Duaisean agus Léirmheasan a Choisinn an Làrach lìn aig Sabhal Mór Ostaig

 
 
1996-03
NetUser
Deagh-léirmheas
1996-07
Faculty of Scottish Web Authors
Prima Educatio
1996-10
U.S. Scots Online
Treas àite 'sa Bhòtadh
2000-02
Encylopædia Britannica

 
2000-02-01 CPD