Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Naidheachdan

Tha an còmhnaidh tòrr a' dol aig a' Cholaiste agus gheibh thu cothrom cumail suas le na bha a' dol le bhith leughadh nan cuairt-litrichean, brathan-naidheachd is liosta de thachartasan againn. Tha cuideachd cothrom ann air barrachad fiosrachaidh fhaighinn mu Òraidean an t-Sabhail.

 

 • 10/2016 Faisg air 1,000 oileanach air ceumnachadh bho Shabhal Mòr Ostaig

  Faisg air 1,000 oileanach air ceumnachadh bho Shabhal Mòr Ostaig

  Cheumnaich 53 oileanaich Dihaoine sa chaidh (7 Dàmhair) aig ceumnachd Sabhal Mòr Ostaig agus tha sin a’ ciallachadh gu bheil faisg air 1,000 oileanach air ceumnachadh bhon Cholaiste a-nis. Tha 985 oileanaich air teisteanas no ceum a thoirt a-mach bho thòisich iad a’ ceumnachadh ann an 1985. Bha buaidh is...

  barrachd...

 • 10/2016 An cultar agus obair togail aig cridhe nan dachaighean ùra aig Sabhal Mòr Ostaig

  An cultar agus obair togail aig cridhe nan dachaighean ùra aig Sabhal Mòr Ostaig

  Thèid obair togail air dà thaigh air prìs chothromach a thòiseachadh a dh'aithghearr aig Sabhal Mòr Ostaig tron Sgeama Rent to Buy aig Urras Taigheadais Coimhearsnachdan Beaga na Gàidhealtachd. Tha Urras Taigheadais Coimhearsnachdan Beaga na Gàidhealtachd ag obair an com-pàirteachas le Sabhal Mòr Ostaig airson dà thaigh seasmhach air prìs...

  barrachd...

 • 09/2016 Duais Bàrdachd MhicDhòmhnaill Shlèite a’ dol gu bana-bhàrd Ameireaganach

  Duais Bàrdachd MhicDhòmhnaill Shlèite a’ dol gu bana-bhàrd Ameireaganach

  B’ i bana-bhàrd Ameireaganach, Deborah Moffat, a bhuannaich a’ chiad duais ann am farpais bàrdachd MhicDhòmhnaill Shlèite na bliadhna seo. Chaidh an fharpais a tha air a ruith le Sabhal Mòr Ostaig a stèidheachadh leis an Ridire Iain MacDhòmhnaill Shlèite mar chuimhneachan air an nighinn aige, Deborah, a chaochail a’...

  barrachd...

 • 08/2016 Duais Oileanach na Bliadhna aig Sabhal Mòr Ostaig OGE

  Duais Oileanach na Bliadhna aig Sabhal Mòr Ostaig OGE

  ‘S e oileanach a bha roimhe na cheannard-sgoile airson iomadach bliadhna agus a tha air a’ Ghàidhlig ionnsachadh a tha air ainmeachadh mar Oileanach na Bliadhna aig Sabhal Mòr Ostaig OGE. Stèidhichte san Eilean Sgitheanach ach à Dùn Phrìs bho thùs, tha Iain Howieson air a bhith ag ionnsachadh agus...

  barrachd...

 • 07/2016 Duais Chliùiteach airson Iar-Phrionnsapal an t-Sabhail

  Duais Chliùiteach airson Iar-Phrionnsapal an t-Sabhail

  Chaidh an t-seirbheis aig Iain Tormod MacLeòid do dh’ fhoghlam Gàidhlig aithneachadh le Duais Coileanaidh Fad Beatha aig cuirm Dhuaisean Foghlam Àrd-Ìre an Herald ann an Glaschu o chionn ghoirid.  Aig an tachartas a tha air a ruith ann an co-bhann le Oilthigh Taobh Siar na h-Alba agus aig an...

  barrachd...

 • 07/2016

  Cothrom do luchd-ealain òga Albannach - Luchd-ciùil, Seinneadairean & Sgeulaichean.

  Tha Sabhal Mòr Ostaig & An Lòchran a’ sireadh luchd-ealain Albannach gus pàirt a ghabhail ann am pròiseact eadar Èirinn & Alba, ag obair le buidheann òga ann an Èirinn airson taisbeanadh a chur ri chèile airson cuairt. ’S e cothrom iongantach a tha seo do luchd-ealain òga, agus gheibh...

  barrachd...

 • 07/2016

  Seachdain de rannsachadh drùidhteach na Gàidhlig aig Sabhal Mòr Ostaig

  ’Se co-labhairt eadar-nàiseanta air an rannsachadh as ùire agus as cudromaiche air cuspairean a tha a’ buntainn ris a’ Ghàidhlig a th’ ann an Rannsachadh na Gàidhlig. Bidh i a’ gabhail àite gach dàrna bliadhna ann an oilthigh eadar-dhealaichte, far am bi roinnean Gàidhlig agus/no Ceiltis agus chaidh a cumail...

  barrachd...

 • 06/2016

  TOSTA 2016

  Tha seachd coimhearsnachdan mhion-chànanan air costa a' Chuain Siar, Alba, A' Chuimrigh, Dùthaich nam Basgach, Frìoslann, Èirinn, Gailìsia agus A' Chòrn air tighinn còmhla airson com-pàirteachas cruthachail a dhèanamh stèidhichte air mion-chànanan na Roinn Eòrpa. Bidh Tosta, a tha na prògram anns a bheil tachartasan cultarail, a' brosnachadh iomadachd chànanan...

  barrachd...

 • 05/2016 An Ceathramh Neach-ealain air ainmeachadh airson Sgoilearachd Jon Schueler aig Sabhal Mòr Ostaig

  An Ceathramh Neach-ealain air ainmeachadh airson Sgoilearachd Jon Schueler aig Sabhal Mòr Ostaig

  ‘S i Agathe de Bailliencourt, a bhuineas do Pharis, a chaidh ainmeachadh mar an neach-ealain ùr fo Sgoilearachd Jon Schueler, a tha air a bhith ruith aig Ionad Nàiseanta airson Cànan is Cultar na Gàidhlig san Eilean Sgitheanach airson ceithir bliadhna.  ‘S i Agathe, a tha stèidhichte am Berlin, a’...

  barrachd...

 • 05/2016 Cathraiche ùr air Bòrd Stiùiridh an t-Sabhail Mhòir

  Cathraiche ùr air Bòrd Stiùiridh an t-Sabhail Mhòir

  Tha Sabhal Mòr Ostaig toilichte Éadaín Ní Mháille ainmeachadh mar Chathraiche ùr Bòrd Stiùiridh an t-Sabhail Mhòir.  Tha Éadaín a’ gabhail thairis bhon Mhorair Minginis, Ruaraidh Iain MacLeòid, a leig dheth a dhreuchd aig deireadh 2015, as dèidh seachd bliadhna fìor shoirbheachail sa chathair.  ‘S ann bho theaghlach Ghaeilge ann...

  barrachd...