welsh-l-request@listserv.hea.ie

Croeso I WELSH-L! Gobeithiwn y byddwch yn mwyhau'r drafodaeth ar y rhestr hon ag y byddwch eisiau ymuno yn y sgwrs. Ers Tachwedd 1992 mae WELSH-L wedi cynnig fforwm i Gymry Cymraeg a dysgwyr mwy rhugl gael cwrdd drwy'r Rhyngrwyd.


1: Polisi'r rhestr: PWYSIG

Sylwch mai Cymraeg (neu Lydaweg neu Gernyweg) yw iaith WELSH-L. Derbynnir erthyglau Saesneg (neu Ffrangeg) os ydynt yn ymwneud yn uniongyrchol ag un o'r ieithoedd Celteg hyn (ee. cwestiynnau gramadeg). O fewn y canllawiau hyn, caiff y sgwrs fod ar unrhyw bwnc o ddewis y tanysgrifwyr.

Os mai eich dyhead yw i bostio (a darllen) Saesneg, neu i ddechrau dysgu Cymraeg, yna mae'n debyg y byddai un o'r canlynol yn eich gwasanaethu'n well:

a) Grw+p newyddion soc.culture.welsh

b) Y rhestr i ddysgwyr Cymraeg: CYMRAEG-L

I danysgrifio i CYMRAEG-L, danfonwch neges i:
listproc@lists.missouri.edu
Gan ddweud: subscribe CYMRAEG-L [eich-cyfeiriad eich-enw]
Er enghraifft: subscribe CYMRAEG-L diana@oseda.missouri.edu Diana Hammond

c) CELTIC-L, y rhestr trafod diwylliant Celtaidd (Saesneg ei hiaith)

I danysgrifio i CELTIC-L, danfonwch neges i:
listserv@listserv.hea.ie
Gan ddweud: subscribe CELTIC-L [eich-enw]
Er enghraffit: subscribe CELTIC-L Diana Hammond


2: Adnoddau Perthnasol ar y Rhyngrwyd

a) Gwefan WELSH-L: http://www.smo.uhi.ac.uk/liosta/welsh-l/

b) Mae negeseuon WELSH-L ar gael ar y we+ (gydag archif chwiliadwy):

http://listserv.hea.ie/welsh-l.html

c) Gellid cael llawer o wybodaeth am Gymru a phopeth Cymreig yn COF (Cwestynnau a Ofynnir yn Fynych):

http://curiad.wales.com/scw/index.html

ch) Cwrs Cymraeg Mark Nodine ar gyfer ddysgwyr newydd:

http://www.cs.brown.edu/fun/welsh/home.html

d) Tudalen Sami Laitala o adnoddau Cymreig:

http://www.sci.fi/~pob41/cymraeg0.htm

dd) Tudalen Neil Sands:

http://web.ukonline.co.uk/neil.sands/cyswllt/connect.htm

e) Tudalen we+ CYMRAEG-L:

http://www.oseda.missouri.edu/~diana/cymraeg-l.html

f) ....digonedd o dudalenni eraill ar y we+. Gormod i'w rhestru yma.


3: Manylion gweinyddol

Byddwch wedi derbyn ffeil yn cynnwys y manylion gweinyddol ar gyfer WELSH-L gan y meddalwedd Listserv sy'n rheoli WELSH-L. Mae'n syniad da i gadw'ch gafael ar y ffeil hon fel eich bod yn gallu cyfathrebu a'r Listserv yn y dyfodol. Os ydych wedi'i ddileu yn barod, dyma grynodeb o'r gorchmynion mwya defnyddiol - peidiwch a'i golli!

Danfonwch y gorchmynion i: listserv@listserv.hea.ie (hy. ddim i WELSH-L).

Rhowch y gorchmynion, un i bob llinell, yng nghorff y neges (hy. lle y byddwch yn teipio'ch neges fel arfer, nid yn y llinell Subject:)

I ddad-ddanysgrifio:
UNSUBSCRIBE WELSH-L
I roi'r gorau i dderbyn negeseuon y rhestr dros dro (ee. tra ar wyliau):
SET WELSH-L NOMAIL
I ail-ddechrau derbyn negeseuon wedi ichi ddychwelyd:
SET WELSH-L MAIL
I gael holl o negeseuon WELSH-L mewn un neges hir ddyddiol:
SET WELSH-L DIGEST
I weld pwy sy'n tanysgrifio i WELSH-L:
REVIEW WELSH-L

Os nad ydych yn gyfarwydd a+ defnyddio meddalwedd Listserv, yno mae'n syniad da i ddarllen y ffeiliau LISTSERV REFCARD a LISTSERV GENINTRO, a ellid eu derbyn drwy ddanfon y gorchmynion canlyol i listserv@listserv.hea.ie

INFO REFCARD
INFO GENINTRO

Mae negeseuon WELSH-L yn cael eu harchifio yn fisol. I dderbyn archif yn cynnwys mis cyfan o negeseuon, danfonwch y canlynol i listserv@listserv.hea.ie:
GET WELSH-L LOG9709
(mae hwn yn danfon archif Medi 1997 - hy. WELSH-L LOG [blwyddyn] [mis]).

I ddanfon neges i WELSH-L i gael ei dosbarthu i'r tanysgrifwyr eraill, danfonwch y neges i:
welsh-l@listserv.hea.ie


4: Cysodiadau'r rhestr ar hyn o bryd


Ar ôl i tudalen gartref WELSH-L