Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Seiminearan Rannsachaidh, am Foghar 2020

Gus beagan togail a thoirt dhan a h-uile duine, tha sinn fìor thoilichte sreath ùr de sheiminearan-rannsachaidh a chur an cèill, fosgailte dhuibh uile tro Zoom.

Tha prògram sgoinneil againn, a' sealltainn an dà chuid obair ar co-oibrichean an seo aig Sabhal Mòr Ostaig, agus obair luchd-labhairt bhon taobh a-muigh.

Feuch gun tig sibh còmhla ruinn - tha sinn an dòchas gum bi frithealadh nan seiminearan cho furasta 's as urrainn dhuinn tro Zoom, agus bhiodh sinn uabhasach toilichte ur faicinn ann.

https://zoom.us/j/6086570437    Meeting ID: 608 657 0437

Bidh gach seiminear a’ tòiseachadh aig 1f Diciadain. Feuch gun log sibh a-steach mu 10 mionaidean ro làimh gus am faigh sibh a-steach. Bidh an ‘seòmar-coinneachaidh’ glaiste 10 mionaidean às dèidh toiseach gach seimineir.

 

28 An Dàmhair: Dr John Purser, Sabhal Mòr Ostaig OGE

The Kilravock Manuscript: Eighteenth-Century Scottish Fiddle Music and the Origins of the Strathspey

 

04 den t-Samhain: Dr Hugh Dan Maclennan, Spòrs Dualchas na h-Alba

A’ Rannsachadh aig an Oir.  A’ Tarraing bho Thobraichean an Scarpa

 

11 den t-Samhain: Dr Cassie Smith-Christmas, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

A’ Cnuasachadh air Tar-chur Cànain eadar na Ginealaichean: Am Modail 'Saibhreas' agus Gaeltacht Corca Dhuibhne ann an Èirinn
 

18 den t-Samhain: Dr Michael Given, University of Glasgow

Tìr ’s Co-Bheòthalachd

 

25 den t-Samhain: Dr Chris Lewin, Aberystwyth University

‘An Abominable System’? Manx Orthography in its Historical Context

 

02 den Dùbhlachd: Prof Máire Ní Annracháin, Sabhal Mòr Ostaig OGE agus Emeritus, Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath

Co-fhaireachdainn an Nàdair: A bheil Tuigsinn Ùr anns a' Bhàrdachd Ghàidhlig?