillseachadh), "1901-2001: A' Ghàidhlig anns a' Chunntas-shluaigh", ann an Rothach, G & Mac an Tàilleir, I., Coimhearsnachd na Gàidhlig. Dùn Èideann: Dunedin Academic Press
   

Pròiseactan rannsachaidh

 • Ball de sgioba rannsachaidh air Barail agus Comas Cànain às leth Bòrd na Gàidhlig (2009)
   

Stiùireadh oileanaich for-cheum

 •  Na prìomh neach-stiùiridh a' cur taic ri PhD Timothy Armstrong (2006-09), air a' chuspair Stèidheachadh Ghnàthan-cànain Ùra; Cuairteachadh Ideòlais-chànain ann an Trì Gaeltachtaí Nua