Cláir chinn ag baill de na liostanna Gaelacha
Duilleagan dachaigh aig buill de na liostaichean Gaidhealacha
Ynnydyn thie eg olteyn jeh ny rolleyn Gaelagha

Gaelic-L, Gaeilge-A, Gaeilge-B, Gaidhlig-A, Gaidhlig-B, Gaelg
(agus duilleagan-dachaigh eile a tha 'sa Ghaeilge no 'sa Gàdhlig no 'sa Ghaelg)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
2005-03-21 CPD