Buidheachas

Móran taing gu Reinhard F. Hahn (Ron) bho Lowlands-L airson tòrr mholaidhean agus cheartachaidhean.
Taing gu Dennis King (Donncha) airson comhairle mu na h-ainmean Gàidhlig air na teaghlaichean chànan.

Taing gu na daoine a leanas a thug molaidhean dhomh:

Aindreas Vogel
Alexey Mitroshin
Bogdan Banu
Cate Emerson
Chuan Pablo
Claus D. Pusch
Daniel Taddone
Dàvide Sivèro
Ed Lansink
Enrique Lizondo
Gebhard Kraft
Georg Deutsch
Geraint Jennings
Guido Mensching
Harald Süpfle
Heikki Isomaki
Howard McComas
Iain Mac an Tàilleir
Jeff Kish
Juris Kibuls
Kimberli Mäkäräinen
Nino Atria
Olaf Klöcker
Peter Ertel
Philippe Argouarch
Philippe Etxegorri
Sergio Franzese
Vassili Nikolaev
Yiannis Vitaliotis

Taing gu Evan Antworth aig an SIL airson na duilleagan fo-theaghlach a chruthachadh anns an stòr-dàta Ethnologue, gus am b'urrainn dhomh ceanglaichean a dhèanamh a-null thuca.

Taing do iomadh duine eile, oir aig an toiseach cha robh mi a' cumail liosta de na daoine a thug molaidhean dhomh.


Bhidhinn gu math taingeil do dhuine sam bith eile a b'urrainn ceartachaidhean a chur chugam, no molaidhean a thaobh links ùra, no a thaobh links a bu chòir a bhuntainn den liosta air sgàth's gu bheil links nas fheàrr na iad ann a-nise. Chan eil eòlas agam fhìn ach air fìor bheag de na cànain a th'air an liosta seo.

An àite mise torr cheanglaichean a dhèanamh airson gach cànan, b'fheàrr liom ceangal a dhèanamh ri dhà no trì no ceithir de làthraich a tha iad fhéin fìor mhath a thaobh fiosrachadh agus ceanglaichean. Bu toigh liom fiosrachadh a bhith ann anns a' chànan fhéin airson a luchd-labhairt, agus cuideachd beagan fiosrachaidh mun chànain airson daoine eile.

Caoimhín Ó Donnaíle (caoimhin@smo.uhi.ac.uk)

 
 
2009-11-10 CPD