Old-Irish-L
@listserv.heanet.ie
Scholars and students of Old Irish

Táthut Fáilte!

Plé ar theanga agus ar litríocht na Sean-Ghaeilge is ábhar don liosta seo OLD-IRISH-L. Réimsí staire na Sean-Ghaeilge agus Meán-Ghaeilge is mó atá i gceist, ach pléitear ann, leis, ceisteanna a bhaineann le hOgham agus le teangacha Ceilteacha na Mór-Roinne (an Ghaillis agus Ceiltis na hIbéire, mar shampla) nuair a bhaineann na cúrsaí sin le cúrsaí Sean-Ghaeilge.

Gaeilge agus Béarla príomhtheangacha plé an liosta seo, ach bíonn fáilte roimh theachtaireachtaí i dteangacha eile a bhaineann le hábhar. Más ceist faoi chultúir na gCeilteach i gcoitinne is mian leat a phlé, nó faoi úsáid téamaí ársa i scríbhinní na linne seo, moltar duit leas a bhaint as liostaí eile (mar shampla Celtic-L) a bhfuil freastal maith á dhéanamh acu ar na cúrsaí sin.

Old-Irish-L is forum for discussion of the language and literature of early Ireland. The main emphasis of the list is on Old and Middle Irish, but Primitive (Ogham) Irish and Continental Celtic (Gaulish, Celtiberian, etc.) as well as modern Celtic languages are also discussed when this material is relevant to Old Irish. The main working languages of this list are Gaelic and English. Relevant contributions in other languages are also welcome. Discussions of Celtic cultures in general, or of modern fictional reworkings of ancient themes, should be directed to other lists which already serve that purpose very well, such as Celtic-L


Subscribing:
If your name is "Joe Bloggs" you subscribe to Old-Irish-L by sending a one-line message:
SUBSCRIBE OLD-IRISH-L Joe Bloggs
to LISTSERV@listserv.heanet.ie
(The subject of the message is ignored.)

2008-04-16 CPD