Skip to content
Picture of a student in the library

AN LEABHARLANN

Tha sinn ag ùrachadh duilleagan-lìn an Leabharlainn an-dràsta. Tha ceanglaichean riatanach rim faighinn an seo agus bidh fiosrachadh coileanta air na cruinneachaidhean is seirbheisean a’ nochdadh a dh’aithghearr. Tha sinn duilich mura h-eil na tha a dhìth ort ri lorg an-dràsta ach faodar ceist sam bith a chur thugainn aig  ll.smo@uhi.ac.uk
 

An Leabharlann ri linn Covid-19
Tha an Leabharlann fosgailte do dh’oileanaich is luchd-obrach is luchd-tadhail a-rithist. Tha goireasan didseatach againn cho math ri seirbheisean cliog is cruinnich, puist is sganaidh  (fiosrachadh gu h-ìosal) a leigeas leat na cruinneachaidhean a chleachdadh taobh a-muigh an Leabharlainn cuideachd. Airson taic bho sgioba an Leabharlainn, nach cuir thu fios thugainn air post-d.

Cruinneachaidhean sònraichte

Fiosrachadh air cruinneachaidhean sònraichte Shabhal Mòr Ostaig.

Goireasan air-loidhne

Goireasan air-loidhne do dh’oileanaich agus luchd-obrach Shabhal Mòr Ostaig.

cruinneachadh iasaid

Fiosrachadh air cruinneachadh iasaid Shabhal Mòr Ostaig.

Beachdan

Cuir do chuid bheachdan air seirbheis an Leabharlainn thugainn.

Catalog an Leabharlainn

Seall tro chatalog air-loidhne Oilthigh na Gàidhealtachd is eile.

Seirbheisean an Leabharlainn

Na seirbheisean a tha leabharlann Sabhal Mòr Ostaig a’ tabhann.

PRÒISEACTAN RANNSACHAIDH

CÙRSAICHEAN FOR-CHEUM