Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Mark Wringe

Àrd-Òraidiche


Teisteanasan

MA le Urram (Oilthigh Dhùn Èideann)

Cuspairean rannsachaidh

Rosg ùr Gàidhlig; Rosg Gàidhlig an 19mh linn agus toiseach na 20mh linn; Clò-bhualadh ann an Gàidhlig

Coileanasan

Foillseachadh

 • Ri thighinn:  Dè an Sgeul a tha agad?  Luachadh eadar-amail air Sgeama Foillseachaidh Ur-Sgeul ann an Rannsachadh na Gàidhlig 2006

Lèirmheasan

 • Ann an 2009:  Sùil air Fàire le Ruaraidh MacThòmais (Northwords Now Spring 09);  Deilbh is Faileasan le Dòmhnall MacAmhlaigh (Northwords Now Summer 09);  Dìomhanas le Fionnlagh MacLeòid  (Scottish Review of Books August 09)
   
 • Lèirmheasan craobh-sgaoilte:  Leugh an Leabhar, BBC Radio nan Gaidheal (gach mìos den bhliadhna).

Pàipearan

 • Le Gorm na Poileataics 'Radical Ideas and Practical Action in Islay, 1845-50
   
 • (Gaelic Networks Symposium, Roinn na Ceiltis, Oilthigh Ghlaschu - Og-mhìos 2009)
   
 • Striking Pages 'Five Centuries of Gaelic in Print (an lùib taisbeanadh le Leabharlann Nàiseanta na h-Alba a' comharrachadh 500 bliadhna bho chaidh a' chiad leabhar a chlò-bhualadh ann an Alba)  An t-Sultain 2008
   
 • Carson nach tug sinn Spèis don Àrmann?  Ath-sgrùdadh air a' chiad Rosg Fada ann an Gàidhlig  (Rannsachadh na Gàidhlig, Oilthigh an Naoimh Frannsaidh Xavier, Alba Nuadh 2008)

Ur-Sgeul- Eisimpleir

 • ('Dealbh Ealain', Steòrnabhagh, Cèitean 2007)
   
 • Scottish Gaelic Publishing in 19th (and 20th) Century Canada
  ('Bho Chuan gu Cuan', New University of Ulster, Beul Feirste, an Giblean 2007)
   
 • New Tales to Tell - a new initiative in Gaelic Fiction