Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Naidheachdan

Tha an còmhnaidh tòrr a' dol aig a' Cholaiste agus gheibh thu cothrom cumail suas le na bha a' dol le bhith leughadh nan cuairt-litrichean, brathan-naidheachd is liosta de thachartasan againn. Tha cuideachd cothrom ann air barrachad fiosrachaidh fhaighinn mu Òraidean an t-Sabhail.

 

 • 04/2016

  A’ gairm air Ceòladairean Gàidhlig aig am biodh ùidh ann an pròiseact eadar-nàiseanta agus saor air na deiteach gu h-ìosal.

  TOSTA - 'S e pròiseact co-obrachaidh cultarail a th' ann an Tosta stèidhichte ann an grunnan choimhearsnachdan Eòrpach air cladaichean a' Chuain Siar, a bhios na theachdaire taistealach an lùib Donostia / San Sebastian 2016 European Capital of Culture. Tha am pròiseact eadar-nàiseanta a' brosnachadh cruthachaidh sna h-ealain, iomadachd chànanan...

  barrachd...

 • 04/2016

  Gairm Neach-ealain Gàidhlig

  Tha sinn a’ sireadh neach-ealain Gàidhlig (a’ toirt obair a-mach tro mheadhan sònraichte, no thar-mheadhan, eadar an e Sgrìobhadair/Bàrd/Neach-ealain Lèirsinneach/Neach Dràma Gàidhlig/Ceòladair) a ghabhas còmhnaidh greiseag air mhuinntireas-ealain ann an Dùthaich nam Basgach eadar 5 Cèitean – 10 Ògmhios 2016 airson obair a nochdadh an lùib: TOSTA - a tha...

  barrachd...

 • 04/2016 Duais Bàrdachd MacDhòmhnaill Shlèite

  Duais Bàrdachd MacDhòmhnaill Shlèite

  Thèid an dàrna farpais bàrdachd Gàidhlig airson Duais Bàrdachd MacDhòmhnaill Shlèite a chumail am-bliadhna.  Chaidh an fharpais a chur air chois leis an Ridire Iain MacDhòmhnaill mar chuimhneachan air a nighinn, Deborah, a dh’eug a’ bhon-uiridh.   Bidh an fharpais air a ruith a-rithist le Ionad Nàiseanta na Gàidhlig, Sabhal Mòr...

  barrachd...

 • 03/2016 Bòrd na Gàidhlig a’ fastadh Ceannard Ùr

  Bòrd na Gàidhlig a’ fastadh Ceannard Ùr

  Dh’fhoillsich Bòrd na Gàidhlig an naidheachd an-diugh gur i Seona NicIllInnein an Ceannard ùr aig Bòrd na Gàidhlig, agus tòisichidh i san dreuchd air 6 Ògmhios 2016. ’S ann à Drochaid an Aonachain a tha a’ Bh-uas NicIllInnein bho thùs, agus tha i a’ tighinn chun a’ Bhùird le còrr...

  barrachd...

 • 03/2016 Òraid a’ cur aghaidh ris na dùbhlain a th’ ann do mhion-chànanan

  Òraid a’ cur aghaidh ris na dùbhlain a th’ ann do mhion-chànanan

  Bheir eòlaiche air mion-chànanan òraid an asgaidh seachad aig Sabhal Mòr Ostaig UHI air an ath-mhìos. Sgrùdaidh Conchúr Ó Giollagáin, Àrd-Ollamh Rannsachaidh na Gàidhlig aig Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean na dùbhlain ionadail is eadar-nàiseanta a th’ ann do mhion-chànanan. Bruidhnidh e mu mar a tha beatha nua-aimsireil na...

  barrachd...

 • 03/2016 E-Sgoil Ghàidhlig do dh’Alba

  E-Sgoil Ghàidhlig do dh’Alba

  Dh’fhoillsich Bòrd na Gàidhlig an naidheachd an-diugh gu bheil iad air taic-airgid a chur mu choinneamh sgoil-lìonra ùr do dh’Alba, E-Sgoil. Chaidh an naidheachd fhoillseachadh le Cathraiche Bhòrd na Gàidhlig aig an t-Seiminear mun Phlana Cànain Nàiseanta Ghàidhlig airson 2017-22 ann an Dùn Èideann a tha ga chumail gus còmhraidhean...

  barrachd...

 • 03/2016

  Clasaichean Gàidhlig Coimhearsnachd 2016

  ...

  barrachd...

 • 02/2016 Dawn Steele & Sanjeev Kohli am measg nan rionnagan a' toirt seachad duaisean nàiseanta Film na Gàidhlig

  Dawn Steele & Sanjeev Kohli am measg nan rionnagan a' toirt seachad duaisean nàiseanta Film na Gàidhlig

  Nochd rionnagan mòra telebhisein ann an Glaschu air Dihaoine 19 Gearran airson duaisean a thoirt seachad aig cuirm mhòr Duaisean Nàiseanta Film na Gàidhlig. Bha MG ALBA, Seirbheis Mheadhanan na Gàidhlig, a' comharrachadh co-fharpais FilmG eile a bha fìor shoirbheachail, a chaidh sruthadh beò air an eadar-lìon airson a' chiad...

  barrachd...

 • 02/2016

  A’ sireadh bhall ùra airson Bòrd Stiùiridh an t-Sabhail

  Tha riaghladh an t-Sabhail an urra ri Bòrd Stiùiridh agus tha sinn a’ sireadh bhall ùra.  Bhiomaid gu h-àraid toilichte cluinntinn bho neach sam bith aig a bheil eòlas air leasachadh eacanomaigeach, gnothachas agus sgrùdadh ionmhais. ’S e obair saor-thoileach a tha seo ach thèid cosgaisean reusanta a phàigheadh a...

  barrachd...

 • 02/2016

  Craoladh na Gàidhlig : ceistean, dùbhlain agus slighe air adhart

  Thèid saoghal craolaidh na Gàidhlig a chur fon phrosbaig aig co-labhairt an Oilthigh Dhùn Èideann anns a’ Mhàrt le riochdairean bho luchd-cleachdaidh, craoladairean is eile a’ deasbad an t-suidheachaidh a th’ann an dràsta, agus dè dh’fhaodadh a bhith an dàn. Thèid a’ cho-labhairt a chur air dòigh air Dimàirt, Màrt...

  barrachd...