Trecheng Breth Féne
- 141 -

Trí hiarnduba: fer tochmairc, fer gaite meirle, fer hic aisnéis. Three after-sorrows: a wooer’s, a thief’s, a tale-bearer’s.
2008-06-24 CPD