Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Seiminearan Rannsachaidh 2021

Gus beagan togail a thoirt dhan a h-uile duine, tha sinn fìor thoilichte sreath ùr de sheiminearan-rannsachaidh a chur an cèill, fosgailte dhuibh uile tro Zoom.

Tha prògram sgoinneil againn, a' sealltainn an dà chuid obair ar co-oibrichean an seo aig Sabhal Mòr Ostaig, agus obair luchd-labhairt bhon taobh a-muigh.

Feuch gun tig sibh còmhla ruinn - tha sinn an dòchas gum bi frithealadh nan seiminearan cho furasta 's as urrainn dhuinn tro Zoom, agus bhiodh sinn uabhasach toilichte ur faicinn ann.

https://zoom.us/j/6086570437    Meeting ID: 608 657 0437

Bidh gach seiminear a’ tòiseachadh aig 1f Diciadain. Feuch gun log sibh a-steach mu 10 mionaidean ro làimh gus am faigh sibh a-steach. Bidh an ‘seòmar-coinneachaidh’ glaiste 10 mionaidean às dèidh toiseach gach seimineir.

 

10 An Gearran: An t-Oll. Meg Bateman, Sabhal Mòr Ostaig OGE

Làraichean na Fèinne san Eilean Sgitheanach 

 

17 An Gearran: Dr Iain Mackinnon, Centre for Agroecology, Water and Resilience, Oilthigh Coventry 

‘This world of Maclean’s words around us like spirits released’: the Highland historian as Gaelic literary critic 

 

24 An Gearran: Dr Fiona McNeill, Oilthigh Dhùn Èideann & Dr Gábor Bella, Oilthigh Trento

The Unified Scottish Gaelic Wordnet: Lexicon Extension, Gaps, and Integration into a Large Multilingual Lexical Database
 

03 Am Màrt: Dr Heather Sparling, Oilthigh Cheap Breatann 

The Language in Lyrics Project: Corpus Planning, Transcription Frolics, and a Nova Scotia Gaelic Song Index 

 

10 Am Màrt: Dr Sharon Arbuthnot, Faclair na Gàidhlig & Oilthigh Cambridge

Dad, sgaiteach, pailt ’s eile: the 2019 Update to eDIL and its insights into Scottish Gaelic   

 

17 Am Màrt: Dr Ailbhe NicGiollaChomhaill, Ollscoil Luimnigh 

Digital folklore archives as ‘Thick Corpuses’: a case study of text and context in the folklore of Maam village, Co. Galway. 

 

24 Am Màrt: Dr Frances Wilkins, Elphinstone Institute, Oilthigh Obar Dheathain 

Sacred Singing in Northern Scotland: Reflections of Cultural and Occupational Landscape 

 

31 Am Màrt: Meanbh-cho-labhairt nan Iar-cheumnach