Iain Boa
⇨ A-rèir baile

Modan gach bliadhna

Gu ruige seo bha 110 modan ann.

BliadhnaÀiteTùsÈisCeanglaichean WWW
2018Gealach10/1410/22
2017Loch Abar10/1310/21
2016Na h-Eileanan Siar
2015An t-Òban10/0910/17https://www.facebook.com/RoyalNationalModOban2015
2014Inbhir Nis10/1010/18http://www.modinbhirnis2014.com/
2013Pàislig10/1110/19http://www.modphaislig.org/
2012Dùn Omhain10/1210/20
2011Na h-Eileanan Siar10/1410/22
2010Inbhir Theòrsa10/0810/16
2009An t-Òban10/0910/17
2008An Eaglais Bhreac10/1010/18http://web.archive.org/web/20110829193801/http://mod2008falkirk.org/
2007Loch Abar10/1210/20
2006Dùn Omhain10/1310/21
2005Na h-Eileanan Siar10/1410/22http://web.archive.org/web/20080827175825/http://www.the-mod.co.uk/2005/dayfour.htm
2004Peairt10/0810/16http://web.archive.org/web/20050827135404/http://www.the-mod.co.uk/2004/
2003An t-Òban10/1010/18http://web.archive.org/web/20080827180818/http://www.the-mod.co.uk/results2003/results.htm
2002An Leargaidh Ghallda10/1110/19http://web.archive.org/web/20050308225423/http://www.the-mod.co.uk/english/previousresults/2002/results.htm
2001Na h-Eileanan Siar10/1210/20http://web.archive.org/web/20050223234739/http://www.the-mod.co.uk/english/mod2001.htm
http://web.archive.org/web/20060925053626/http://www.the-mod.co.uk/english/previousresults/2001/results.htm
2000Dùn Omhain10/1310/21http://web.archive.org/web/20030218164627/http://www.mod2000.co.uk/
http://web.archive.org/web/20060925053630/http://www.the-mod.co.uk/english/previousresults/2000/results.htm
1999Loch Abar10/0810/16
1998An t-Eilean Sgitheanach10/0910/17
1997Inbhir Nis10/1010/18
1996Blàr Ghobharaidh10/1110/19http://web.archive.org/web/20041225065626/http://www.the-mod.co.uk/english/previousresults/1996/results.htm
1995Goillspidh, Cataibh10/1310/21
1994Dùn Omhain10/0710/15
1993An Àrd Ruigh10/1510/23
1992An t-Òban10/0910/17
1991Inbhir Pheofharan10/1110/19
1990Baile Ghobhainn, Glaschu10/1210/20
1989Na h-Eileanan Siar
1988Glaschu
1987Sruighlea
1986Dùn Èideann
1985Loch Abar
1984Inbhir Nis
1983Tobar na Màthar
1982An t-Eilean Sgitheanach
1981Loch Abar
1980Peairt
1979Na h-Eileanan Siar
1978An t-Òban
1977Goillspidh, Cataibh10/0610/14
1976Obar Dheathain
1975Cille Bhrìghde an Ear
1974Dùn Deagh
1973Inbhir Air
1972Inbhir Nis
1971Sruighlea
1970An t-Òban
1969An Aghaidh Mhór
1968Dùn Omhain
1967Glaschu
1966Inbhir Nis
1965An Leargaidh Ghallda
1964Obar Dheathain
1963Peairt
1962An t-Òban
1961Sruighlea
1960Dùn Èideann
1959Dùn Deagh
1958Glaschu
1957Inbhir Nis
1956An Leargaidh Ghallda
1955Obar Dheathain
1954Peairt
1953An t-Òban
1952Baile Bhòid
1951Dùn Èideann
1950Dùn Omhain
1949Inbhir Nis
1948Glaschu
1947Peairt
1946Obar Dheathain
1945Cha robh Mòd ann
1944Cha robh Mòd ann
1943Cha robh Mòd ann
1942Cha robh Mòd ann
1941Cha robh Mòd ann
1940Cha robh Mòd ann
1939Cha robh Mòd ann
1938Glaschu
1937Dùn Deagh
1936Inbhir Nis
1935Dùn Èideann
1934An t-Òban
1933Glaschu
1932Loch Abar
1931Inbhir Pheofharan
1930Dùn Omhain
1929Peairt
1928Inbhir Nis
1927Loch Abar
1926An t-Òban
1925Grianaig
1924Peairt
1923Inbhir Nis
1922Loch Abar
1921Glaschu
1920An t-Òban
1919Dùn Èideann
1918Cha robh Mòd ann
1917Cha robh Mòd ann
1916Cha robh Mòd ann
1915Cha robh Mòd ann
1914Cha robh Mòd ann
1913Dùn Deagh
1912Inbhir Nis
1911Glaschu
1910Dùn Èideann
1909Sruighlea
1908Baile Bhòid
1907Glaschu
1906An t-Òban
1905Inbhir Pheofharan
1904Grianaig
1903Inbhir Nis
1902Dùn Deagh
1901Glaschu
1900Peairthttp://www.ambaile.org.uk/gd/item/item_page.jsp?item_id=25465
1899Dùn Èideann10/0510/05
1898An t-Òban09/1309/13
1897Inbhir Nis09/1509/15
1896Peairt10/2310/23http://www.ambaile.org.uk/gd/item/item_page.jsp?item_id=24985
1895Glaschu
1894An t-Òban
1893An t-Òban09/1209/12
1892An t-Òban